Co to jest Abana (definicja)?


Definicja

Abana - rzeka w Syrii

Abana, znana również jako Barada, jest jedną z najważniejszych rzek w Syrii. Płynie przez południowo-zachodnią część kraju, przepływając przez stolicę Damaszek. Jest to rzeka o długości około 153 km, a jej źródła znajdują się w Górach Antylibańskich.

Rzeka Abana jest ważnym źródłem wody dla mieszkańców Syrii, szczególnie w stolicy. Woda z niej jest wykorzystywana do nawadniania pól uprawnych oraz do zaopatrzenia w wodę pitną. Dzięki temu Abana jest nie tylko rzeką o dużym znaczeniu geograficznym, ale również odgrywa ważną rolę w życiu codziennym mieszkańców kraju.

Abana jest również miejscem o dużym znaczeniu historycznym i religijnym. W Biblii jest wspomniana jako jedna z rzek, które płynęły przez ogrody Edenu. W chrześcijaństwie jest uważana za rzekę cudownie uzdrowienia, ponieważ według legendy prorok Elizeusz kazał Naamanowi, naczelnikowi wojsk syryjskich, aby zanurzył się w wodach Abany i dzięki temu został wyleczony z trądu.

Rzeka Abana jest również popularnym miejscem turystycznym. Dzięki swojemu malowniczemu położeniu w Górach Antylibańskich oraz bogatej historii, przyciąga turystów z całego świata. W pobliżu rzeki znajduje się wiele zabytków, takich jak starożytne ruiny, świątynie i pałace, które są świadectwem bogatej historii tego regionu.

Niestety, w ostatnich latach Abana stała się także przedmiotem konfliktów i zniszczeń wojennych. Sytuacja polityczna w Syrii spowodowała zmniejszenie dostępu do wody z rzeki, co negatywnie wpłynęło na życie mieszkańców. Ponadto, zanieczyszczenie wód rzeki przez odpady i chemikalia jest poważnym problemem ekologicznym, który wymaga natychmiastowych działań.

Podsumowując, Abana jest nie tylko rzeką w Syrii, ale również miejscem o dużym znaczeniu dla mieszkańców kraju, zarówno pod względem gospodarczym, religijnym, jak i turystycznym. Niestety, w obecnej sytuacji politycznej i ekologicznej, jej przyszłość jest niepewna. Miejmy nadzieję, że w przyszłości uda się zachować piękno i znaczenie tej rzeki dla Syrii i jej mieszkańców.

Czy wiesz już co to jest Abana?

Inne definicje:

saduceusza
(...) w jedynie w Stary Testament i odrzucali późniejsze teksty oraz wiarę w życie po śmierci. Ich doktryna i praktyki były odmienne od faryzeuszów, co często prowadziło do konfliktów między tymi dwoma grupami. Po zburzeniu Drugiej Świątyni przez Rzymian, saduceusze stopniowo zanikli jako grupa religijna, a ich doktryna została wyparta przez judaizm rabiniczny.

machometrowych
(...) oznaczać coś, co jest dokładnie i precyzyjnie mierzone lub analizowane, lub też coś, co jest bardzo silne lub intensywne. Słowo to jest więc używane w celu podkreślenia ważności i dokładności pomiarów i analiz w różnych dziedzinach nauki i przemysłu.

ubliżać
(...) szczególnie krzywdzące, gdy jest skierowane wobec osób bliskich lub znajomych, z którymi utrzymujemy bliskie relacje. Wnioskiem z powyższych rozważań jest to, że "ubliżanie" jest szerokim pojęciem, które obejmuje różne formy naruszania godności i szacunku dla drugiej osoby. Jest to działanie, które może mieć poważne konsekwencje dla naszych relacji i dla nas samych. Dlatego ważne jest, abyśmy zawsze pamiętali o szacunku i empatii wobec innych, unikając wszelkich form "ubliżania".

ichtiozaurusów
(...) oznacza, że młode rozwijały się w ciele matki.Ichtiozaurusy wyginęły około 90 milionów lat temu, prawdopodobnie na skutek zmian klimatycznych oraz rywalizacji z innymi gatunkami morskich drapieżników. Ich szczątki są często odkrywane przez paleontologów i stanowią ważne źródło wiedzy na temat życia na Ziemi w przeszłości.Podsumowując, ichtiozaurusy to fascynujące stworzenia, które przypominają nam, jak różnorodne i niezwykłe były formy życia na naszej planecie. Ich ewolucja i wyginięcie są ważnym elementem (...)

kablujące
(...) czynności, np. "kablujące połączenia". Jest to powszechnie używany termin w branży telekomunikacyjnej i elektronicznej.Kablujące jest nieodzownym elementem przy budowie sieci komputerowych, ponieważ to właśnie od jakości wykonania połączeń zależy stabilność i szybkość przesyłania danych. W przypadku błędów w kablach lub nieodpowiedniego ich połączenia, mogą wystąpić problemy z połączeniem z internetem lub utrata danych. Dlatego też, kablujące jest bardzo ważnym etapem w procesie budowy sieci komputerowych (...)

sadownikiem
(...) to osoba zajmująca się sadownictwem, czyli uprawą drzew owocowych, krzewów i innych roślin sadowniczych. Jest to zawód, który wymaga wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie hodowli, pielęgnacji, a także przetwarzania i sprzedaży produktów roślinnych.Wykształcenie i umiejętnościAby zostać sadownikiem, należy posiadać odpowiednie wykształcenie z zakresu ogrodnictwa lub technologii żywności. Wiedza ta pozwala na skuteczne planowanie i prowadzenie plantacji, a także na wybór odpowiednich metod uprawy (...)

hafizy
(...) jej znajomość Koranu. Egzaminy te są bardzo surowe i wymagające, ponieważ hafiz musi być w stanie recytować każdy werset z pamięci, bez żadnych błędów. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminów, osoba otrzymuje tytuł hafiza i jest uważana za biegłą w znajomości Koranu.Hafizy są bardzo szanowani i cenieni w społeczności muzułmańskiej. Są uważani za znawców i nauczycieli Koranu, dlatego też często udzielają lekcji i pomagają innym w nauce tego świętego tekstu. W niektórych krajach, tytuł hafiza jest również ważny (...)

nachapałyście
(...) w szybkim tempie. Słowo "nachapałyście" jest często używane w mowie potocznej, szczególnie wśród młodszego pokolenia. Jest to jedno z wielu słów, które powstają na bazie innych słów, a następnie są używane w codziennym języku. W przypadku "nachapałyście" wywodzi się ono od słowa "nachapać", które oznacza po prostu jedzenie w nadmiarze. Jednak dodanie przyrostka "yście" nadaje mu nowe znaczenie i często jest używane w formie pytania lub stwierdzenia. Podsumowując, słowo "nachapałyście" jest odmianą słowa (...)