Co to jest abisalna (definicja)?


Definicja

Odmiana słowa abisalny

Abisalna to przymiotnik odnoszący się do czegoś, co jest związane z głębokim dnem oceanu lub morza. Jest to termin pochodzący z języka greckiego, gdzie "abyssos" oznacza "bezdno". Słowo to jest używane w kontekście geologii morskiej oraz biologii morskiej, aby opisać obszary lub organizmy żyjące na dnie oceanu.

Kontekst geologii morskiej

W geologii morskiej termin "abisalna" odnosi się do strefy dna oceanicznego, która znajduje się poniżej strefy szelfu kontynentalnego i strefy składowania osadów. Jest to obszar, który charakteryzuje się dużą głębokością, zwykle ponad 4000 metrów, oraz niską ilością światła słonecznego docierającego do dna. W tym obszarze występują również warunki termiczne i chemiczne, które są zupełnie inne niż w strefach płytkich wód morskich.

Kontekst biologii morskiej

W biologii morskiej termin "abisalna" jest używany do opisu organizmów żyjących na głębokim dnie oceanu. W tym obszarze panują bardzo trudne warunki do życia, takie jak brak światła słonecznego, niskie temperatury i duża presja wody. Jednakże, pomimo tych trudnych warunków, w strefie abisalnej można znaleźć wiele fascynujących gatunków, które przystosowały się do życia w tak ekstremalnym środowisku.

Znaczenie dla nauki i badań

Strefa abisalna jest bardzo ważna dla badań naukowych, ponieważ stanowi unikalne środowisko, które jest słabo poznane. Badania w tym obszarze mogą dostarczyć informacji na temat ewolucji organizmów i procesów geologicznych, które mają miejsce na dnie oceanu. Ponadto, odkrycie nowych gatunków i adaptacji organizmów do życia w strefie abisalnej może mieć znaczący wpływ na nasze zrozumienie życia na Ziemi oraz na możliwość wykorzystania tych adaptacji w technologiach.

Podsumowanie

W skrócie, abisalna to termin odnoszący się do strefy głębin oceanicznych oraz organizmów żyjących w tym obszarze. Jest to ważne pojęcie w geologii morskiej i biologii morskiej, a także dla badań naukowych. Strefa abisalna jest fascynującym i słabo zbadanym środowiskiem, które może dostarczyć wielu cennych informacji o naszej planecie i jej mieszkańcach.

Czy wiesz już co to jest abisalna?

Inne definicje:

machometru
(...) Dzięki machometrowi możliwe jest określenie, jak duże siły działają na dany obiekt poruszający się z dużą prędkością. Jest to szczególnie istotne w przypadku pojazdów lotniczych, gdzie prędkości są bardzo duże, a siły działające na samoloty mogą być ogromne.W lotnictwie machometr jest niezbędnym przyrządem w kokpicie samolotu. Pilot musi mieć ciągły dostęp do informacji o prędkości lotu, aby móc odpowiednio reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne i utrzymać samolot w bezpiecznej strefie prędkości. (...)

taf
(...) niektórych kontekstach może być niezbędny. Może on odnosić się do różnych przedmiotów lub zjawisk, w zależności od kontekstu. Przykładowo, może oznaczać część okrętu lub statku, która jest pokryta drewnem lub metalową płytą. Może również odnosić się do części skrzydła samolotu lub elementów konstrukcyjnych w przemyśle lotniczym.Forma "taf" jest używana w zdaniach w celu określenia, do czego dany przedmiot lub zjawisko należy. Przykładowo, w zdaniu "Patrzyłem na tafy statku, które błyszczały na słońcu" (...)

nachapałyście
(...) w zależności od osoby lub grupy, do której jest skierowane. Może być również używane w formie pytania, gdy ktoś chce zapytać, czy ktoś zjadł dużo jedzenia lub zrobił to w szybkim tempie. Przykładowe zdania, w których pojawia się słowo "nachapałyście" to na przykład: "Ty się nachapałeś!", "Wy się nachapałyście na obiad?" lub "Oni nachapali się lodów wczoraj wieczorem". Jest to więc słowo, które może być używane w różnych sytuacjach, ale zawsze odnosi się do jedzenia w nadmiarze lub w szybkim tempie. (...)

radaroskopowemu
(...) Odmiana słowa "radaroskopowy"Radaroskopowy to przymiotnik odnoszący się do radaroskopu, czyli urządzenia służącego do obserwacji i pomiaru odległości obiektów za pomocą fal radiowych. Jest to połączenie słów "radar" i "oskopowy", co wskazuje na zastosowanie radaru w urządzeniu.Radaroskopowy może być również używany w odniesieniu do techniki radarowej, czyli metody wykorzystującej fale elektromagnetyczne do wykrywania i pomiaru obiektów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obserwacji obiektów znajdujących (...)

tałzenowi
(...) Może też oznaczać zmienność, niestałość, na przykład "pogoda tałza od deszczu do słońca". Czasem jest używane w znaczeniu nieporadności lub niezdarności, na przykład "tałzał po parkiecie, jakby pierwszy raz tańczył". W niektórych przypadkach może też oznaczać chaotyczność lub brak porządku, na przykład "w tej firmie panuje tałzeność, nikt nie wie, co ma robić". Tałzeność w literaturze i sztuce Słowo "tałzeność" pojawia się również w literaturze i sztuce, często w kontekście metaforycznym. Może oznaczać (...)

nabojnico
(...) zastosowanie są bardzo zróżnicowane. Bez nabojnic nie byłoby możliwe wykorzystanie broni w różnych celach, dlatego też jest to element niezwykle ważny dla funkcjonowania broni palnej.

pagerowy
(...) wysyłana przez specjalny system radiowy, który dociera do urządzenia pagerowego i wyświetla ją na jego ekranie. Dzięki temu, użytkownik może otrzymać wiadomość nawet w miejscach, gdzie zasięg telefonu komórkowego jest słaby lub w ogóle go nie ma.Pagerowy jest także często używany w kontekście pracy, szczególnie w służbach medycznych czy ratowniczych. Dzięki temu, personel medyczny lub ratownicy mogą być na bieżąco informowani o nagłych przypadkach i szybko zareagować. W takim przypadku, pagerowy oznacza (...)

sadówże
(...) takim przypadku, termin ten odnosi się do całego procesu uprawy i pielęgnacji sadu.Sadówże jest bardzo ważne w kulturze ludowej, ponieważ sadzenie drzew i roślin było nieodłączną częścią życia na wsi. Było to nie tylko źródło pożywienia, ale także sposób na utrzymanie ziemi w dobrej kondycji i chronienie jej przed erozją. Dlatego też, termin ten jest często używany w przysłowiach i powiedzeniach związanych z pracą w ogrodzie lub na roli.W dzisiejszych czasach, sadówże jest również ważnym elementem w ogrodnictwie (...)