Co to jest aberracyjni (definicja)?


Definicja

, oznaczająca zachowanie lub cechy, które odbiegają od normy lub przeciętności.

Aberracyjni - odstępstwo od normy

Aberracyjni to słowo, które jest odmianą słowa aberracyjny. Oznacza ono zachowanie lub cechy, które odbiegają od normy lub przeciętności. Może dotyczyć zarówno jednostki, jak i grupy osób. Słowo to często jest używane w kontekście psychologicznym, ale może mieć również inne znaczenie w zależności od kontekstu. W dalszej części tekstu przyjrzymy się bliżej temu pojęciu i jego różnym aspektom.

Aberracyjni w psychologii

W psychologii termin aberracyjny oznacza odstępstwo od normy lub przeciętności. Może to dotyczyć różnych sfer życia, takich jak zachowanie, myślenie, emocje czy relacje z innymi ludźmi. Osoby aberracyjne często wykazują zachowania, które są uważane za nietypowe lub nieakceptowane społecznie. Mogą również mieć trudności w dostosowaniu się do norm i oczekiwań społecznych. W niektórych przypadkach, osoby aberracyjne mogą cierpieć na zaburzenia psychiczne, takie jak np. schizofrenia czy zaburzenia osobowości.

Aberracyjni w kontekście społecznym

W szerszym kontekście, termin aberracyjny może odnosić się do grupy osób lub społeczności, które odbiegają od normy w danym społeczeństwie. Może to dotyczyć różnych aspektów, takich jak kultura, religia, obyczaje czy tradycje. W takim przypadku, osoby aberracyjne mogą być traktowane jako outsiderzy lub wykluczone ze społeczności. Jednocześnie, takie grupy mogą również wytworzyć swoje własne normy i wartości, które są odmienne od tych panujących w większym społeczeństwie.

Aberracyjni w kontekście naukowym

W naukach przyrodniczych i medycznych, termin aberracyjny odnosi się do odstępstwa od normy w przypadku organizmów lub procesów biologicznych. Może to dotyczyć różnych aspektów, takich jak budowa ciała, funkcjonowanie układów czy reakcje na bodźce zewnętrzne. W takim kontekście, termin ten jest często używany w odniesieniu do nieprawidłowości lub zaburzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na organizm lub jego funkcjonowanie.

Podsumowanie

Aberracyjni to odmiana słowa aberracyjny, które oznacza odstępstwo od normy lub przeciętności. Może dotyczyć różnych sfer życia, takich jak psychologia, społeczeństwo czy nauki przyrodnicze. Osoby aberracyjne mogą wykazywać nietypowe zachowania lub mieć trudności w dostosowaniu się do norm i oczekiwań społecznych. Jednocześnie, takie grupy mogą również wytworzyć swoje własne normy i wartości, które są odmienne od tych panujących w większym społeczeństwie. Termin ten może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, ale zawsze odnosi się do odstępstwa od normy lub przeciętności.

Czy wiesz już co to jest aberracyjni?

Inne definicje:

rabowało
(...) grabieży. Może mieć różne formy i może być wykonywane przez pojedyncze osoby lub grupy. Jest niebezpieczne dla ofiar i sprawców, dlatego ważne jest zapobieganie temu przestępstwu poprzez odpowiednie środki bezpieczeństwa i edukację społeczeństwa. W przypadku, gdy dojdzie do rabowania, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję, aby sprawcy zostali ukarani zgodnie z prawem.

hadziacki
(...) i postanowił przenieść tam swoją rezydencję. W kolejnych latach miasto stało się głównym ośrodkiem kultury i nauki na Ukrainie. W Hadziaczu znajdowała się słynna Akademia Bracka, która była jedną z najważniejszych uczelni w Rzeczypospolitej.Unia hadziackaW 1658 roku w Hadziaczu doszło do wydarzenia, które zmieniło bieg historii Rzeczypospolitej. Władysław IV podpisał tam akt unii hadziackiej, który miał na celu zjednoczenie Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim. Było to ważne wydarzenie, ponieważ (...)

Hadziacz
(...) Połtawskiego. Obecna nazwa przyjęta została w 1923 roku, kiedy to Hadiacz stał się samodzielnym miastem.Historia miastaHadiacz ma bogatą historię sięgającą IX wieku. W średniowieczu był to ważny ośrodek handlowy i rzemieślniczy, a w XV wieku stał się własnością polskiego rodu Zbaraskich. W XVI wieku miasto zostało zajęte przez wojska tatarskie, a w XVII wieku przez Kozaków. W 1708 roku miała tu miejsce bitwa pomiędzy wojskami szwedzkimi a rosyjskimi, a w 1768 roku Hadiacz został splądrowany przez wojska (...)

naborowywania
(...) testy psychologiczne czy symulacje sytuacji zawodowych.Naborowywanie jest niezwykle ważnym procesem, ponieważ to właśnie od jakości pracowników zależy sukces i rozwój firmy. Dlatego też warto poświęcić mu odpowiednią uwagę i przeprowadzić go w sposób profesjonalny, aby pozyskać najlepszych kandydatów i zbudować silny zespół pracowniczy.

machlującą
(...) nieetyczne.Podsumowując, machlowanie jest odmianą słowa "machlować", które oznacza manipulowanie lub kombinowanie w celu osiągnięcia korzyści lub uniknięcia odpowiedzialności. Jest to działanie, które może być wykonywane w różnych sferach życia i może mieć różne konsekwencje. Dlatego ważne jest, aby unikać machlowania i postępować zgodnie z zasadami etyki i uczciwości.

radaroskopowi
(...) to bardzo przydatne narzędzie w wojskowych operacjach, ponieważ pozwala na wykrycie obiektów, które są niewidoczne dla zwykłego oka lub innych urządzeń.Radaroskopowi jest również często używany w innych dziedzinach, takich jak lotnictwo, żegluga czy geodezja. W tych przypadkach jest to urządzenie wykorzystywane do monitorowania ruchu powietrznego lub morskiego, a także do pomiarów odległości i kątów. Dzięki radaroskopowi możliwe jest dokładne określenie położenia i trajektorii obiektów, co jest niezwykle (...)

kaczyzmom
(...) które jest neologizmem powstałym od nazwiska Jarosława Kaczyńskiego, lidera partii politycznej PiS.KaczyzmomKaczyzmom jest neologizmem, który powstał od nazwiska Jarosława Kaczyńskiego, lidera partii politycznej PiS. Słowo to odnosi się do charakterystycznych cech i

jadach
(...) więc synonim słowa "jadący", jednak brzmi nieco bardziej potocznie i ma bardziej charakterystyczne brzmienie.Słowo jadach można również spotkać w odmianie "jadachy", co oznacza "osoby jadące". Jest to rzeczownik w liczbie mnogiej, który może być używany w kontekście grupy osób podróżujących razem lub w przypadku wydarzeń masowych, takich jak koncerty czy festiwale.Zastosowanie słowa jadachSłowo jadach jest często używane w rozmowach na temat podróży, przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. (...)