Co to jest abitello (definicja)?


Definicja

Abitello - definicja

Abitello jest odmianą słowa abitella, które jest pochodną włoskiego słowa "abitello" oznaczającego "małe mieszkanie" lub "mieszkanie dla jednej osoby". Jest to słowo, które nie jest powszechnie używane w języku polskim, jednak można je spotkać w niektórych tekstach naukowych lub literackich.

Pochodzenie słowa

Słowo abitello pochodzi z języka włoskiego i jest złożeniem wyrazowym z "abitare" oznaczającego "mieszkać" oraz przyrostka "ello", który jest używany do tworzenia zdrobnień. Oznacza więc dosłownie "mieszkanie dla jednej osoby". W języku polskim nie ma dokładnego odpowiednika dla tego słowa, jednak można je przetłumaczyć jako "małe mieszkanie" lub "kawalerka".

Zastosowanie w literaturze

W literaturze słowo abitello pojawia się często w opisach mieszkań lub wnętrz. Jest to szczególnie popularne w literaturze włoskiej, gdzie opisy mieszkań i domów są bardzo szczegółowe i bogate w detale. W takich opisach abitello może oznaczać zarówno małe mieszkanie, jak i pokój lub kawalerkę, w której mieszka główny bohater lub inna ważna postać.

Zastosowanie w kontekście naukowym

W kontekście naukowym słowo abitello może mieć inne znaczenie. W niektórych dziedzinach, takich jak archeologia czy antropologia, może oznaczać "mieszkanie" lub "siedlisko" ludzkie z przeszłości. Może też być używane w odniesieniu do małych pomieszczeń lub budowli, takich jak groty czy jaskinie, które były wykorzystywane przez ludzi jako schronienie lub miejsce zamieszkania.

Podsumowanie

Abitello jest odmianą słowa abitella, pochodzącego z języka włoskiego. Oznacza ono "małe mieszkanie" lub "mieszkanie dla jednej osoby". W literaturze może być używane do opisu mieszkań lub pomieszczeń, a w kontekście naukowym może oznaczać siedlisko ludzkie z przeszłości. Mimo że nie jest to powszechnie używane słowo w języku polskim, warto znać jego definicję, ponieważ może się ono pojawić w niektórych tekstach lub wywiadach związanych z literaturą lub nauką.

Czy wiesz już co to jest abitello?

Inne definicje:

uautentyczniłem
(...) sprawdzeniu autentyczności pieczęci, podpisów czy innych elementów zabezpieczających. Natomiast w przypadku informacji lub danych, uautentycznianie może polegać na analizie metadanych lub wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania do wykrywania manipulacji.PodsumowanieUautentycznianie jest ważnym procesem, który ma na celu potwierdzenie prawdziwości lub autentyczności czegoś lub kogoś. Może mieć różne formy i zastosowania, ale zawsze jest niezbędne w celu zapewnienia wiarygodności informacji i danych. (...)

uautentycznili
(...) lub prawdziwe. Jest to również synonimem słowa "uwierzytelnić" lub "zweryfikować". Termin ten jest często używany w kontekście dokumentów lub informacji, które muszą zostać potwierdzone jako prawdziwe lub autentyczne.Uautentycznili jest czasownikiem, który odnosi się do czynności dokonywanej przez ludzi, w celu zweryfikowania lub potwierdzenia autentyczności czegoś. Może to dotyczyć różnych obszarów życia, takich jak biznes, prawo, nauka czy sztuka. W każdym z tych dziedzin, ważne jest, aby mieć pewność, (...)

naborowywaniami
(...) zaspokojenia określonych potrzeb. Jest to szczególnie ważne w przypadku organizacji non-profit, które działają w celu pomagania i wsparcia określonej grupy osób. Naborowywanie w takich organizacjach odbywa się głównie poprzez działania marketingowe i promocyjne, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych darczyńców lub wolontariuszy.Podsumowując, naborowywanie jest nieodłącznym elementem wielu dziedzin, takich jak biznes, marketing czy rekrutacja. Polega ono na pozyskiwaniu określonych elementów, czyli osób (...)

zabsorbowałaś
(...) Termin ten może być stosowany w odniesieniu do różnych sytuacji lub zjawisk, ale zawsze wskazuje na to, że jedna rzecz została wchłonięta lub zanikła w obecności drugiej. Jest to ważne pojęcie w wielu dziedzinach, takich jak chemia, biologia czy psychologia, i pozwala nam opisać różne procesy i zjawiska, które zachodzą w przyrodzie lub w naszym otoczeniu.

jadałoby
(...) również wykorzystywane w języku prawnym, szczególnie w dokumentach lub umowach, gdy chcemy wyrazić pewną niepewność co do przeszłych działań lub zdarzeń.PodsumowanieJadałoby to odmiana czasownika jadać, która jest używana w 3. osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego trybu przypuszczającego. Jest to forma przypuszczająca, która wyraża hipotetyczne działanie lub zdarzenie w przeszłości. Słowo jadałoby jest często stosowane w mowie potocznej, literaturze oraz języku prawnym, aby wyrazić niepewność lub (...)

idiomeleonu
(...) znaczenie. Dzięki powtórzeniu słowa lub wyrażenia, staje się ono bardziej wyraziste i łatwiej zapada w pamięć odbiorcy.Zastosowanie idiomeleonuIdiomeleon może być wykorzystywany w różnych celach. Po pierwsze, może służyć jako środek stylistyczny, który nadaje wyrazistości i ekspresji danemu wyrazowi lub wyrażeniu. Dzięki temu, wypowiedź staje się bardziej emocjonalna i przyciąga uwagę słuchacza lub czytelnika.Ponadto, idiomeleon może być wykorzystywany w celach humorystycznych, gdyż powtórzenie słowa (...)

Waganowice
(...) zajmowali się również uprawą roli i hodowlą zwierząt. W okresie międzywojennym wieś stała się popularnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Krakowa, którzy doceniali jej urokliwe położenie i czyste powietrze.Obecnie w WaganowicachDziś Waganowice to spokojna wieś, w której dominują domy jednorodzinne i gospodarstwa rolne. Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa i turystyki, a wieś staje się coraz bardziej popularnym miejscem dla osób szukających ucieczki od miejskiego zgiełku.W Waganowicach działa (...)

zabazgrywanym
(...) nieporządku w miejscu pracy. Zabazgrywanie może również odnosić się do osoby, która nie potrafi utrzymać porządku w swoim życiu, zarówno w sferze materialnej, jak i emocjonalnej. Zabazgrywanie w kontekście pracy W kontekście pracy zabazgrywanie może oznaczać nieumiejętność utrzymania porządku w miejscu pracy lub nieefektywne wykonywanie swoich obowiązków. Osoba zabazgrywająca może mieć trudności z organizacją swojego czasu i zadań, co prowadzi do chaosu i nieporządku w jej pracy. Zabazgrywanie może (...)