Co to jest abchaskimi (definicja)?


Definicja

.

Odmiana słowa abchaski

Abchaski jest to język należący do grupy języków kaukaskich, używany głównie w Abchazji, regionie leżącym na południowym wybrzeżu Morza Czarnego. Jest to język ojczysty dla około 100 tysięcy ludzi, jednak z uwagi na różne wydarzenia historyczne i polityczne, jest on również używany w niektórych regionach Rosji, Turcji i Gruzji.

Abchaski jest językiem złożonym, posiadającym wiele dialektów, które różnią się między sobą nie tylko wymową, ale także słownictwem i gramatyką. Wśród nich najważniejsze są dialekty północno-wschodni, południowo-wschodni i północno-zachodni. Wszystkie one są wzajemnie zrozumiałe, jednak w zależności od regionu, mogą występować pewne różnice w użyciu słów i zwrotów.

Abchaski jest również jednym z najstarszych języków na świecie, co potwierdzają badania lingwistyczne. Ma on swoje korzenie w języku gruzińskim, jednak z biegiem czasu uległ on wpływom języków sąsiednich, takich jak rosyjski, turecki czy arabski. Wiele słów w abchaskim jest pochodzenia greckiego, co jest wynikiem długiej historii kontaktów z ludami greckimi.

W abchaskim występuje alfabet cyrylicki, jednak do końca XIX wieku używano także alfabetu gruzińskiego. W obecnej formie abchaski jest językiem bogatym w wyrazy, które odzwierciedlają specyfikę i kulturę tego regionu. Wiele słów jest związanych z tradycyjnymi zajęciami mieszkańców, takimi jak rybołówstwo, rolnictwo czy hodowla bydła.

W ostatnich latach abchaski jest coraz bardziej promowany jako język narodowy, co wynika z dążeń do zachowania tożsamości i kultury ludności abchaskiej. Wprowadzono go jako jeden z języków urzędowych w Abchazji, a także w niektórych szkołach nauczanie odbywa się w języku abchaskim. Dzięki temu język ten jest wciąż żywy i przekazywany kolejnym pokoleniom, co jest niezwykle ważne dla zachowania dziedzictwa kulturowego i językowego tego regionu.

Czy wiesz już co to jest abchaskimi?

Inne definicje:

żabieńcowcach
(...) wyglądŻabieńcowce charakteryzują się obecnością odnóży, które są wykorzystywane do poruszania się i chwytania pokarmu. Mają one także dwa pary czułków, które pełnią funkcję narządów zmysłowych. Ich ciało jest pokryte twardym pancerzem, który chroni je przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi. W zależności od gatunku, mogą mieć różne kolory i wzory na swoim ciele, co jest często wykorzystywane do kamuflażu.Tryb życiaŻabieńcowce są zwierzętami wszystkożernymi, co oznacza, że mogą odżywiać się różnymi rodzajami (...)

obciślejszym
(...) wykorzystane w kontekście bielizny, gdyż często jest ona projektowana w taki sposób, aby przylegać do ciała i podkreślać jego kształty.Wykorzystanie w języku potocznymSłowo "obciślejszym" może być również używane w języku potocznym, aby opisać coś, co jest bardzo blisko lub przylega do czegoś innego. Na przykład, można powiedzieć, że dwa budynki są obciślejsze, jeśli są bardzo blisko siebie lub przylegają do siebie. Może to być również wykorzystane w odniesieniu do relacji międzyludzkich, na przykład, (...)

radcostwu
(...) często musimy ponieść pewien koszt. Może to być wysiłek, poświęcenie, czas lub nawet pieniądze. Właśnie w tym momencie pojawia się pojęcie radcostwa.Koszt radości - czy warto płacić?Czy warto płacić za doświadczanie radości? Oczywiście, że tak! Radość jest wartością bezcenną, która nie ma ceny. To, co otrzymujemy w zamian za poniesiony koszt, jest niezwykle cenne i nie do przecenienia. Radość może być nagrodą za ciężką pracę, poświęcenie dla bliskiej osoby lub po prostu za spełnienie swoich marzeń. W (...)

fajczyliście
(...) czasie nabiera zupełnie innego znaczenia. Jest to popularny wyraz wśród młodzieży, a także często wykorzystywany w formie ironicznej lub żartobliwej.

ichtiopatologami
(...) i leczeniu chorób ryb. Ich praca jest niezwykle ważna dla przemysłu rybnego oraz hodowli ryb, ponieważ zdrowie ryb jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości i ilości produktów rybnych.Aby zostać ichtiopatologiem, należy ukończyć studia weterynaryjne oraz odbyć specjalizację z zakresu zdrowia ryb. W trakcie studiów, przyszli lekarze uczą

kaczyzmom
(...) są przypisywane politykowi i jego zwolennikom. Termin ten jest używany w kontekście politycznym i często ma negatywne konotacje.Jedną z najbardziej znanych cech kaczyzmomu jest silne przekonanie o swojej racji oraz niechęć do kompromisów. Jarosław Kaczyński jest uważany za osobę nieugiętą, która nieustępliwie dąży do realizacji swoich celów. Jego zwolennicy również są często postrzegani jako osoby nieprzejednane i niezdolne do dialogu z przeciwnikami politycznymi.Kaczyzmom jest również często kojarzony (...)

kaczorscy
(...) grupę ludzi, którzy są bardzo zgrani i działają w jednym celu, np. w pracy lub na uczelni.Charakterystyka "kaczorskich"Osoby określane mianem "kaczorskich" są zazwyczaj bardzo zżyte ze sobą i traktują się jak rodzina. Wyróżnia je silna więź i zaufanie do siebie oraz wspólne zainteresowania i pasje. Często są to osoby, które od lat się znają i przeżyły razem wiele przygód i wspomnień. W grupie "kaczorskich" panuje także duża otwartość i szacunek dla każdego członka.PodsumowanieSłowo "kaczorscy" jest odmianą (...)

babińcu
(...) wsi.Warto również wspomnieć, że słowo babińcu może mieć również negatywne konotacje, szczególnie w odniesieniu do warunków mieszkaniowych. W przeszłości wiejskie domki były zwykle bardzo skromne, nieposiadające bieżącej wody czy kanalizacji. Dlatego też, babińcu może być używane w odniesieniu do niekomfortowych warunków mieszkaniowych lub nędzy.Mimo, że słowo babińcu jest rzadko używane w codziennym języku, wciąż jest ważnym elementem naszej kultury i historii. Odnosi się do tradycyjnego, wiejskiego stylu (...)