Co to jest abakańsku (definicja)?


Definicja

, która jest używana w języku rosyjskim

Abakańsku

Abakańsku jest odmianą słowa abakański, które jest używane w języku rosyjskim. Jest to termin odnoszący się do języka, kultury i tradycji ludów zamieszkujących region Abakan w południowej części Syberii. Słowo to jest również używane w odniesieniu do mieszkańców tego regionu oraz ich charakterystycznych cech i zwyczajów.

Pochodzenie słowa "abakańsku" można wywodzić od nazwy rzeki Abakan, która przepływa przez ten region i jest jednym z głównych dopływów rzeki Jenisej. Nazwa ta jest również związana z rdzennymi ludami, którzy od wieków zamieszkują te tereny i wywodzą się z różnych grup etnicznych, takich jak Chakasi, Tuvini, Szorszoni czy Tuwińcy.

Abakańsku jest także używane w kontekście kultury i tradycji tych ludów. Wiele z nich zachowało swoje unikalne zwyczaje, wierzenia i obrzędy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wśród nich można wymienić m.in. kult świętego drzewa, rytuały związane z wiosennym przesileniem, czy też ceremonie związane z polowaniami i hodowlą zwierząt.

Ponadto, abakańsku jest również używane w odniesieniu do języka, którym posługują się mieszkańcy tego regionu. Jest to język z rodziny tungusko-mandżurskiej, który jest blisko spokrewniony z językiem tureckim. Wśród rdzennej ludności jest on nadal powszechnie używany, jednak z powodu wpływu rosyjskiego, coraz częściej zastępowany jest językiem rosyjskim.

Podsumowując, abakańsku jest terminem, który odnosi się do wielu aspektów związanych z regionem Abakan i jego mieszkańcami. Jest to ważny element kultury i tradycji tych ludów, a także języka, który jest częścią ich tożsamości. Dzięki temu słowu możemy poznać bogactwo i różnorodność tej części Syberii oraz lepiej zrozumieć jej mieszkańców.

Czy wiesz już co to jest abakańsku?

Inne definicje:

labiodentalnie
(...) "w", w której wargi są zbliżone do siebie, a górne zęby lekko dotykają dolnej wargi. W obu przypadkach współdziałanie warg i zębów jest niezbędne do prawidłowej artykulacji dźwięku.Labiodentalnie jest również wykorzystywane do opisu sposobu wymawiania niektórych spółgłosek, takich jak "v" czy "z". W tych przypadkach wargi są zbliżone do siebie, a górne zęby lekko dotykają dolnej wargi. Jednak w przeciwieństwie do głosek "f" i "w", w tych przypadkach nie ma nacisku na zęby, a głoska jest tworzona przez (...)

jagodówko
(...) w celu wyrażenia pogardy lub lekceważenia dla czegoś lub kogoś. W takim przypadku, słowo to może mieć negatywne znaczenie i być używane w sposób obraźliwy. Podsumowanie W skrócie, jagodówko jest to słowo, które może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może być używane do określenia małej jagody lub jagódki, osoby lub zwierzęcia o drobnej posturze, wyrażenia sympatii lub pogardy. Jest to popularne słowo w gwarze ludowej i w nieformalnych rozmowach, jednak nie ma jednoznacznej definicji dla (...)

maczetę
(...) odłamania się odłamków drewna. Ponadto, należy zachować ostrożność podczas cięcia i unikać wykonywania ruchów w kierunku własnego ciała. Podsumowanie W skrócie, maczeta jest to ostre narzędzie, które jest wykorzystywane do cięcia i karczowania roślinności, a także do innych prac związanych z obróbką drewna. W zależności od regionu i celu, do którego jest przeznaczona, może mieć różne kształty i rozmiary. Pomimo swojej wszechstronności, należy zachować ostrożność podczas korzystania z maczety, aby uniknąć (...)

maczugowce
(...) gatunków maczugowców jest również wykorzystywanych w medycynie, jako składnik leków przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych.Akapit 3Maczugowce są organizmami heterotroficznymi, co oznacza, że nie są w stanie produkować swojego własnego pożywienia i muszą pobierać substancje odżywcze z otoczenia. Są to bakterie beztlenowe, czyli nie wymagają tlenu do przeprowadzania procesów metabolicznych. Wiele gatunków maczugowców jest w stanie przetrwać w trudnych warunkach, takich jak brak tlenu czy niskie temperatury, (...)

paciai
(...) wspomnieć, że słowo paciai może mieć także negatywne znaczenie. W niektórych dialektach jest ono używane jako określenie osoby, która jest bardzo skąpa lub chciwa. Może to być także synonimem słowa "sknera" lub "skąpca". W takim znaczeniu słowo to jest używane z przymrużeniem oka i nie jest traktowane poważnie.

radaroskopowej
(...) dokładniejszych i bardziej szczegółowych obrazów obiektów w przestrzeni. Dzięki temu, możliwe jest wykrycie i monitorowanie obiektów, które nie są widoczne dla zwykłego radaru.Urządzenia radaroskopowe są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach, m.in. w lotnictwie, żeglugi, przemyśle wojskowym oraz w badaniach geologicznych. Dzięki nim, możliwe jest precyzyjne określenie położenia i kształtu obiektów, co jest szczególnie ważne w przypadku bezpieczeństwa i ochrony środowiska.Technologia radaroskopowa (...)

tajniejszymi
(...) publicznym.Termin tajniejszymi jest również używany w odniesieniu do działań lub działań, które są wykonywane w sposób poufny lub skryty. Może to obejmować działania wywiadowcze, operacje wojskowe lub inne działania, które wymagają zachowania tajemnicy i dyskrecji. Często jest to związane z bezpieczeństwem państwa lub innych ważnych interesów.Pojęcie tajniejszymi jest również stosowane w odniesieniu do osób lub grup osób, które mają dostęp do poufnych informacji lub wykonują tajne zadania. Mogą to być (...)

jagodlinami
(...) popularne w kuchni ze względu na swoje właściwości odżywcze i niską kaloryczność. Istnieje wiele odmian jagodlin, różniących się wyglądem i smakiem. Spożywanie jagodlin przynosi wiele korzyści dla naszego zdrowia, ponieważ są one bogate w witaminy, minerały oraz antyoksydanty. Mogą pomóc w zapobieganiu wielu chorobom i utrzymaniu zdrowej wagi. Jagodliny są więc nie tylko smacznym, ale również bardzo wartościowym składnikiem naszej diety.