Co to jest abakańskiemu (definicja)?


Definicja

Abakańskiemu

Abakańskiemu jest to odmiana słowa "abakański", które oznacza coś lub kogoś związanego z Abakanem - miastem położonym w Rosji, w Republice Chakasji. Jest to również nazwa ludu zamieszkującego te tereny oraz języka, którym posługują się jego mieszkańcy.

Historia

Historia Abakanu sięga XIII wieku, kiedy to na tych terenach osiedlili się ludzie z plemienia Chakasów. W XVI wieku miasto zostało podbite przez Mongołów, a później przez Rosjan. W XIX wieku Abakan stał się ważnym ośrodkiem handlowym, a w XX wieku rozwijał się jako ośrodek przemysłowy. W 1925 roku został stolicą autonomicznej republiki Chakasji, a w 1930 roku miasto otrzymało swoją obecną nazwę - Abakan.

Mieszkańcy

Mieszkańcy Abakanu to głównie ludność pochodzenia rosyjskiego oraz Chakasowie. Językiem urzędowym jest język rosyjski, jednak wielu mieszkańców posługuje się także językiem abakańskim. Jest to język należący do grupy języków tureckich i jest używany przez około 12% populacji Chakasji. W Abakanie znajduje się również wiele mniejszości narodowych, m.in. Tatarzy, Ukraińcy czy Niemcy.

Kultura

Abakański folklor jest bogaty w tradycyjne pieśni, tańce i legendy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W mieście odbywają się liczne festiwale i imprezy kulturalne, w których można poznać kulturę i zwyczaje Chakasów. W Abakanie działa także teatr, muzeum oraz filharmonia, a także wiele galerii sztuki, w których można zobaczyć dzieła lokalnych artystów.

Gospodarka

Abakan jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, w którym rozwinął się przemysł maszynowy, chemiczny, spożywczy oraz drzewny. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu metalowego, elektromaszynowego i elektrotechnicznego. W ostatnich latach Abakan stał się również ważnym centrum handlowym i usługowym, co przyczyniło się do rozwoju lokalnej gospodarki.

W skrócie, abakańskiemu jest odmianą słowa "abakański", które odnosi się do miasta Abakan, jego mieszkańców, kultury oraz języka. Miasto to jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i handlowym, a jednocześnie zachowuje swoją bogatą historię i tradycje. Abakan jest również miejscem, w którym można poznać różnorodność kulturową i etniczną Chakasji.

Czy wiesz już co to jest abakańskiemu?

Inne definicje:

tajniejszych
(...) grupę osób. Może to być także informacja, która jest poufna i nie może być ujawniona publicznie. Słowo to może też odnosić się do pewnych działań, które są ukryte przed innymi i nie są znane publicznie.Tajniejszych jest także często używane w kontekście politycznym lub wojskowym, gdzie pewne informacje lub działania są trzymane w tajemnicy dla dobra bezpieczeństwa kraju. Może to być także związane z pracą wywiadu lub służb specjalnych, które muszą zachować tajemnicę w swoich działaniach.Jednakże, tajniejszych (...)

jadącego
(...) wycieczki po okolicy.PodsumowanieSłowo "jadący" jest odmianą słowa jechać, które oznacza poruszanie się pojazdu lub osoby w określonym kierunku z wykorzystaniem środków transportu. Jest to powszechnie używane słowo w codziennym życiu oraz w kontekście turystycznym. Może mieć różne znaczenia, ale zawsze odnosi się do przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Jest to ważne słowo w języku polskim, które pozwala dokładnie opisać ruch i podróżowanie.

takielowałyby
(...) ważny proces w budowie i utrzymaniu statków. Dzięki niemu, jednostki pływające są w stanie poruszać się po wodzie przy pomocy siły wiatru. Takielowanie wymaga wiedzy, doświadczenia i precyzji, dlatego też jest wykonywane przez specjalistów - takielarzy. Bez odpowiedniego takielunku, statek nie mógłby funkcjonować, dlatego też jest to nieodłączna część żeglugi morskiej i śródlądowej.

sakralna
(...) kultem. Jest to odmiana słowa sakralny, które oznacza coś świętego, boskiego lub związanego z obrzędami religijnymi. W kontekście kultury i sztuki, termin ten odnosi się do dzieł lub miejsc, które są uważane za szczególnie ważne i poważane ze względu na swoje znaczenie religijne.Akapit 2W różnych kulturach i religiach, pojęcie sakralna może mieć nieco odmienne znaczenie. Na przykład, w chrześcijaństwie, sakralne mogą być uważane za miejsca lub przedmioty, które są poświęcone Bogu lub używane w obrzędach (...)

Gajecki
(...) nazwiska GajeckiNazwisko Gajecki jest nazwiskiem patronimicznym, czyli pochodzącym od imienia ojca. W tym przypadku od imienia Gaj lub Gajek. W Polsce nazwisko to pojawiło się w okresie średniowiecza i prawdopodobnie wywodzi się od przydomka nadanego osobie, która zamieszkiwała w pobliżu gaju lub była związana z leśnictwem.Rodziny GajeckichW Polsce istnieje wiele rodzin o nazwisku Gajecki, jednak najwięcej z nich zamieszkuje w województwach mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Wiele z tych rodzin posiada (...)

radaroskopowi
(...) i żeglugi. Dzięki niemu możliwe jest dokładne monitorowanie ruchu i precyzyjne określenie położenia obiektów, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i skuteczności działań.

nachalstwu
(...) natręctwo, natarczywość czy też bezczelność w działaniu.Nachalstwo jest cechą charakteru, która przejawia się poprzez uporczywe naciskanie na swoje zdanie, chęć dominacji nad innymi oraz brak szacunku dla ich prywatności i granic. Osoby, które posiadają tę cechę, często nie potrafią czytać sytuacji i nie rozumieją, kiedy ich zachowanie staje się nieodpowiednie czy wręcz nieprzyjemne dla innych.Nachalstwo może przybierać różne formy, np. ciągłe narzekanie, natarczywe pytania

ładowacz
(...) specjalne urządzenia, które umożliwiają mu łatwe i szybkie napełnianie wózków lub wagoników. Najczęściej są to przenośniki taśmowe lub chwytaki, które umożliwiają precyzyjne pobieranie materiału z wyznaczonego miejsca.Praca ładowacza wymaga od niego nie tylko umiejętności obsługi maszyny, ale także wiedzy na temat bezpiecznego wydobycia surowców. Musi on przestrzegać odpowiednich procedur i zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i zapewnić płynny przebieg procesu wydobywczego.W dzisiejszych czasach (...)