Co to jest abisalom (definicja)?

Czy wiesz już co to jest abisalom?

Inne definicje:

tajniejszym
(...) ważne słowo, ponieważ oznacza, że dana informacja lub dokument jest poufna i wymaga szczególnej ochrony. Przykłady użycia Przykłady użycia słowa "tajniejszy" mogą być różnorodne. W kontekście wojskowym może być używane w odniesieniu do tajnych operacji lub informacji, które są znane tylko wybranym osobom. W polityce może być stosowane w odniesieniu do tajnych negocjacji lub porozumień między państwami. W życiu codziennym może być używane w odniesieniu do tajemniczych wydarzeń lub faktów, które są znane (...)

ucieleśnić
(...) różnych religiach. Jest to ważne pojęcie, które pozwala nam przekształcać nasze pomysły w rzeczywistość i daje nam możliwość wyrażania siebie poprzez sztukę i twórczość.

talmudyzm
(...) to komentarze i dyskusje na temat Miszny, które powstały w V-VI wieku n.e. Talmud jest więc nie tylko zbiorem praw, ale również źródłem mądrości i wiedzy na temat judaizmu.W judaizmie talmudyzm odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ jest uważany za główne źródło prawa oraz drogowskaz moralny. Wierzy się, że Talmud został przekazany przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj, razem z Tory. Dlatego też jest on uważany za święty tekst i jest studiowany przez wyznawców judaizmu na całym świecie.Jednak pojęcie talmudyzmu (...)

Sadecki
(...) przymiotnik pochodzący od nazwiska Sadki lub Wiktor, aktora znanego przede wszystkim ze swojej pracy w Starym Teatrze w Krakowie. Wiktor Sadki (1923-1987) był również autorem adaptacji i tłumaczeń sztuk teatralnych dla dzieci. Wiktor Sadki urodził się w 1923 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, jednak swoją karierę aktorską rozpoczął w Starym Teatrze w Krakowie. Tam związał się na stałe i przez wiele lat grał w wielu znaczących spektaklach, (...)

maczetach
(...) także kontrowersje. W niektórych krajach, takich jak Kolumbia czy Sierra Leone, maczety są wykorzystywane w atakach terrorystycznych lub w zbrojnych konfliktach, co przyczyniło się do negatywnego wizerunku tego narzędzia.Mimo to, maczety pozostają popularnym narzędziem w wielu częściach świata. W niektórych krajach, takich jak Indie czy Indonezja, istnieją nawet specjalne szkoły, gdzie uczą wytwarzać i używać maczet. Jest to także popularny przedmiot wśród kolekcjonerów, którzy szukają unikatowych modeli (...)

fajczyliby
(...) języku potocznym słowo fajczyliby jest często używane w formie pytającej, np. "fajczylibyśmy?" lub "fajczylibyście?". Oznacza to pytanie o chęć wspólnego palenia papierosów lub innych substancji. Może być także używane w formie rozkazującej, np. "fajczyliby już!" jako zachęta do szybszego palenia papierosa.Akapit 3Słowo fajczyliby jest powszechnie używane wśród młodzieży, szczególnie w środowiskach, gdzie palenie papierosów jest akceptowane lub nawet popularne. Może być także używane w sposób ironiczny (...)

maczetami
(...) często używane w kontekście opisania sytuacji, w której wiele osób posiada lub używa tego narzędzia. Jest to również często wykorzystywane w kontekście wojskowym, aby opisać grupę żołnierzy lub działań, w których maczety są wykorzystywane. W języku polskim, słowo "maczetami" jest zwykle używane w celu podkreślenia liczby lub znaczenia maczet w danym kontekście.

babińców
(...) innych osób bez zaproszenia.PodsumowanieBabińców to odmiana słowa babiniec, oznaczająca mężczyznę w podeszłym wieku lub osobę nadopiekuńczą. Termin ten wywodzi się od słowa "baba" i jest używany głównie w języku potocznym. Osoby określane tym słowem charakteryzują się cierpliwością, mądrością i chęcią dzielenia się swoją wiedzą. Słowo "babińców" może być używane w kontekście pozytywnym lub negatywnym, w zależności od kontekstu i intencji osoby używającej tego terminu.