Co to jest abhezyjnej (definicja)?


Definicja

, oznaczająca coś, co jest związane z abhezją.

Abhezyjny - definicja

Abhezyjny jest to przymiotnik pochodzący od słowa abhezja, które oznacza brak zainteresowania, niechęć lub obojętność wobec czegoś. Słowo to jest rzadko używane w języku polskim, jednak posiada swoje miejsce w słowniku języka polskiego.

Abhezyjny jest wyrazem, który można wykorzystać w różnych kontekstach. Może on odnosić się do postawy człowieka, jego zachowania lub emocji. Jest to pojęcie, które często jest używane w psychologii i socjologii, ponieważ odzwierciedla stan umysłu jednostki.

Abhezyjny - zastosowanie

Jak już zostało wspomniane, słowo abhezyjny jest rzadko używane w języku polskim, jednak ma swoje zastosowanie w różnych dziedzinach. W psychologii, abhezja może być postrzegana jako brak zainteresowania lub zaangażowania w życie, a także w relacje z innymi ludźmi.

W socjologii, abhezja może być rozumiana jako obojętność wobec norm społecznych i wartości, co może prowadzić do alienacji i wykluczenia społecznego. W literaturze, abhezyjność może być przedstawiana jako cecha bohatera, który jest apatyczny i niezdolny do działania.

Abhezyjny - przykłady

Przykłady użycia słowa abhezyjny mogą być różne, w zależności od kontekstu. Możemy mówić o abhezyjnym podejściu do życia, co oznacza brak entuzjazmu i pasji w wykonywaniu codziennych czynności. Możemy także mówić o abhezyjnym zachowaniu, które wyraża się w postawie obojętności i niezainteresowania otoczeniem.

W psychoterapii, abhezyjność może być rozpatrywana jako problem, który należy przepracować i zmienić, aby osoba mogła cieszyć się pełnią życia i relacji z innymi. Natomiast w literaturze, abhezyjność może być wykorzystana jako narzędzie do ukazania stanu umysłu bohatera i jego wewnętrznej walki z emocjami.

Podsumowanie

Abhezyjny jest to przymiotnik, który oznacza brak zainteresowania, niechęć lub obojętność wobec czegoś. Może on być używany w różnych kontekstach, odnosząc się do postawy, zachowania lub emocji jednostki. Słowo to jest rzadko używane w języku polskim, jednak posiada swoje miejsce w słowniku języka polskiego oraz jest często wykorzystywane w psychologii, socjologii i literaturze. Abhezyjność może być rozpatrywana jako problem lub cecha, a także może służyć jako narzędzie do ukazania stanu umysłu bohatera.

Czy wiesz już co to jest abhezyjnej?

Inne definicje:

Kaczorowski
(...) Jego głównym zadaniem było reprezentowanie polskiego narodu na arenie międzynarodowej i utrzymywanie ducha niepodległościowego wśród Polaków na emigracji.Działalność politycznaRyszard Kaczorowski był aktywnym politykiem na uchodźstwie. Jego najważniejszym osiągnięciem było uzyskanie przez Polskę statusu członka Rady Europy w 1991 roku. Pomimo trudnych warunków, w jakich musiał działać, Kaczorowski starał się utrzymać kontakty z polską społecznością na emigracji oraz wspierać jej działalność. Był także (...)

Waganiec
(...) z których największą jest właśnie Waganiec. To tutaj znajduje się siedziba władz gminy oraz najważniejsze obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoła czy urząd gminy. Miejscowość ta jest również ważnym węzłem komunikacyjnym, przez którą przebiega droga krajowa nr 10 oraz linia kolejowa Warszawa - Bydgoszcz.Waganiec jest miejscem o bogatej historii, której ślady można odnaleźć w wielu miejscach. Najważniejszym zabytkiem jest kościół parafialny pw. Świętego Józefa, zbudowany w stylu neogotyckim w (...)

uczniowskich
(...) uczniów jako grupę, jak i ich indywidualne cechy lub zachowania.Akapit 3Uczniowskie może również odnosić się do przedmiotów lub zajęć, które są specjalnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów. Przykładem mogą być lekcje języka obcego, które są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, aby każdy uczeń mógł znaleźć odpowiedni dla siebie poziom nauki.Akapit 4Ponadto, uczniowskie może także dotyczyć wydarzeń lub imprez organizowanych z myślą o uczniach. Mogą to być konkursy, festiwale, wycieczki (...)

paciorkowi
(...) że dany przedmiot lub osoba przynosi szczęście lub jest piękna jak kolorowe paciorki. Jest to więc wyrażenie metaforyczne, które nadaje słowu dodatkowego znaczenia.Ponadto, słowo "paciorkowi" może być również używane w odniesieniu do konkretnej osoby, zwłaszcza dziecka. Może ono oznaczać małego, kolorowego paciorka, który jest drogocenny i cenny dla rodziców lub opiekunów. Jest to więc wyraz czułości i miłości, którym rodzice mogą nazywać swoje dzieci.Podsumowując, słowo "paciorkowi" jest odmianą słowa (...)

zabazgrywanym
(...) utrzymać porządku w swoim życiu, zarówno w sferze materialnej, jak i emocjonalnej. Zabazgrywanie w kontekście pracy W kontekście pracy zabazgrywanie może oznaczać nieumiejętność utrzymania porządku w miejscu pracy lub nieefektywne wykonywanie swoich obowiązków. Osoba zabazgrywająca może mieć trudności z organizacją swojego czasu i zadań, co prowadzi do chaosu i nieporządku w jej pracy. Zabazgrywanie może również być postrzegane jako brak profesjonalizmu i odpowiedzialności w wykonywaniu swoich obowiązków. (...)

ładowacz
(...) produkty.Ładowacz jest wyposażony w specjalne urządzenia, które umożliwiają mu łatwe i szybkie napełnianie wózków lub wagoników. Najczęściej są to przenośniki taśmowe lub chwytaki, które umożliwiają precyzyjne pobieranie materiału z wyznaczonego miejsca.Praca ładowacza wymaga od niego nie tylko umiejętności obsługi maszyny, ale także wiedzy na temat bezpiecznego wydobycia surowców. Musi on przestrzegać odpowiednich procedur i zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i zapewnić płynny przebieg procesu (...)

obełgałbym
(...) działanie, które może mieć różne formy, takie jak plotki, oszczerstwa, krytyka czy wyśmiewanie. Wszystkie te działania mają na celu zaszkodzenie drugiej osobie i jej reputacji.Obełgałbym jest również pojęciem, które jest ściśle związane z wolnością słowa. W kontekście wolności słowa, obełgać kogoś oznacza wyrażanie swoich opinii w sposób, który może być krzywdzący dla innych. W takim przypadku, osoba, która się obełga, może tłumaczyć swoje działania wolnością słowa, ale jednocześnie ignoruje fakt, że (...)

kaczyzmowi
(...) i "oni", wykorzystywaniu emocji i podziałach społecznych, a także ignorowaniu konstytucyjnych zasad i instytucji. Z drugiej strony, zwolennicy kaczyzmu uważają go za skuteczną politykę, która przynosi pozytywne zmiany w kraju i walczy z korupcją oraz wpływami oligarchów.Geneza kaczyzmu Kaczyzm jest ideologią, która wywodzi się z nurtu narodowego konserwatyzmu i chadektyzmu. Powstał w latach 90. XX wieku, kiedy to Jarosław Kaczyński wraz z bratem Lechem założył partię Porozumienie Centrum, a następnie (...)