Co to jest abisalami (definicja)?


Definicja

, które jest pochodną od greckiego słowa "abyssos", oznaczającego "bezdno" lub "głębokość". Jest to termin używany w geologii i oceanografii, a także w fantastyce.

Abisalami w geologii

W geologii termin "abisalami" odnosi się do głębokomorskich formacji geologicznych, które znajdują się na dnie oceanów i mórz. Są to najniżej położone części skorupy ziemskiej, leżące na głębokości ponad 6000 metrów poniżej poziomu morza. Abisalami są często pokryte osadami morskimi, które są wynikiem akumulacji skamieniałości, minerałów i innych materiałów organicznych. Ponieważ warunki na dnie oceanu są bardzo ekstremalne - panują tam ogromne ciśnienie, zimna temperatura i brak światła - abisalami są miejscem, gdzie rozwijają się unikalne formy życia, dostosowane do tych warunków.

Abisalami w oceanografii

W oceanografii termin "abisalami" odnosi się do strefy oceanu, która znajduje się poniżej strefy batialnej i stanowi najgłębszą część pelagialu. Charakteryzuje się ona stałą temperaturą wody, która wynosi około 2°C, oraz brakiem światła słonecznego. Abisalami są również miejscem, gdzie zachodzi proces tzw. "przepływu abisalnego" - ruch wody oceanicznej na dużych głębokościach, który jest ważnym elementem transportu ciepła i soli w oceanie. W tej strefie występują również unikalne formy życia, takie jak ryby głębinowe, krewetki czy skorupiaki, które są dostosowane do warunków panujących na dnie oceanu.

Abisalami w fantastyce

W fantastyce termin "abisalami" często jest używany w kontekście potężnych, mrocznych i niebezpiecznych sił lub miejsc, które są ukryte w głębinach oceanów lub pod ziemią. Może to być odwołanie do mitycznych potworów, demonów lub starożytnych cywilizacji, które są uwięzione w abisalnych przestrzeniach. Często w fantastyce abisalami są też określane jako brama do innego wymiaru lub świata, który jest niezwykle niebezpieczny dla ludzi. W takim kontekście termin ten niesie ze sobą tajemniczość, nieznane i grozę, co czyni go bardzo atrakcyjnym dla twórców fikcyjnych światów.

Podsumowanie

W skrócie, abisalami to głębokomorskie formacje geologiczne, strefa oceanu o największej głębokości oraz termin wykorzystywany w fantastyce. W geologii i oceanografii odnoszą się do unikalnych warunków panujących na dnie oceanu, a także do unikalnych form życia, które tam występują. W fantastyce abisalami są często wykorzystywane jako symbol tajemniczości i niebezpieczeństwa, co sprawia, że są one fascynujące dla czytelników i widzów. W każdym z tych kontekstów termin ten niesie ze sobą odniesienia do czegoś głębokiego, nieznanego i niezwykle interesującego.

Czy wiesz już co to jest abisalami?

Inne definicje:

pagerowemu
(...) w razie nagłych sytuacji lub pilnych wezwań. W tym przypadku, pagerowy oznacza coś związanego z pracą i organizacją służby zdrowia.Pagerowy w bezpieczeństwie publicznymPagery są również wykorzystywane w służbach bezpieczeństwa publicznego, takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. W tym przypadku, pagerowy może odnosić się do funkcjonowania systemu powiadomień w nagłych sytuacjach. Słowo pagerowy może również oznaczać coś związanego z komunikacją między służbami bezpieczeństwa, która (...)

padański
(...) społecznych. Słowo to jest również często używane w odniesieniu do osób, które są niechlujne i nie dbają o swój wygląd zewnętrzny. Innym przykładem użycia słowa padański może być sytuacja, w której ktoś jest nieuprzejmy lub obraźliwy wobec innych. Może to dotyczyć zarówno sposobu wypowiadania się, jak i reakcji na sytuacje. Osoba padańska może wykazywać brak szacunku dla innych, używać wulgaryzmów lub zachowywać się agresywnie. Padański - konsekwencje Padańskie zachowanie może mieć negatywne konsekwencje (...)

hadżdż
(...) okrążenie wokół Kaaby, czy sa'j - siedmiokrotne bieganie między wzgórzami Safa i Marwa. W trakcie tych rytuałów pielgrzymi odmawiają modlitwy i recytują Koran. W czasie hadżdżu odbywają się również inne rytuały, m.in. wypicie wody ze Studni Zamzam i zrzucenie kamieni w symbolicznym oznaczeniu odrzucenia szatana.Hadżdż jest nie tylko pielgrzymką religijną, ale również okazją do spotkania się z innymi wyznawcami islamu z różnych części świata. Wielu muzułmanów uważa hadżdż za wyjątkowe doświadczenie duchowe, (...)

Tadżyk
(...) zawodowych. Tadżykistan jest krajem rozwijającym się, a jego mieszkańcy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, takim jak bieda i brak dostępu do podstawowych usług. Jednakże Tadżykowie są narodem wytrwałym i pracowitym, którzy potrafią przetrwać trudne czasy i cieszyć się życiem. W ostatnich latach kraj ten zaczął się otwierać na turystów, co pozwala światu poznać bogactwo kulturowe i przyrodnicze Tadżykistanu, a także poznać jego gościnnych mieszkańców - Tadżyków. Podsumowując, Tadżyk jest terminem, który (...)

maczugowcom
(...) w słownikach, ale jest powszechnie używane w języku potocznym. Jego znaczenie jest związane z siłą i niezgrabnością, a jego pochodzenie pozostaje niejasne.

dakkijkami
(...) lub tajemnicze słowo w jakiejś grupie lub środowisku.Akapit 6Warto pamiętać, że słowa dakkijkami nie ma w słownikach języka polskiego, więc nie jest to oficjalne słowo. Jednakże, jeśli słyszymy je w jakimś kontekście, warto spróbować zrozumieć jego znaczenie na podstawie kontekstu lub zapytać o to osobę, która go użyła. Może to być ciekawe doświadczenie i okazja do poszerzenia swojej wiedzy o różnych słowach i wyrażeniach.

ubłagalnia
(...) ubłagalni Ubłagalnia wraz z Arka Przymierza odgrywały bardzo ważną rolę w religijnych obrzędach Izraelitów. Według Biblii, Bóg nakazał zbudowanie Arki Przymierza jako miejsca, w którym będzie przebywał i objawiał swoją obecność. Wieko Arki, czyli ubłagalnia, miało pełnić rolę pośrednika między Bogiem a ludźmi. Izraelici składali na nim ofiary z krwi zwierząt w celu pokuty za swoje grzechy i pojednania z Bogiem. Ubłagalnia była więc symbolem przebaczenia i pojednania z Bogiem. Symbolika ubłagalni Ubłagalnia (...)

radaroskopowemu
(...) pomiar odległości oraz wykrywanie ewentualnych zagrożeń.Radaroskopowy jest także używany w odniesieniu do różnego rodzaju badań i pomiarów wykonywanych za pomocą radaru. Może to być na przykład badanie warstw gruntu, wykrywanie podziemnych przeszkód czy też analiza warstw atmosfery. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji o badanym obiekcie lub środowisku.Podsumowując, "radaroskopowy" jest terminem, który odnosi się do wykorzystania radaru w różnych celach, głównie związanych z obserwacją, (...)