Co to jest abadańska (definicja)?


Definicja

, które odnosi się do Abadanu, miasta w Iranie.

Abadańska - definicja

Abadańska jest to odmiana słowa abadański, które odnosi się do miasta Abadan w Iranie. Jest to termin, który może mieć kilka różnych znaczeń i używany jest w zależności od kontekstu.

Historia miasta Abadan

Abadan to miasto położone w południowo-zachodnim Iranie, nad rzeką Szatt al-Arab. Znane jest przede wszystkim jako ważny ośrodek przemysłowy, ze względu na swoje bogate złoża ropy naftowej. Zostało założone w 1908 roku przez brytyjską firmę naftową - Anglo-Persian Oil Company, a później stało się centrum rafinacji ropy naftowej dla całego regionu Bliskiego Wschodu.

Kultura abadańska

Z racji swojego strategicznego położenia, Abadan stał się miejscem, gdzie spotykały się różne kultury i narodowości. W mieście mieszkały i pracowały osoby pochodzące z różnych części świata, co wpłynęło na wyjątkową mieszankę kultur i tradycji. Dzięki temu, abadańska kultura jest bardzo zróżnicowana i bogata.

Abadańska odmiana językowa

Termin "abadańska" może również odnosić się do odmiany językowej, która powstała w Abadanie. Jest to mieszanka języka perskiego, arabskiego i angielskiego, używana przez mieszkańców miasta. Wiele słów i zwrotów z tej odmiany językowej jest charakterystycznych tylko dla mieszkańców Abadanu.

Abadańska architektura

Abadan jest również znane z charakterystycznej architektury, która jest połączeniem stylów perskiego i europejskiego. Wiele budynków w mieście zostało zaprojektowanych przez brytyjskich architektów i jest to widoczne w ich wyglądzie. Jednocześnie, abadańskie budynki są bogato zdobione i często pokryte kolorowymi mozaikami, co nadaje im unikalny charakter.

Podsumowanie

Abadańska jest terminem, który odnosi się do miasta Abadan w Iranie, jego historii, kultury, odmiany językowej oraz charakterystycznej architektury. Jest to słowo, które może mieć różne znaczenia, ale zawsze kojarzy się z tym unikalnym miejscem, które jest połączeniem różnych kultur i tradycji.

Czy wiesz już co to jest abadańska?

Inne definicje:

naborowywania
(...) pozyskiwaniu nowych pracowników do firmy lub organizacji.Czym jest naborowywanie?Naborowywanie jest procesem mającym na celu pozyskanie nowych pracowników do firmy lub organizacji. Jest to jedna z najważniejszych funkcji działu personalnego, ponieważ to właśnie dzięki odpowiednio dobranym pracownikom, firma może osiągać sukcesy i rozwijać się.Naborowywanie jest niezwykle ważnym elementem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ponieważ to właśnie pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy. Dzięki nim możliwe (...)

uczniowska
(...) uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski

pagerowej
(...) czemu można szybko i skutecznie przekazywać informacje ważne dla danej grupy osób.Pagerowa może być również odniesieniem do samego urządzenia. W przypadku, gdy mówimy o pagerowej antenie, odnosimy się do anteny, która jest wykorzystywana do odbierania sygnałów z pagerów. Jest to ważny element, który wpływa na jakość i zasięg działania pagera. Innym przykładem może być pagerowa bateria, która jest niezbędna do zasilania urządzenia i umożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie.Pagerowa może również odnosić (...)

tajniejszym
(...) lub ukryte niż inne przedmioty lub informacje. Tajniejszy - definicja Tajniejszy jest przymiotnikiem pochodzącym od słowa "tajny". Oznacza on coś, co jest bardziej ukryte lub poufne niż inne przedmioty lub informacje. Może również odnosić się do osoby, która posiada większą wiedzę lub tajemnicę niż inni. Słowo to jest używane w celu wzmocnienia znaczenia słowa "tajny" i wskazania na większą ważność lub poufność danego przedmiotu lub informacji. Pochodzenie słowa Słowo "tajniejszy" pochodzi od czasownika (...)

paciach
(...) jakąś pozytywną sytuację lub osobę. W tym znaczeniu, słowo to może być używane jako określenie dobrego nastroju lub humoru.Paciach w relacjach międzyludzkichW relacjach międzyludzkich, "paciach" jest często używane jako wyraz czułości i miłości. Może to być gest wyrażający głębokie uczucia wobec drugiej osoby, takie jak przytulenie się czy pocałunek. Jest to również forma wyrażania wsparcia i troski wobec bliskiej osoby w trudnych chwilach.Inne znaczenia słowa "paciach"Ponadto, "paciach" może mieć również (...)

obcinarek
(...) powszechnie wykorzystywane w różnych branżach, takich jak budownictwo, ogrodnictwo czy elektronika. Obcinarki występują w wielu różnych kształtach i rozmiarach, w zależności od przeznaczenia i rodzaju materiału, który ma zostać obcięty.Obcinarek można podzielić na kilka kategorii, w zależności od zastosowania. Jedną z najpopularniejszych jest obcinarka boczna, która służy do obcinania drutów i kabli. Ma ona dwa ostrza ułożone pod kątem prostym, co umożliwia precyzyjne i równomierne przecięcie materiału. (...)

pacnięci
(...) mieć symboliczne znaczenie. Może oznaczać szybkie i impulsywne podejście do rozwiązania problemu lub wykonania zadania. Jest to wyraz energii i determinacji, który może być pomocny w osiągnięciu celu. Jednocześnie może być to także oznaka niecierpliwości i braku zastanowienia nad konsekwencjami swoich działań.Akapit 5W języku potocznym pacnięcie jest także często używane w kontekście społecznym. Może oznaczać szybkie nawiązanie kontaktu z kimś lub wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty wobec czyjegoś zachowania. (...)

żabieńcowatych
(...) się zróżnicowanym wyglądem. Wśród nich można znaleźć zarówno niskie, płożące gatunki, jak i wysokie, osiągające nawet kilka metrów drzewa. Wszystkie jednak mają charakterystyczne, kłączowe korzenie, które służą do przechowywania substancji zapasowych oraz rozprzestrzeniania się roślin. Liście żabieńcowatych są zwykle dłoniasto lub pierzasto podzielone, a kwiaty są pojedyncze lub zebrane w kwiatostany. Często mają intensywny kolor, od białego przez żółty i różowy, aż po czerwony.Występowanie i siedliskoRośliny (...)