Co to jest AA-owiec (definicja)?


Definicja

AA-owiec

AA-owiec jest to osoba, która należy do grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu - Anonimowych Alkoholików. Jest to organizacja, która powstała w 1935 roku w Akron w stanie Ohio w USA. Jej założycielami byli Bill Wilson i Bob Smith, dwaj alkoholicy, którzy postanowili pomagać innym w walce z uzależnieniem. W ciągu ponad 85 lat swojego istnienia Anonimowi Alkoholicy stały się największą i najbardziej skuteczną organizacją dla osób z problemem alkoholowym na całym świecie.

Osoby, które przystępują do Anonimowych Alkoholików, nazywane są AA-owcami lub aowcami. W skrócie AA oznacza Anonimowych Alkoholików, ale jest to również skrót od słów "Alkoholików Anonimowych". W Polsce AA-owcy nazywają siebie również "chorymi na alkoholizm", ponieważ uważają, że alkoholizm jest chorobą, z którą można walczyć i wygrać dzięki programowi 12 kroków, który jest podstawą działania Anonimowych Alkoholików.

AA-owiec to osoba, która przeszła przez program 12 kroków i jest trzeźwa od pewnego czasu. Nie ma jednak określonego czasu, po którym można nazwać się AA-owcem. Niektórzy stawiają na to, że należy być trzeźwym od roku, inni uważają, że wystarczy kilka miesięcy. Najważniejsze jest to, że AA-owiec jest osobą, która nie tylko przestała pić, ale także zmieniła swoje życie i stara się pomagać innym w walce z uzależnieniem.

Program 12 kroków

Program 12 kroków jest podstawą działania Anonimowych Alkoholików. Został opracowany przez Bill Wilsona i Boba Smitha na podstawie ich własnych doświadczeń z alkoholizmem. Program ten składa się z 12 kroków, które mają na celu przywrócenie zdrowia psychicznego i fizycznego osobom uzależnionym od alkoholu.

AA-owcy wierzą, że alkoholizm to choroba, która objawia się nie tylko poprzez nadmierne spożywanie alkoholu, ale także przez problemy emocjonalne i duchowe. Dlatego program 12 kroków nie skupia się tylko na abstynencji, ale także na pracy nad sobą i zmianie myślenia i postępowania.

W programie 12 kroków AA-owcy uczą się m.in. przyznawać się do swoich błędów, przebaczać innym i sobie, pracować nad swoim charakterem, modlić się i medytować, rozwijać relacje z innymi oraz pomagać innym w walce z uzależnieniem. Program ten jest cały czas rozwijany i dostosowywany do potrzeb i wymagań współczesnego świata, ale jego podstawowe założenia pozostają niezmienne.

AA-owiec jest osobą, która aktywnie uczestniczy w spotkaniach grupy wsparcia, czyli tzw. "zjazdach". Są to regularne spotkania, na których AA-owcy dzielą się swoimi doświadczeniami i wzajemnie wspierają się w trudnych chwilach. AA-owcy są również dostępni dla osób, które dopiero zaczynają swoją walkę z uzależnieniem lub potrzebują wsparcia w utrzymaniu trzeźwości.

Warto wspomnieć, że AA-owcy nie pobierają żadnych opłat za swoją pomoc, a cała organizacja jest finansowana wyłącznie przez dobrowolne datki jej członków. AA-owiec nie jest więc tylko osobą, która otrzymuje pomoc, ale także daje ją innym i uczestniczy w działalności organizacji, aby pomóc jak największej liczbie osób z problemem alkoholowym.

Podsumowując, AA-owiec to osoba, która przeszła przez trudną drogę walki z alkoholizmem i dzięki programowi 12 kroków odzyskała swoje zdrowie i szczęście. Jest to również osoba, która nie zapomina o swojej przeszłości i stara się pomagać innym w pokonaniu uzależnienia. Anonimowi Alkoholicy są przykładem, że dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu można wyjść z nałogu i cieszyć się trzeźwym życiem.

Czy wiesz już co to jest AA-owiec?

Inne definicje:

łabiszyński
(...) od nazwy miejscowości. Osoby o tym nazwisku mogą mieć korzenie w Łabiszynie lub być potomkami mieszkańców tego miasta. Warto jednak pamiętać, że nie każdy, kto nosi nazwisko "Łabiszyński", musi mieć związki z tą miejscowością.Łabiszyński jako nazwa ulicyW niektórych miastach w Polsce można spotkać ulice noszące nazwę "Łabiszyńska". Są to zazwyczaj ulice położone w okolicy ulicy Łabiszyńskiej w Łabiszynie lub po prostu nazwane na jej cześć. Takie ulice można znaleźć na przykład w Warszawie, Gdańsku czy (...)

radców
(...) które potrzebują fachowej pomocy.W niektórych dziedzinach, takich jak prawo czy finanse, radcy posiadają specjalne uprawnienia, które potwierdzają ich kwalifikacje. Przykładem takiego uprawnienia jest tytuł radcy prawnego, który jest nadawany przez izby radców prawnych. Dzięki temu osoby posiadające ten tytuł są uznawane za specjalistów w dziedzinie prawa i mogą oficjalnie udzielać porad prawnych.Podsumowując, radcy są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie i udzielają (...)

ichtiozaurusowi
(...) zwierzęciem stadnym, co oznaczało, że żył w grupach. Dzięki temu mógł łatwiej bronić się przed drapieżnikami i w razie potrzeby wspólnie polować na większe ofiary.WystępowanieIchtiozaury zamieszkiwały nasze morza w okresie triasu i jury, czyli około 200 milionów lat temu. Ich szczątki odnaleziono na terenach obecnej Europy, Ameryki Północnej i Azji. Najwięcej znalezisk pochodzi z Anglii, gdzie odkryto wiele kompletnych szkieletów tych zwierząt. Naukowcy uważają, że ichtiozaury były jednymi z najważniejszych (...)

tajniejszymi
(...) pozwolenia na dostęp. Mogą to być na przykład tajne bazy wojskowe, laboratoria badawcze lub inne obiekty, w których przechowywane są poufne informacje lub przeprowadzane są tajne operacje.Podsumowując, tajniejszymi jest odmianą słowa tajniejszy i oznacza najbardziej tajny, poufny lub skryty. Jest to termin stosowany w odniesieniu do informacji, działań, osób lub miejsc, które wymagają zachowania tajemnicy i dyskrecji. Może być również używany w odniesieniu do czegoś, co jest bardziej tajne lub poufne (...)

zabłąkany
(...) nie potrafi odnaleźć się w życiu i nie wie, co chce osiągnąć lub jakie cele sobie postawić. W takim kontekście, słowo to może być wyrazem niepewności, nieporadności i braku orientacji w życiu.PodsumowanieW wielu przypadkach słowo "zabłąkany" jest używane w odniesieniu do sytuacji, w której ktoś jest w niepewnej lub nieporadnej sytuacji. Może to być spowodowane przez brak orientacji w przestrzeni lub czasie, pomyłkę lub trudności w życiu. Słowo to ma wiele znaczeń, ale zawsze odnosi się do sytuacji, w (...)

sakralizację
(...) w starożytności i odgrywa ważną rolę w kulturze i religii. Dzięki niej możliwe jest wyrażenie szacunku i uznania dla ważnych dla danej społeczności osób, miejsc czy wydarzeń. W dzisiejszych czasach sakralizacja może przybierać różne formy, jednak wciąż pozostaje ważnym elementem w życiu społecznym i religijnym.

takielowałyby
(...) po wodzie przy pomocy siły wiatru. Takielowanie wymaga wiedzy, doświadczenia i precyzji, dlatego też jest wykonywane przez specjalistów - takielarzy. Bez odpowiedniego takielunku, statek nie mógłby funkcjonować, dlatego też jest to nieodłączna część żeglugi morskiej i śródlądowej.

kablował
(...) nowe metody i technologie kablowania, które umożliwiają przesyłanie większej ilości danych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości sygnału.Akapit 6Podsumowując, kablował to odmiana słowa kablować, które oznacza przesyłanie informacji, danych lub sygnałów za pomocą kabli lub przewodów. Jest to niezbędny proces w budowie sieci telekomunikacyjnych, komputerowych czy energetycznych. Wraz z rozwojem technologii, pojawiają się nowe metody i technologie kablowania, które umożliwiają przesyłanie większej (...)