Co to jest abderyckiemu (definicja)?


Definicja

Abderycki

Abderycki jest to przymiotnik oznaczający coś lub kogoś związanego z Abdery, starożytne miasto w Tracji, położone na terenie dzisiejszej Grecji. Słowo to może również odnosić się do mieszkańców tego miasta oraz ich kultury i tradycji.

Abdery był jednym z najważniejszych miast w starożytnej Grecji, znany przede wszystkim ze swojego bogactwa i rozwoju kulturalnego. Wielu sławnych filozofów, takich jak Demokryt czy Protagoras, pochodziło właśnie z Abdery. Miasto było także ważnym ośrodkiem handlowym i politycznym, co przyczyniło się do jego znaczenia w starożytnej Grecji.

W języku polskim słowo "abderycki" jest często używane w kontekście czegoś absurdalnego, dziwnego lub niezrozumiałego. Jest to nawiązanie do postaci Demokryta, który był znanym filozofem i mieszkańcem Abdery. Jego poglądy były często uważane za kontrowersyjne i niezrozumiałe dla ówczesnych mieszkańców miasta, co przyczyniło się do powstania tego określenia.

Abderycki może również oznaczać osobę lub zachowanie charakteryzujące się naiwnością, głupotą lub brakiem wiedzy. Jest to związane z opowieściami o mieszkańcach Abdery, którzy byli często przedstawiani jako ludzie prostoduszni i niezbyt inteligentni. Jednakże, w rzeczywistości, Abderyczycy byli bardzo wykształceni i rozwinięci, co potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne z tego terenu.

Podsumowując, słowo "abderycki" ma szerokie znaczenie i może odnosić się do wielu aspektów związanych z miastem Abdery i jego mieszkańcami. W języku polskim jest to często używane jako określenie czegoś dziwnego lub absurdalnego, jednakże w starożytności miało ono zupełnie inne znaczenie i było symbolem bogactwa kulturowego i intelektualnego miasta.

Czy wiesz już co to jest abderyckiemu?

Inne definicje:

sakralnego
(...) profanu, czyli codziennego życia i działań ludzkich. Podsumowanie Sakralne jest pojęciem, które odnosi się do sfery religijnej i kultu. Oznacza wszystko, co jest poświęcone bogom lub boginiom i jest traktowane z szacunkiem i czcią. Słowo to ma również szerokie zastosowanie w sztuce, gdzie odnosi się do dzieł i miejsc, które mają szczególne znaczenie dla religii. Sakralne jest często przeciwstawiane pojęciu profanu, ale w rzeczywistości oba te pojęcia są ze sobą powiązane. Sakralne jest nieodłączną częścią (...)

kablować
(...) w przekazywaniu informacji, ujawnianiu nielegalnych działań, przesyłaniu sygnału oraz budowie i funkcjonowaniu różnych systemów i sieci. Jest to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania, precyzji i wykorzystania nowoczesnych technologii. Dzięki kablowaniu możliwe jest szybkie i niezawodne przekazywanie informacji oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wielu urządzeń i systemów.

Rabindranath
(...) została przetłumaczona na wiele języków i doceniona na całym świecie. Tagore jest uważany za jednego z najważniejszych przedstawicieli literatury bengalskiej oraz jednego z najwybitniejszych poetów w historii Indii.Jego talent literacki został zauważony już w młodym wieku, kiedy to w wieku 16 lat opublikował swoją pierwszą książkę poezji. W późniejszych latach Tagore podróżował po Indiach i Europie, spotykając się z wybitnymi intelektualistami i artystami, m.in. z Williamem Butlerem Yeatsem i Albertem (...)

takielowałoby
(...) od kierunku i siły wiatru, żagle muszą być ustawione pod odpowiednim kątem. W tym celu wykorzystuje się sztagi, które pozwalają na regulację naciągu żagla. Takielowałoby wymaga precyzji i szybkiego działania, ponieważ warunki pogodowe mogą się zmieniać w każdej chwili. Akapit 5 Warto również wspomnieć o konieczności utrzymania takielunku w dobrym stanie. Linie i sztagi muszą być regularnie sprawdzane i ewentualnie wymieniane, aby zapewnić bezpieczne pływanie. Dlatego też takielowałoby jest nie tylko jednorazową (...)

jadach
(...) lub w przypadku wydarzeń masowych, takich jak koncerty czy festiwale.Zastosowanie słowa jadachSłowo jadach jest często używane w rozmowach na temat podróży, przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Może dotyczyć zarówno podróży samochodem, pociągiem, samolotem, jak i innych środków transportu.W niektórych regionach Polski, szczególnie na terenach wiejskich, słowo jadach jest często używane jako określenie na wóz lub sanie, które są wykorzystywane do przewozu osób lub towarów. Jest to związane (...)

obcinanymi
(...) odmianą słowa obcinać, które oznacza usuwanie lub ograniczanie czegoś. Jest to powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, od codziennych czynności po specjalistyczne dziedziny. Może dotyczyć różnych przedmiotów lub działań, a jego cel zależy od kontekstu, w jakim jest używane. W języku potocznym, słowo to ma negatywne konotacje i jest kojarzone z ograniczeniami lub oszczędzaniem.

paciorkowej
(...) używane w języku potocznym. Jego znaczenie może być różne w zależności od kontekstu, jednak najczęściej odnosi się do wyglądu lub kształtu czegoś. Etymologia Słowo "paciorkowa" wywodzi się od rzeczownika "paciorek", który oznacza mały, okrągły koralik lub paciorek z paciorków. Jest to zdrobnienie od słowa "pacierz", które pierwotnie oznaczało naszyjnik z paciorków. Później jednak znaczenie to zostało rozszerzone na inne drobne przedmioty, a w końcu również na kształt paciorków. Zastosowanie w języku (...)

rabulistyka
(...) to być także wykorzystanie luk w prawie, które pozwalają na uniknięcie płacenia podatków lub uzyskanie korzyści w postępowaniach sądowych. Rabulistyka jest często krytykowana przez społeczeństwo, ponieważ uważana jest za działanie nieetyczne i nieuczciwe. Osoby posługujące się nią mogą wykorzystywać swoją wiedzę i biegłość w prawie do osiągania swoich celów, pomimo że mogą być one sprzeczne z zasadami moralnymi czy społecznymi. Jednak dla wielu osób jest to po prostu narzędzie, które pozwala na obronę (...)