Co to jest abisali (definicja)?


Definicja

ny

Abisali - definicja

Abisali jest to przymiotnik pochodzący od słowa abisalny, które z kolei wywodzi się od greckiego słowa "abyssos" oznaczającego "bezdno", "przepaść". Słowo to jest używane w odniesieniu do czegoś lub kogoś, co jest związane z głębokim dnem oceanu lub morza. Jest to termin często używany w kontekście geologii, geografii czy biologii morskiej.

Abisalne obszary są uważane za najgłębsze części oceanów, znajdują się one na głębokości od 4 do 6 kilometrów poniżej poziomu morza. Charakteryzują się niską temperaturą, ciśnieniem i znikomą ilością światła słonecznego, co sprawia, że warunki w tych miejscach są bardzo trudne do przeżycia dla większości organizmów.

Abisalne strefy są podzielone na dwa obszary: abisalną strefę pelagialną, która obejmuje wolną wodę oraz abisalną strefę bentosu, która obejmuje dno oceanu. W strefie pelagialnej występują organizmy zwane planktonem, które są zdolne do pływania lub unoszenia się w wodzie, natomiast w strefie bentosu znajdują się organizmy przytwierdzone do dna lub poruszające się po nim.

Abisalne obszary są również miejscem występowania specyficznych form życia, które przystosowały się do ekstremalnych warunków panujących na tak dużych głębokościach. Są to między innymi ryby, skorupiaki, głowonogi czy bezkręgowce, które posiadają specjalne mechanizmy obronne i dostosowane do braku światła.

Warto również wspomnieć, że abisalne obszary są bardzo ważne dla równowagi ekosystemów oceanicznych. Wiele gatunków ryb żyjących w morzach i oceanach migruje na duże głębokości, aby tam składać jaja lub szukać pożywienia. Ponadto, obecność abisalnych stref jest ważna dla cyrkulacji wody i transportu składników odżywczych w oceanach.

Podsumowując, abisali jest to termin odnoszący się do głębin oceanicznych, charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami życia i specyficzną fauną i florą. Jest to ważne pojęcie w wielu dziedzinach nauki, a także ma duże znaczenie dla utrzymania równowagi w ekosystemach wodnych.

Czy wiesz już co to jest abisali?

Inne definicje:

tajniejszych
(...) jest przeznaczone do publicznej wiadomości. Może to być na przykład tajemnica zawodowa lub osobista, którą chcemy zachować tylko dla siebie lub dla najbliższych osób.Podsumowując, tajniejszych jest odmianą słowa tajniejszy, które oznacza coś jeszcze bardziej poufnego, ukrytego lub trzymanego w tajemnicy. Może to być związane z różnymi dziedzinami życia i nie zawsze musi być negatywne. To słowo budzi ciekawość i tajemniczość, ponieważ kojarzy się z czymś nieznanym i ukrytym. Jednakże, warto pamiętać, że (...)

ucałuję
(...) Ucałowanie może być również sposobem na pocieszenie, uspokojenie i wsparcie w trudnych chwilach. Jest to gest, którym możemy przekazać drugiej osobie, że jesteśmy z nią w dobrych i złych momentach.Ucałuję jest również ważnym elementem w relacji między partnerami. Jest to sposób na utrzymanie bliskości i namiętności w związku. Ucałowanie jest nie tylko wyrazem miłości, ale również potęguje nasze uczucia i wzmacnia więź między partnerami. Jest to również ważny element w życiu seksualnym, który może przynieść (...)

machlującego
(...) czyli wykonywać jakieś czynności w sposób nieporządny lub niekompetentny. Definicja słowa "machlującego" "Machlujący" jest odmianą

obełgałby
(...) uczucia krzywdy oraz niezadowolenia u osoby, która jest obiektem obelgi.Obełgałby jest pojęciem, które może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim jest używane. Może oznaczać zarówno słowne ataki, jak i gesty czy działania, które mają na celu obrażenie lub znieważenie kogoś. Jest to zachowanie nieakceptowane społecznie i może być uznane za przejaw braku kultury oraz nieszanowania innych osób.Obełgałby jest również często używane w znaczeniu krytyki lub wyśmiewania kogoś w sposób obraźliwy. (...)

machometrowych
(...) mierzenia lub analizy czegoś, co jest bardzo silne lub intensywne. Może to być na przykład badanie siły wulkanu lub pomiar wydajności silnika rakietowego. W takim przypadku słowo to może być używane metaforycznie, aby podkreślić ogromną siłę lub intensywność badanego zjawiska.Słowo machometrowy może również być używane w odniesieniu do czegoś, co jest bardzo dokładne i precyzyjne. Może to być na przykład pomiar drobnych elementów w mikroskopii lub analiza danych w statystyce. W takim przypadku słowo to (...)

ablegatów
(...) lub delegatami apostolskimi.W skrócie, ablegatów można określić jako wysłanników lub delegatów, którzy reprezentują swoją instytucję lub organizację w określonym miejscu lub w określonym celu. Są to osoby, które mają za zadanie nawiązywać kontakty, negocjować, promować lub reprezentować interesy swojej instytucji. Ich rolą jest przekazywanie informacji i budowanie relacji w imieniu swojej organizacji, dlatego też są ważnymi i nieodzownymi elementami w różnych dziedzinach życia.

kaczorska
(...) przydomek nadany przez znajomych, jak i wyśmiewające określenie używane przez osoby z zewnątrz. W takim kontekście "kaczorska" może być traktowana jako wyraz pogardy lub szyderstwa.Kaczorska jako określenie zachowaniaCzęsto słowo "kaczorska" jest używane jako określenie zachowania, które jest naiwne, niezdarne lub nieprzemyślane. Może to być odniesienie do osoby, która podejmuje działania bez zastanowienia, nie mając świadomości konsekwencji. W takim przypadku "kaczorska" może być synonimem słowa "beztroska" (...)

dakkijkami
(...) polskim może mieć inne znaczenie.Akapit 2Możliwe, że słowo dakkijkami jest używane jako żartobliwe określenie na krótki czas lub szybkie działanie. Może też być wykorzystywane w kontekście humorystycznym lub ironicznym. W niektórych przypadkach może być również po prostu błędem językowym lub zniekształceniem słowa.Akapit 3Słowo dakkijkami może być także skojarzone z wyrażeniem "w mgnieniu oka" lub "w jednej chwili". Oznacza to szybkie i nagłe zdarzenie lub działanie. Może być też używane jako synonim (...)