Co to jest abdykujący (definicja)?


Definicja

, oznaczająca rezygnację z tronu lub władzy.

Abdykujący - definicja

Abdykujący to przymiotnik odmieniający się przez przypadki i oznaczający osobę, która zrzeka się tronu lub władzy. Wywodzi się od czasownika "abdykować", który oznacza dokonanie aktu abdykacji. Słowo to jest pochodzenia łacińskiego, a jego pierwotne znaczenie to "odstępować, zrzekać się". W języku polskim używa się go głównie w kontekście wydarzeń politycznych lub historycznych, jednak może również odnosić się do innych dziedzin życia, np. biznesu czy rodziny.

Abdykacja - wyjaśnienie pojęcia

Abdykacja jest to formalne zrzeczenie się tronu lub władzy przez władcę lub osobę pełniącą wysokie stanowisko. Może być dokonana dobrowolnie lub pod przymusem, w wyniku przegranej w wojnie lub rewolucji, bądź z powodu choroby lub wieku. Akt abdykacji jest zazwyczaj przeprowadzany w sposób uroczysty i jest ważnym wydarzeniem w historii danego kraju lub organizacji.

Przykłady abdykujących

W historii świata zdarzyło się wiele przypadków abdykacji władców lub przywódców. Jednym z najbardziej znanych jest abdykacja cesarza Napoleona Bonaparte w 1814 roku, po przegranej w wojnie z koalicją europejską. Kolejnym przykładem jest abdykacja króla Włoch Wiktora Emanuela III w 1946 roku, która umożliwiła przekształcenie kraju w republikę. Współcześnie, w 2013 roku, abdykację ogłosił papież Benedykt XVI, stając się pierwszym papieżem od ponad 600 lat, który dobrowolnie zrezygnował z urzędu.

Abdykacja w Polsce

W Polsce również miały miejsce ważne abdykacje. Jedną z najbardziej znanych jest abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1795 roku, która była jednym z ostatnich aktów zrywu narodowego w walce o niepodległość. Kolejnym przykładem jest abdykacja cesarza Mikołaja II w 1917 roku, która przyczyniła się do wybuchu rewolucji październikowej i upadku Imperium Rosyjskiego. Współcześnie, w 2014 roku, abdykację ogłosił książę Janusz Radziwiłł, stając się pierwszym polskim arystokratą, który zrezygnował z tytułu książęcego.

Abdykujący a sukcesja

Abdykacja jest często związana z kwestią sukcesji, czyli dziedziczenia tronu lub władzy po zrzekającym się jej osobie. W niektórych przypadkach, abdykujący sam wybiera swojego następcę, np. w monarchii, gdzie dziedziczenie jest zazwyczaj ustalone przez prawo. W innych sytuacjach, sukcesja może być źródłem konfliktów i walk o władzę, jak miało to miejsce w historii Polski po abdykacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Abdykujący może również ustąpić na rzecz osoby wybranej przez społeczeństwo lub wybraną w drodze wyborów.

W podsumowaniu, abdykujący to osoba, która zrzeka się tronu lub władzy. Akt abdykacji jest ważnym wydarzeniem w historii danego kraju lub organizacji i może mieć różne przyczyny oraz konsekwencje. Słowo to jest używane głównie w kontekście politycznym i historycznym, jednak może również odnosić się do innych dziedzin życia.

Czy wiesz już co to jest abdykujący?

Inne definicje:

obełgałbyś
(...) o czymś lub komentarzy, np. "Obełgałbyś mój wygląd, ale to tylko twoja zazdrość".Skutki używania słowa obełgałbyśUżywanie słowa obełgałbyś może mieć różne skutki w zależności od sytuacji i kontekstu. W przypadku wyrażania obraźliwych słów w stosunku do innych osób, może to prowadzić do konfliktów i pogorszenia relacji między ludźmi. W przypadku wyrażania negatywnych opinii lub komentarzy, może to sprawić, że osoba, która jest obełgiwana, poczuje się zraniona i niezrozumiana.Jak unikać używania słowa obełgałbyś?Aby (...)

fajczylibyśmy
(...) inne substancje. W języku potocznym jest to często używane w formie pytania lub propozycji do wspólnego palenia.Fajczylibyśmy jest wyrazem, który wywodzi się z języka potocznego i jest stosowany głównie wśród osób młodych. Jest to odmiana czasownika fajczyć, który oznacza palenie papierosów lub innych substancji. W języku codziennym jest to bardzo popularne słowo, które jest używane w różnych sytuacjach i kontekstach.Fajczylibyśmy jest często używane w formie pytania, które jest skierowane do innych osób, (...)

takielażowi
(...) lub ironicznego charakteru.Zastosowanie słowaSłowo "takielażowi" jest często używane w różnych sytuacjach jako wyrażenie niezdefiniowane, które może przybrać różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może ono oznaczać coś niezrozumiałego, dziwnego lub niepotrzebnego, ale również może być używane w pozytywnym znaczeniu jako wyrażenie zaskoczenia lub podziwu.Przykłady użyciaPrzykładowe użycie słowa "takielażowi" mogłoby wyglądać następująco: "Co to za takielażowi wynalazek?", "Nie wiem, co to jest, ale (...)

żabieńcowatym
(...) żabieńcowatychNajbardziej znanym przykładem rośliny żabieńcowatej jest żabieniec babka lancetowata (Scrophularia nodosa). Jest to roślina występująca w Polsce, która posiada charakterystyczne kwiaty w kształcie żabiej głowy. Inne przykłady to m.in. żabieniec syberyjski (Veronica gentianoides), żabieniec alpejski (Veronica alpina) czy też żabieniec żółty (Veronica chamaedrys).Znaczenie dla przyrodyRośliny żabieńcowate odgrywają ważną rolę w przyrodzie, ponieważ są jednym z gatunków zapylanych przez pszczoły. (...)

uautentyczniliby
(...) wizję lub marzenie o tym, co mogłoby się wydarzyć w przyszłości, gdyby pewne warunki zostały spełnione. Jest to również sposób na wyrażenie chęci zrobienia czegoś autentycznego lub prawdziwego, co może być trudne do osiągnięcia lub niepewne.W podsumowaniu, uautentyczniliby jest odmianą słowa uautentycznić, które oznacza dokonanie czegoś autentycznego, prawdziwego lub rzeczywistego w przeszłości, gdyby pewne warunki zostały spełnione. Jest to słowo, które wyraża pewną wizję lub marzenie o tym, co mogłoby (...)

Kaczorowski
(...) na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, a jego imię nosi m.in. Muzeum Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie oraz ulica w Białymstoku.Ryszard Kaczorowski był postacią niezwykle ważną w historii Polski i polskiej emigracji. Jego działalność polityczna i patriotyczna na uchodźstwie przyczyniła się do utrzymania ducha niepodległościowego wśród Polaków oraz do uznania Polski na arenie międzynarodowej. Jego postawa stanowi przykład niezłomności i oddania dla ojczyzny, który będzie zawsze pamiętany (...)

radaroskopowy
(...) jest wykorzystywany do monitorowania pogody, w szczególności opadów atmosferycznych.Technologia radaroskopowa jest również wykorzystywana w medycynie. Radaroskopowe urządzenia są wykorzystywane w diagnostyce, umożliwiając lekarzom obrazowanie wewnętrznych organów pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie zmian chorobowych oraz monitorowanie postępu leczenia.Podsumowując, radaroskopowy jest niezwykle ważnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Dzięki niemu jesteśmy w stanie (...)

zabuczeliby
(...) ktoś lub coś spowodował zamieszanie lub nieporządek. Można powiedzieć, że zabuczeliby jest synonimem słowa "zamieszałby", jednak ma ono wyraźniejsze znaczenie i odnosi się do sytuacji, w której chaos jest głównym efektem działań. Słowo to jest często używane w potocznym języku, jednak nie jest uznane w słownikach języka polskiego. Mimo to, jest to popularne i często stosowane określenie. Zabuczeliby można użyć w różnych kontekstach, na przykład w odniesieniu do osoby, która wprowadziła zamieszanie w jakiejś (...)