Co to jest abisofil (definicja)?


Definicja

Abisofil - definicja

Abisofil jest to termin używany w biologii, który oznacza zwierzę żyjące wyłącznie w głębinach wód. Jest to organizm, który jest przystosowany do ekstremalnych warunków panujących w strefie abisalnej, czyli na głębokościach przekraczających 3000 metrów poniżej poziomu morza.

Abisofile są zwierzętami bardzo specyficznymi, ponieważ muszą radzić sobie w środowisku charakteryzującym się brakiem światła, niską temperaturą oraz ogromnym ciśnieniem. W takich warunkach nie jest łatwo przetrwać, dlatego zwierzęta te muszą być doskonale przystosowane do życia w strefie abisalnej.

Wśród abisofili można wyróżnić różne gatunki, a każdy z nich jest przystosowany do innych warunków panujących w głębinach oceanicznych. Niektóre zwierzęta są w stanie przetrwać bez dostępu do tlenu przez długi czas, inne posiadają specjalne narządy umożliwiające im wykorzystywanie zasobów chemicznych z otoczenia, a jeszcze inne są w stanie przetrwać w skrajnie niskich temperaturach.

Abisofile są często bardzo małe, ponieważ w tak ciężkich warunkach nie jest łatwo wytworzyć dużą masę ciała. Większość tych zwierząt jest również bezbarwna lub mało wybarwiona, ponieważ nie potrzebują kolorów do kamuflażu w ciemnościach oceanicznych.

Jednym z przykładów abisofili jest ryba głębinowa zwana rybą oszczepową, która jest w stanie przetrwać w ciśnieniu kilkuset atmosfer i posiada specjalne narządy umożliwiające jej wykorzystywanie zasobów chemicznych z otoczenia. Innym przykładem jest bezkręgowiec o nazwie kałamarnica gigantyczna, która jest w stanie przetrwać w skrajnie niskich temperaturach i jest jednym z największych bezkręgowców na świecie.

Warto zwrócić uwagę, że abisofile są bardzo ważnym elementem ekosystemu oceanicznego. Pomimo ekstremalnych warunków, w których żyją, odgrywają one ważną rolę w łańcuchu pokarmowym i wpływają na równowagę ekosystemu. Dlatego też, badania nad abisofilami są niezwykle istotne dla zrozumienia funkcjonowania życia w ekstremalnych warunkach i ochrony środowiska morskiego.

Czy wiesz już co to jest abisofil?

Inne definicje:

naborowywaniami
(...) i zachęcić ich do skorzystania z oferowanych produktów lub usług. Jest to niezwykle ważne, ponieważ konkurencja na rynku jest coraz większa, dlatego należy podejmować skuteczne działania, aby przyciągnąć klientów.Akapit 2: Naborowywanie w marketinguW marketingu naborowywanie odgrywa kluczową rolę w procesie pozyskiwania klientów. Firmy stosują różnego rodzaju strategie i narzędzia, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej i przekonać ją do zakupu oferowanych produktów lub usług. Mogą to być kampanie reklamowe, (...)

zabuczeli
(...) oznaczającą "wpaść w stan błędnego przekonania, zwłaszcza w wyniku niewłaściwego nauczania". Słowo to jest rzadko używane, jednak jego znaczenie jest ważne w dzisiejszym świecie, w którym łatwo jest wpaść w stan zabuczenia. Aby temu zapobiec, warto rozwijać swoją wiedzę i umiejętności krytycznego myślenia oraz propagować rzetelne informacje.

radców
(...) kwalifikacje. Przykładem takiego uprawnienia jest tytuł radcy prawnego, który jest nadawany przez izby radców prawnych. Dzięki temu osoby posiadające ten tytuł są uznawane za specjalistów w dziedzinie prawa i mogą oficjalnie udzielać porad prawnych.Podsumowując, radcy są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie i udzielają porad oraz pomocy innym. Są to osoby, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą być cennym wsparciem dla klientów w różnych dziedzinach życia. (...)

sacharymetriach
(...) Cukry są niezbędnym składnikiem wielu produktów spożywczych, a ich ilość może mieć wpływ na smak, konsystencję oraz wartość odżywczą produktu. Dlatego też sacharymetria jest ważnym narzędziem w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz w laboratoriach badawczych.Historia sacharymetriiPoczątki sacharymetrii sięgają XVIII wieku, kiedy to Antoine Lavoisier i jego współpracownik Pierre-Simon Laplace opracowali pierwszą metodę oznaczania ilości cukru w winie. W kolejnych latach pojawiło się wiele innych metod (...)

wadzącego
(...) może być wadzący dla kogoś innego, dlatego ważne jest szanowanie różnic i umiejętne radzenie sobie z trudnościami, które mogą wynikać z takich sytuacji.

tałzenowi
(...) Zastosowanie w języku potocznym W języku potocznym słowo "tałzeność" jest stosowane w wielu kontekstach, często w znaczeniu przysłówkowym. Może oznaczać szybkie i nieporadne poruszanie się, na przykład "tałzać po ulicy". Może też oznaczać zmienność, niestałość, na przykład "pogoda tałza od deszczu do słońca". Czasem jest używane w znaczeniu nieporadności lub niezdarności, na przykład "tałzał po parkiecie, jakby pierwszy raz tańczył". W niektórych przypadkach może też oznaczać chaotyczność lub brak (...)

zabazgrywanymi
(...) nieporządny lub niezorganizowany. Jest to słowo, które może być używane w różnych kontekstach, ale zawsze ma negatywne znaczenie i odnosi się do nieumiejętności

nabojów
(...) są niezbędne do jego działania. Są to: łuska - wykonana z metalu, pełni funkcję osłony i utrzymuje wewnątrz pozostałe elementy proch - materiał wybuchowy, który jest umieszczony w łusce śrut lub pocisk - element, który jest wyrzucany z broni i stanowi główne narzędzie rażenia zapłonnik - inicjuje wybuch prochu i wypuszczenie śrutu lub pociskuZastosowanie nabojówNaboje są nieodłącznym elementem broni palnej i są wykorzystywane w różnych celach. Najważniejszym zastosowaniem nabojów jest oczywiście strzelanie, (...)