Co to jest abituriencie (definicja)?


Definicja

, która oznacza osobę, która kończy szkołę średnią i przygotowuje się do egzaminu maturalnego.

Co to jest "abituriencie"?

"Abituriencie" jest odmianą słowa abiturient, które pochodzi z języka łacińskiego i oznacza osobę, która kończy szkołę średnią i przygotowuje się do egzaminu maturalnego. Jest to okres przejściowy pomiędzy końcem nauki w szkole a rozpoczęciem studiów lub pracy zawodowej. Termin ten jest używany głównie w krajach europejskich, w tym również w Polsce.

Abiturienci to grupa młodych ludzi, którzy spędzili większość swojego życia w systemie edukacji. Są to uczniowie ostatniego rocznika szkoły średniej, którzy wkrótce staną się absolwentami. Ten okres jest bardzo ważny dla każdego abiturienta, ponieważ to właśnie w tym czasie podejmowane są decyzje dotyczące dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Przygotowania do egzaminu maturalnego są bardzo intensywne i wymagające. Abiturienci muszą przyswoić ogromną ilość wiedzy z różnych przedmiotów, a także nauczyć się radzić sobie w stresowych sytuacjach. W tym czasie często korzystają z dodatkowych zajęć i korepetycji, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminów.

Po zdaniu egzaminu maturalnego, abiturienci otrzymują świadectwo dojrzałości, które jest niezbędne do dalszego kształcenia się na studiach wyższych. Jest to także ważny dokument, który poświadcza zdobyte umiejętności i wiedzę, co może być przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Dlatego też dla abiturientów zdanie egzaminu maturalnego jest ogromnym wyzwaniem i sukcesem.

Podsumowując, "abituriencie" to młody człowiek, który wkrótce stanie się absolwentem szkoły średniej. To okres przejściowy, w którym podejmowane są ważne decyzje dotyczące dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Przygotowania do egzaminu maturalnego są intensywne i wymagające, jednak po jego zdaniu abiturienci mogą cieszyć się z osiągnięcia i rozpocząć nowy etap w swoim życiu.

Czy wiesz już co to jest abituriencie?

Inne definicje:

wałaszyli
(...) mieć poważne konsekwencje dla osoby lub firmy stosującej te metody.Podsumowując, wałaszyli to nieformalne określenie, które oznacza nieuczciwe i nielegalne praktyki mające na celu oszukanie lub wyłudzenie pieniędzy lub innych dóbr. Termin ten może być używany w odniesieniu do różnych działań, takich jak oszustwa, wyłudzenia czy unikanie płacenia podatków. Jest to pojęcie negatywne, które jest często używane w kontekście przestępczym lub nieetycznym.

sadomasochistach
(...) seksualności i spełnienie swoich fantazji. Ważne jest, aby wszystkie działania odbywały się za zgodą i były bezpieczne dla obu stron. Dlatego też, w środowisku BDSM, bardzo ważna jest zasada "safe, sane, consensual" (bezpiecznie, rozsądnie, zgodnie).Podsumowując, sadomasochizm to odmiana zachowań seksualnych, polegająca na wywoływaniu i odczuwaniu bólu lub przyjemności przez jedną lub obie strony. Osoby, które czerpią przyjemność z takich praktyk, nazywane są sadomasochistami. W ramach BDSM, mogą wykorzystywać (...)

obcinarce
(...) W zależności od rodzaju obcinarce, może być ona wykorzystywana do cięcia wzdłużnego, poprzecznego lub skośnego. Niektóre obcinarce posiadają także dodatkowe funkcje, takie jak regulacja głębokości cięcia czy możliwość zmiany kąta ostrza.Rodzaje obcinarceIstnieje wiele różnych rodzajów obcinarce, które są dostosowane do cięcia różnych materiałów lub wykonywania konkretnych zadań. Jednym z najpopularniejszych typów obcinarce jest piła tarczowa, która jest wykorzystywana do cięcia drewna, metalu czy tworzyw (...)

ucieleśniać
(...) i idei, emocji czy cech charakteru. Ucieleśnienie jest ważnym procesem w sztuce, filozofii i psychologii, ponieważ pozwala na wyrażenie i zrozumienie różnych pojęć oraz zjawisk. Urzeczywistnianie idei i emocjiUcieleśnienie jest często stosowane w sztuce, szczególnie w teatrze i tańcu, gdzie aktorzy i tancerze wcielają się w role i wyrażają różne emocje i idee poprzez swoje ciało. Dzięki temu publiczność może lepiej zrozumieć przekaz artystyczny i wczuć się w wydarzenia na scenie. Ucieleśnienie może również (...)

zabuczeliby
(...) nieporządek. Można powiedzieć, że zabuczeliby jest synonimem słowa "zamieszałby", jednak ma ono wyraźniejsze znaczenie i odnosi się do sytuacji, w której chaos jest głównym efektem działań. Słowo to jest często używane w potocznym języku, jednak nie jest uznane w słownikach języka polskiego. Mimo to, jest to popularne i często stosowane określenie. Zabuczeliby można użyć w różnych kontekstach, na przykład w odniesieniu do osoby, która wprowadziła zamieszanie w jakiejś sytuacji lub w odniesieniu do wydarzenia, (...)

zabuczeć
(...) swoich emocji za pomocą dźwięku, podobnego do zawodzenia lub wycia.Wyraz ten jest często używany w literaturze lub w mowie potocznej, aby opisać stan emocjonalny danej osoby. Może to być reakcja na fizyczny ból, ale również na psychiczne cierpienie lub frustrację. Zabuczenie jest wyrazem silnych emocji, które nie mogą zostać wyrażone słowami.Zabuczeć może również oznaczać wyrażanie swojego niezadowolenia lub niezgody na coś. W takim przypadku jest to forma

padański
(...) to słowo potoczne, które nie występuje w słownikach języka polskiego, jednak jest powszechnie używane w języku mówionym. Padański jest również często używany jako synonim słowa "chamski" lub "niegrzeczny". Padański - przykłady użycia Padański jest używany w różnych kontekstach, jednak zawsze ma negatywne znaczenie. Może dotyczyć zachowania, wyglądu lub charakteru osoby. Przykładowo, możemy powiedzieć, że ktoś jest padański, jeśli zachowuje się niegrzecznie w miejscach publicznych, nie szanuje innych (...)

talmudysta
(...) mogą być trudne do zrealizowania w codziennym życiu.Znawca praw judaizmuW dosłownym znaczeniu, talmudysta jest osobą, która posiada głęboką wiedzę na temat praw judaizmu. Jest to osoba, która studiuje i interpretuje teksty religijne, przestrzega tradycji i stara się żyć zgodnie z nakazami religijnymi. Talmudysta jest uważany za autorytet w kwestiach związanych z judaizmem, a jego wiedza i rozumienie prawa są szanowane przez społeczność religijną.Studia TalmuduAby stać się talmudystą, należy przejść przez (...)