Co to jest abisalem (definicja)?


Definicja

ny

Odmiana słowa abisalny

Abisalem jest rzeczownikiem odmieniającym się przez przypadki. Jest to odmiana wyrazu "abisalny", który pochodzi od greckiego słowa "abyssos" oznaczającego "bezdno" lub "głębia". Słowo to jest używane głównie w kontekście geologicznym i oznacza coś lub kogoś związanego z głębokim dnem morskim lub oceanicznym.

Występowanie słowa abisalny

Słowo abisalny występuje w języku polskim od XIX wieku i jest używane głównie w dziedzinie geologii, geografii oraz oceanografii. Oznacza ono formy geologiczne, organizmy lub procesy związane z głębokim dnem oceanicznym.

Przykłady użycia słowa abisalny

Przykładem użycia słowa abisalny może być stwierdzenie, że "w abisalnych warunkach panują bardzo trudne warunki życia dla organizmów morskich". Innym przykładem może być zdanie "w abisalnych strefach oceanu występują charakterystyczne formy geologiczne, takie jak abisalne wzniesienia czy rowy oceaniczne".

Odmiana słowa abisalny przez przypadki

Słowo abisalny jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, który odmienia się przez przypadki. Jego forma mianownikowa brzmi "abisalny", a forma dopełniacza "abisalnego". W liczbie mnogiej odmienia się na "abisalni" (mianownik) i "abisalnych" (dopełniacz). Przykładowa odmiana przez przypadki wygląda następująco: abisalny - abisalnego - abisalnemu - abisalnym - abisalny - abisalnymi - abisalnych - abisalnych.

Podsumowanie

Słowo abisalny jest rzeczownikiem odmieniającym się przez przypadki, które jest używane w dziedzinie geologii, geografii oraz oceanografii. Oznacza ono formy geologiczne, organizmy lub procesy związane z głębokim dnem oceanicznym. Przykłady użycia tego słowa można spotkać w tekstach naukowych oraz popularnonaukowych. Warto zwrócić uwagę na poprawną odmianę tego słowa przez przypadki, aby nie popełniać błędów językowych.

Czy wiesz już co to jest abisalem?

Inne definicje:

uczniowski
(...) przypadku, słowo "uczniowski" odnosi się do uczniów i szkolnej rzeczywistości, a jego znaczenie jest związane z nauką i rozwojem w szkole.

takielaże
(...) słowa może być nieodpowiednie w niektórych sytuacjach, dlatego należy uważać na jego stosowanie i dostosować je do danej rozmowy czy kontekstu.Podsumowując, takielaż jest odmianą słowa "takie", które jest wykorzystywane w języku potocznym i na platformach internetowych. Nie ma ono swojego konkretnego znaczenia, a jego użycie zależy od sytuacji i kontekstu. Jest to słowo, które jest często stosowane przez młodzież, ale także przez osoby w różnym wieku. Warto jednak pamiętać, że jego użycie może być nieodpowiednie (...)

sakralnego
(...) również szeroko obecne w sztuce, zwłaszcza w sztukach pięknych, takich jak malarstwo, rzeźba czy architektura. Wiele dzieł sztuki powstało w celu upamiętnienia i oddania czci bogom lub wydarzeniom religijnym. Są to często dzieła o podniosłym i uroczystym charakterze, które mają wywoływać uczucia szacunku i podziwu. Przykładem może być słynna Kaplica Sykstyńska w Watykanie, która jest uważana za jedno z najważniejszych miejsc sakralnych w sztuce. Sakralne a profane Sakralne jest często przeciwstawiane (...)

jadącej
(...) kierunku. W tym kontekście słowo to może być używane w zdaniach takich jak: "Idę na uczelnię, więc jadę piechotą" lub "Będę jechać autobusem na spotkanie". Jadącej w potocznym języku Jadącej jest bardzo popularnym słowem w potocznym języku, szczególnie wśród młodzieży. Może być używane w różnych kontekstach, często w celu wyrażenia entuzjazmu lub emocji. Na przykład, jeśli ktoś pyta: "Gdzie jedziesz na wakacje?", można odpowiedzieć: "Jadę na wakacje do Hiszpanii!". W tym przypadku słowo "jadę" jest (...)

ceratomajtkami
(...) jakim jest użyte. Może oznaczać wytrwałość, odporność lub wytrwałe działanie w trudnych sytuacjach. Słowo to jest często używane w języku potocznym i może być używane w różnych kontekstach.

machlującemu
(...) oszukańczy lub nieuczciwy.Machlujący - oszust czy sprytny gracz?Machlujący to słowo, które może budzić różne skojarzenia. Jedni mogą je kojarzyć z oszustwem, a inni z inteligentnym i sprytnym postępowaniem. Jedno jest pewne - machlujący to osoba, która działa w sposób nieuczciwy lub manipulacyjny, aby osiągnąć swoje cele.Termin ten pochodzi od odmiany słowa "machlować", które oznacza działanie w sposób oszukańczy lub nieuczciwy. Machlujący może wykorzystywać swoją spryt i inteligencję, aby oszukać innych (...)

idiomeleonom
(...) greckich słów: "idios" oznaczającego "jedyny" oraz "mélon" oznaczającego "członek".Idiomeleon - połączenie dwóch greckich słówIdiomeleon jest to słowo, które powstało z połączenia dwóch greckich słów: "idios" oznaczającego "jedyny" oraz "mélon" oznaczającego "członek". Jest to odmiana słowa idiomeleon, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza "jedyny członek". Jednak w rzeczywistości, idiomeleon jest pojęciem o wiele bardziej złożonym i interesującym.Idiomeleon - wyjątkowe połączenie słówIdiomeleon jest (...)

walencyjnej
(...) jest niezbędna przy tłumaczeniu z jednego języka na drugi, ponieważ pozwala na zachowanie poprawnej struktury zdania i znaczenia wyrazów.Podsumowując, walencyjna jest to cecha wyrazów, która określa liczbę argumentów, jakie musi przyjąć dany wyraz w zdaniu. Jest to ważny element gramatyki, który pozwala na zrozumienie struktury zdania oraz relacji między wyrazami w nim zawartymi. Analiza walencyjna jest niezbędna w procesie nauki języka oraz tłumaczenia tekstu. Dlatego warto poświęcić jej trochę czasu (...)