Co to jest abhezyjnych (definicja)?


Definicja

, które jest rzeczownikiem oznaczającym osobę lub rzecz, która jest niechętna do wyrażania uczuć lub emocji.

Abhezyjność - definicja

Abhezyjność jest pojęciem, które wywodzi się z języka polskiego i jest odmianą słowa abhezyjny. Jest to rzeczownik, który określa osobę lub rzecz, która jest niechętna do wyrażania swoich uczuć lub emocji. Może być również używany w odniesieniu do sytuacji lub zjawisk, które wywołują brak reakcji emocjonalnej u jednostki.

Termin "abhezyjność" jest często mylony z pojęciem "apatiizm", jednak mają one nieco inne znaczenie. Apatiizm oznacza brak zainteresowania lub zaangażowania w jakąś sprawę, podczas gdy abhezyjność dotyczy bardziej wyrażania emocji i uczuć. Osoba abhezyjna może być apatyczna, ale niekoniecznie musi być nią.

Abhezyjność jest pojęciem, które jest często spotykane w kontekście psychologicznym lub psychiatrycznym. Oznacza ona pewnego rodzaju emocjonalną nieobecność lub obojętność, która może być wynikiem różnych czynników. Może być to cecha charakteru danej osoby, ale również wynik traumy lub zaburzeń psychicznych.

Osoby abhezyjne mogą wydawać się zimne, nieczułe i niezdolne do nawiązywania głębszych relacji z innymi ludźmi. Często są one nieświadome swojej abhezyjności lub nie chcą jej ujawniać, ponieważ uważają, że jest to słabość. Jednak brak wyrażania emocji może być również źródłem problemów w relacjach interpersonalnych i prowadzić do poczucia osamotnienia.

Warto zaznaczyć, że abhezyjność nie jest jednoznacznym pojęciem i może przybierać różne formy. Niektóre osoby mogą wykazywać brak emocjonalnej reakcji tylko w pewnych sytuacjach lub w stosunku do konkretnych osób. Istnieją również techniki terapeutyczne, które mogą pomóc w przezwyciężeniu abhezyjności i wyrażaniu emocji w odpowiednich sytuacjach.

Czy wiesz już co to jest abhezyjnych?

Inne definicje:

ceratomajtkom
(...) oznaczającego rogówkę oraz "majtki" czyli element bielizny.Ceratomajtkom - definicjaCeratomajtkom jest to neologizm, czyli nowe słowo, które powstało w wyniku połączenia dwóch innych wyrazów. W tym przypadku są to słowa "cerato" oraz "majtki". Słowo to można spotkać w niektórych środowiskach internetowych, jednak nie jest ono powszechnie używane w języku polskim.Pochodzenie słowaCeratomajtkom jest połączeniem dwóch wyrazów: "cerato" oraz "majtki". Pierwszy z nich pochodzi z języka greckiego i oznacza (...)

takielowało
(...) stale monitorować stan lin i sztagów, wykonywać ewentualne naprawy i ustawienia, aby zapewnić bezpieczną i sprawną żeglugę. Dlatego też znajomość słowa takielowało jest niezbędna dla każdego, kto chce zająć się żeglowaniem.Akapit 5Słowo takielowało może również być używane w przenośnym znaczeniu, oznaczającym wykonywanie jakiejś pracy lub czynności w sposób szybki i sprawnie. Przykładowo, można powiedzieć: "Takielowałam z pracą i udało mi się zakończyć projekt przed czasem". W tym przypadku słowo to odnosi (...)

rabulistów
(...) posługują się manipulacją, kłamstwami i innymi nieuczciwymi sposobami, aby osiągnąć swoje cele. Są to osoby, które nie wierzą w uczciwe i legalne sposoby działania, a jedynym celem, który ich interesuje, jest własna korzyść.Rabuliści - przebiegłe osoby, które stosują nieuczciwe metodyRabuliści, czyli osoby, które posługują się podstępem i manipulacją w celu osiągnięcia swoich celów, są powszechnie znane jako osoby niegodne zaufania. Słowo to jest odmianą słowa rabulista, które oznacza osobę przebiegłą (...)

pagerowi
(...) Pager jest więc ważnym elementem historii komunikacji elektronicznej i przypomina nam o postępie technologicznym, który dokonał się w ostatnich dekadach.

sakralizacjach
(...) znaczenia. Może oznaczać uświęcanie władzy lub państwa, co często występuje w systemach totalitarnych. Może również odnosić się do nadawania szczególnego znaczenia i autorytetu pewnym instytucjom lub osobom, co ma na celu wzmocnienie ich pozycji w społeczeństwie.W kulturze sakralizacja często występuje w kontekście tworzenia mitów i legend, które nadają szczególny charakter i znaczenie pewnym wydarzeniom lub postaciom. Może to również dotyczyć np. muzyki, filmu czy literatury, gdzie niektóre dzieła są (...)

nabojnico
(...) czyli element, który jest wystrzeliwany z broni. Pocisk może mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od rodzaju broni i przeznaczenia. Najczęściej jest to metalowa kula lub pocisk zakończony ostro z jednej strony, a z drugiej wyposażony w spłaszczony ogon.W niektórych nabojnicach znajduje się także wypełnienie, czyli materiał, który jest umieszczony między prochem a pociskiem. Może to być między innymi materiał zapalający lub środek smarny, który ułatwia przesuwanie się pocisku wewnątrz lufy broni.Rodzaje (...)

uczniowski
(...) kontekście szkolnym. Oznacza ono przynależność do grupy uczniów, którzy uczą się w danej szkole. Określenie to może również odnosić się do zachowań typowych dla uczniów, takich jak buntownicze nastawienie czy szkolne żarty.Uczniowski - synonim słowa "szkolny"Słowo "uczniowski" jest często używane jako synonim słowa "szkolny". Oba te wyrazy odnoszą się do szkoły i uczniów, jednak "uczniowski" może mieć bardziej pozytywne konotacje. Może oznaczać zaangażowanie ucznia w naukę i aktywność w szkole, podczas (...)

jagodówki
(...) one kojarzone z płodnością, obfitością i szczęściem. W niektórych wierzeniach są również uważane za symbol miłości i romantyzmu. W sztuce jagodówki są często przedstawiane jako motyw dekoracyjny, dodając uroku i koloru do obrazów czy rzeźb.PodsumowanieJagodówki to odmiana słowa "jagodówka", której definicja może być rozumiana w kilku kontekstach. Są to słodkie owoce, często kojarzone z latem i naturą, a także wykorzystywane w kuchni oraz symbolice. Niezależnie od tego, jak rozumiemy to słowo, jedno jest (...)