Co to jest abakańskim (definicja)?


Definicja

Abakańskim - definicja

Abakańskim jest odmianą słowa "abakański", które jest związane z Abakanem - miastem w Rosji, stolicą Republiki Chakasji. Abakańskim jest przymiotnikiem, którym określa się wszystko, co jest związane z tym miastem, jego historią, kulturą i mieszkańcami.

Abakańskim jest również odmiana języka rosyjskiego, używanego przez mieszkańców Abakanu. Język ten jest blisko spokrewniony z językiem chakaskim, który jest jednym z języków urzędowych w Republice Chakasji. Dzięki temu abakański jest często używany w kontaktach między mieszkańcami Abakanu a Chakasami.

Abakańskim jest także odmiana kultury, sztuki i tradycji. Miasto to jest znane z bogatego dziedzictwa kulturowego, które obejmuje m.in. tradycyjne rękodzieło, muzykę, tańce i sztukę ludową. Wiele z tych elementów jest obecnych w życiu codziennym mieszkańców Abakanu i stanowią ważną część ich tożsamości.

Abakańskim jest również odmiana krajobrazu. Miasto położone jest na terenie malowniczej doliny rzeki Abakan, otoczonej przez góry i lasy. Dzięki temu Abakan jest popularnym miejscem wypoczynkowym, a także bazą wypadową do zwiedzania okolicznych atrakcji, takich jak np. Park Narodowy "Chakassia".

Podsumowując, abakańskim jest odmianą wszystkiego, co jest związane z Abakanem - miastem o bogatej historii, kulturze, języku i krajobrazie. Jest to słowo, które symbolizuje tożsamość i charakter tego miejsca oraz jego mieszkańców. Dzięki temu abakańskim jest nie tylko przymiotnikiem, ale również wyrażeniem szacunku i dumy z przynależności do tego wyjątkowego miasta.

Czy wiesz już co to jest abakańskim?

Inne definicje:

uczniowski
(...) podczas nauki w szkole artystycznej.Uczniowski w kontekście szkolnymW dzisiejszych czasach słowo "uczniowski" najczęściej spotykane jest w kontekście szkolnym. Oznacza ono przynależność do grupy uczniów, którzy uczą się w danej szkole. Określenie to może również odnosić się do zachowań typowych dla uczniów, takich jak buntownicze nastawienie czy szkolne żarty.Uczniowski - synonim słowa "szkolny"Słowo "uczniowski" jest często używane jako synonim słowa "szkolny". Oba te wyrazy odnoszą się do szkoły i uczniów, (...)

fabularyzujące
(...) może oznaczać wprowadzenie nowych elementów do spektaklu lub zmianę wątków fabularnych.Należy jednak pamiętać, że nie każdy element fabularyzujący musi być dodany do treści pierwotnej. Czasem wystarczy jedynie uwydatnienie pewnych elementów, aby treść stała się bardziej fabularyzująca. Może to dotyczyć na przykład muzyki, gdzie dodanie wokalów do utworu instrumentalnego może nadać mu nowy wymiar i sprawić, że stanie się bardziej fabularyzujący.Zastosowanie fabularyzującego w różnych dziedzinachJak już (...)

obełgałaś
(...) lub fałsz. Przedrostek "o-" jest tutaj dodany w celu wzmocnienia znaczenia wyrazu, co oznacza, że "obełgać" oznacza wyśmiewanie lub szyderstwo w jeszcze większym stopniu niż po prostu "łgać".Przykłady użycia słowa "obełgałaś"Słowo "obełgałaś" może być użyte w różnych kontekstach, zarówno w mowie potocznej, jak i w literaturze. Oto kilka przykładów użycia tego słowa: "Nie lubię, kiedy ktoś mnie obełga. To bardzo niegrzeczne i obraźliwe." "Czy ty właśnie mnie obełgałeś? Nie mogę uwierzyć, że ktoś mógłby (...)

sadeckiej
(...) od miasta Nowy Sącz, położonego w województwie małopolskim. Jest to nazwa używana głównie w języku potocznym, regionalnym oraz w piśmie, jako określenie wszystkiego, co związane z tym miastem i jego okolicami.Termin "sadecki" może odnosić się do różnych aspektów związanych z Nowym Sączem. Może to być odwołanie do kultury, historii, tradycji, a także do charakterystycznych cech i zwyczajów mieszkańców tego regionu. Sadecki jest również często używany w odniesieniu do specyficznych potraw, dialektu czy (...)

takielowały
(...) są żagle.Proces takielowaniaTakielowanie jest procesem skomplikowanym i wymagającym dużej precyzji. W pierwszej kolejności należy zamontować maszty na odpowiednich miejscach na pokładzie. Następnie należy przygotować liny i szekle, a także zamontować bloki na masztach. Kolejnym krokiem jest rozłożenie i zamocowanie ożaglowania. Na koniec należy odpowiednio ustawić żagle i przetestować cały system, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.Rola takielowania w pływaniu jednostkiTakielowanie jest nieodzownym (...)

rabowałybyście
(...) również określana jako grabież lub napad.Rabowanie jest czynnością, która narusza prawa i godność innych osób. Polega na odbieraniu im mienia lub wartościowych przedmiotów w sposób przemocowy lub groźny. Osoby dokonujące rabunku często działają w grupach, co zwiększa skuteczność i ryzyko dla ofiar.Rabowanie jest również uważane za przestępstwo przeciwko własności, ponieważ osoby rabujące nie mają prawa do własności, którą odbierają. W wielu krajach jest to traktowane jako poważne przestępstwo i karane (...)

paciorkowiec
(...) na przykład podczas podawania ręki czy wspólnego używania sztućców. Niektóre gatunki paciorkowców mogą również być przenoszone przez owady lub przez skażone żywność i wodę.Choroby wywołane przez paciorkowce mogą mieć różne objawy, w zależności od gatunku bakterii i miejsca zakażenia. Mogą to być infekcje skóry, układu oddechowego, układu moczowego czy pokarmowego. W niektórych przypadkach mogą również powodować poważne powikłania, takie jak zapalenie wsierdzia czy zespół wstrząsu toksycznego.Leczenie (...)

naborowywania
(...) lub organizacji.Czym jest naborowywanie?Naborowywanie jest procesem mającym na celu pozyskanie nowych pracowników do firmy lub organizacji. Jest to jedna z najważniejszych funkcji działu personalnego, ponieważ to właśnie dzięki odpowiednio dobranym pracownikom, firma może osiągać sukcesy i rozwijać się.Naborowywanie jest niezwykle ważnym elementem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ponieważ to właśnie pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy. Dzięki nim możliwe jest realizowanie celów i misji organizacji, (...)