Co to jest abbozzie (definicja)?


Definicja

, które pochodzi z języka włoskiego i oznacza "szkic" lub "rzut". Słowo to jest używane w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, literatura czy muzyka, i odnosi się do wstępnego, niedoskonałego dzieła, które jest jeszcze w fazie rozwoju.

Abbozzie w sztuce

W sztuce abbozzie odnoszą się do wstępnych szkiców lub rysunków, które są stworzone przez artystę przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego dzieła. Są to swoiste "szkice koncepcyjne", które pozwalają artystom na wypracowanie pomysłu i uchwycenie wizji przed przystąpieniem do pracy nad ostatecznym dziełem. Abbozzie mogą być wykonane w różnych technikach, takich jak ołówek, węgiel, tusz czy farby, i często zawierają niedoskonałości i niedociągnięcia, które są później poprawiane w finalnej wersji dzieła.

Abbozzie w literaturze

W literaturze abbozzie odnoszą się do wstępnych wersji tekstu, które są tworzone przez pisarzy przed przystąpieniem do pisania ostatecznego dzieła. Mogą to być notatki, szkice fabuły, opisy postaci czy fragmenty dialogów. Abbozzie pozwalają pisarzom na wypracowanie pomysłu i ustrukturyzowanie treści, a także na wprowadzenie zmian i poprawki w tekście. Często są one również wykorzystywane jako materiał pomocniczy przy tworzeniu biografii pisarzy lub analizie ich twórczości.

Abbozzie w muzyce

W muzyce abbozzie odnoszą się do wstępnych nagrań lub improwizacji, które są wykonywane przez muzyków przed nagraniem ostatecznej wersji utworu. Mogą to być również szkice kompozycji lub aranżacji, które są tworzone przez kompozytorów przed przystąpieniem do pracy nad ostatecznym dziełem. Abbozzie pozwalają muzykom na wypracowanie pomysłu, uchwycenie nastroju i wybór odpowiednich dźwięków czy melodii. Często są one również wykorzystywane jako materiał pomocniczy przy analizie twórczości kompozytorów.

Abbozzie w innych dziedzinach

Poza sztuką, literaturą i muzyką, abbozzie mogą również występować w innych dziedzinach, takich jak architektura, projektowanie czy technologia. W architekturze abbozzie mogą być wykorzystywane jako wstępne szkice projektów budowlanych, a w projektowaniu jako wstępne projekty produktów czy grafik. W technologii abbozzie mogą oznaczać wstępne wersje programów komputerowych lub projektów stron internetowych. W każdej dziedzinie abbozzie są nieodłącznym elementem procesu twórczego, pozwalającym na wypracowanie pomysłu i uchwycenie wizji przed przystąpieniem do pracy nad ostatecznym dziełem.

Czy wiesz już co to jest abbozzie?

Inne definicje:

ichtiozaurusom
(...) odmianą nazwy ichtiozaur, która oznacza "rybi jaszczur". Jest to grupa gadów morskich, które charakteryzowały się długim, wąskim ciałem oraz płetwami przypominającymi płetwy ryb.Wygląd i cechy charakterystyczneIchtiozaury były jednymi z największych drapieżników w ówczesnych oceanach. Ich ciało osiągało długość nawet do 15 metrów, a waga dochodziła do 5 ton. Posiadały długi, smukły pysk z wieloma zębami, które służyły im do łapania i połykania ryb oraz innych morskich stworzeń. Ich oczy były duże i umiejscowione

machometrowym
(...) także wykorzystywane w badaniach naukowych i testach broni.ZastosowanieMachometry są wykorzystywane głównie w celach militarnych, do pomiaru prędkości pocisków wystrzeliwanych z różnego rodzaju broni palnej, rakiet czy też armat. Są niezwykle ważnym narzędziem w procesie projektowania i testowania nowych rodzajów broni oraz amunicji. Dzięki nim można dokładnie określić parametry lotu pocisków, co jest niezbędne w celu zapewnienia skuteczności i celności broni.BudowaMachometry składają się zazwyczaj z (...)

radcowie
(...) zaproponowanie najlepszego rozwiązania. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, radcowie są w stanie pomóc swoim klientom w pokonaniu trudności i osiągnięciu zamierzonych celów.Radcowie mogą pracować w różnych formach, np. jako niezależni doradcy lub w ramach większych firm czy instytucji. W każdym przypadku, ich zadaniem jest zapewnienie klientom wsparcia i pomocy w podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów. Wielu radców posiada również specjalne certyfikaty lub licencje, które potwierdzają ich (...)

pagerowej
(...) mówiąc o pagerowej funkcjonalności, odnosimy się do możliwości i zastosowań, jakie oferuje to urządzenie. Dzięki pagerowej funkcjonalności można m.in. odbierać wiadomości od różnych nadawców, ustawiać alarmy czy też przeglądać historię otrzymanych wiadomości.Podsumowując, pagerowa jest to odmiana słowa pagerowy, która może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może odnosić się do samego urządzenia, jego obsługi, funkcjonalności lub zastosowań. Jest to ważne słowo, które wciąż jest wykorzystywane (...)

abdykowalibyśmy
(...) przykład gdy rodzice decydują się przekazać władzę i odpowiedzialność za firmę lub majątek swoim dzieciom. W niektórych przypadkach abdykacja może być wynikiem konfliktów w rodzinie lub niepowodzeń w prowadzeniu biznesu. Jest to również często spotykane w przypadku rozwodów, gdy jedno z rodziców rezygnuje z opieki nad dziećmi na rzecz drugiego rodzica lub innych opiekunów.Wnioskiem jest to, że abdykacja jest powszechnym zjawiskiem, które może mieć różne przyczyny i konsekwencje. Jest to często trudna (...)

obcierkom
(...) każdym użyciu należy ją wyprać lub wypłukać, w zależności od materiału. Obcierki z mikrofibry można prać w pralce w niskiej temperaturze. Po wypraniu należy je wyprasować, aby przywrócić im miękkość i chłonność. W przypadku obcierki z filcu, należy unikać prania, ponieważ może ona się skurczyć. Warto również pamiętać, że obcierki nie powinny być używane do czyszczenia powierzchni z bardzo ostrymi lub szorstkimi elementami, ponieważ mogą one uszkodzić materiał.

sadeckiego
(...) tej gwarze można znaleźć wiele ciekawych zwrotów i słów, które są unikalne tylko dla tego regionu.PodsumowanieSadeckiego jest więc odmianą słowa "sadecki", które odnosi się do regionu Sądecczyzny, jego mieszkańców, kultury i tradycji. Nazwa ta jest związana z historią miasta Nowy Sącz i jego roli jako siedziby powiatu sadeckiego. Warto zwrócić uwagę na bogactwo kulturowe i językowe tego regionu, które przyczyniają się do jego wyjątkowości i atrakcyjności dla turystów.

rabowałyby
(...) kradzieży lub grabieży, czyli nielegalnego zabierania czyjegoś mienia. Natomiast forma "rabowałyby" wyraża, że w przyszłości mogłoby dojść do takiej czynności, gdyby spełnione zostały pewne warunki. Jest to więc forma wyrażająca hipotetyczną sytuację lub możliwość.Przykładowe zdanie z użyciem słowa "rabowałyby": "Gdyby nie było policji, rabowałyby każdego dnia sklepy". Oznacza to, że gdyby nie było żadnych konsekwencji czy ryzyka, osoby chcące dokonać kradzieży mogłyby to robić codziennie.Słowo "rabowałyby" (...)