Co to jest abiturient (definicja)?


Definicja

Abiturient

Abiturient to osoba, która kończy lub ukończyła szkołę, zwłaszcza szkołę średnią. Jest to termin pochodzący z języka niemieckiego, gdzie oznacza on "absolwenta". W Polsce ten termin jest powszechnie używany w odniesieniu do uczniów klas maturalnych, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości, czyli matury.

Abiturient jako uczeń szkoły średniej

W Polsce abiturientami są uczniowie szkół średnich, czyli liceów, techników i szkół branżowych. Są to osoby, które ukończyły 18 lat i kończą swoją edukację na poziomie średnim. W ostatniej klasie szkoły średniej abiturient musi podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej, a także przygotować się do egzaminu dojrzałości, który jest warunkiem dostania się na studia wyższe.

Abiturient jako maturzysta

Dla abiturienta ostatni rok nauki jest bardzo ważnym okresem, ponieważ kończy się jego edukacja na poziomie szkoły średniej. W tym czasie uczniowie muszą zdać egzaminy maturalne z wybranych przedmiotów, a także napisać pracę maturalną. Wyniki egzaminów maturalnych są kluczowe dla dalszej drogi edukacyjnej abiturienta, ponieważ na ich podstawie zostaje przyjęty na studia wyższe.

Abiturient jako przyszły student

Po zakończeniu edukacji w szkole średniej i zdaniu egzaminu maturalnego, abiturient staje się studentem. Jest to okres przejściowy, w którym musi dostosować się do nowych warunków i wyzwań, jakie stawia przed nim studiowanie. Dla wielu abiturientów jest to pierwsze samodzielne doświadczenie, ponieważ w szkole średniej byli pod opieką nauczycieli, a na studiach muszą sami organizować swoje czas i obowiązki.

Abiturient jako absolwent szkoły średniej

Po ukończeniu studiów wyższych i zdobyciu dyplomu, abiturient staje się absolwentem szkoły średniej. Jest to moment, w którym kończy się jego edukacja na poziomie średnim i rozpoczyna nowy etap w życiu. Absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Wielu absolwentów zachowuje sentyment do swojej szkoły średniej i z nostalgią wspomina lata spędzone wśród rówieśników i nauczycieli.

Czy wiesz już co to jest abiturient?

Inne definicje:

Dachstein
(...) wspinaczkowych w całych Alpach.Podsumowując, Dachstein to nie tylko lodowiec, ale również jedna z najpiękniejszych i najważniejszych grup górskich w Austrii. Jego bogata historia, malownicze krajobrazy oraz możliwości wypoczynku i aktywnego spędzania czasu przyciągają turystów z całego świata, czyniąc z Dachstein jednym z najbardziej popularnych miejsc w Alpach Salzburskich.

ceratomajtkami
(...) do produkcji odzieży, a drugi to część garderoby noszona na dolnej części ciała. Słowo to jest więc połączeniem dwóch pojęć związanych z odzieżą, co może sugerować, że jest to rodzaj specjalnych majtek wykonanych z ceratu.Zastosowanie w języku potocznymW języku potocznym słowo "ceratomajtki" jest często używane w przenośni. Może ono oznaczać różne rzeczy w zależności od kontekstu, w jakim jest użyte. Może być używane jako określenie wytrwałości, odporności lub nieugiętości. Może też być używane w kontekście (...)

tałzeny
(...) w odniesieniu do młodzieży, która uczyła się rzemiosła lub sztuki.Zastosowanie słowaObecnie słowo "tałzeny" jest rzadko używane i można je spotkać głównie w gwarach regionalnych. Ma ono charakter archaiczny i jest często używane w kontekście historycznym lub literackim. W niektórych regionach Polski, na przykład w Małopolsce, słowo to jest wciąż powszechnie używane w codziennym języku.Przykłady użyciaSłowo "tałzeny" można spotkać w wielu utworach literackich, zarówno tych klasycznych, jak i współczesnych. (...)

cerowało
(...) wykonane, ponieważ ma służyć jako element dekoracyjny.Akapit 6Podsumowując, cerowało jest czynnością niezbędną do utrzymania tkanin i skóry w dobrym stanie. Dzięki niemu można naprawić drobne uszkodzenia i przedłużyć żywotność ulubionych ubrań czy akcesoriów. W zależności od rodzaju tkaniny i stopnia uszkodzenia, można zastosować różne metody cerowania. Warto jednak pamiętać, że precyzja i umiejętność są kluczowe dla uzyskania satysfakcjonującego efektu.

maczeta
(...) i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, szczególnie w krajach tropikalnych.Historia i pochodzeniePierwsze maczety pojawiły się w Ameryce Środkowej i Południowej, gdzie były używane przez Indian do cięcia trzciny cukrowej. W XV wieku hiszpańscy konkwistadorzy sprowadzili je do Europy, gdzie zaczęły być wykorzystywane jako narzędzie rolnicze. Wraz z rozwojem kolonializmu, maczety stały się popularne na całym świecie, szczególnie w krajach o klimacie tropikalnym.Budowa i zastosowanieMaczeta składa się (...)

bacami
(...) oznacza górala lub pasterza. Jest to wyraz pochodzący z języka góralskiego, używany głównie w Beskidach, Tatrach oraz Podhalu. Bacami są zatem ludzie związani z życiem na wsi, pracujący na pastwiskach lub wypasający zwierzęta gospodarskie.Pochodzenie słowa "baca"Słowo "baca" wywodzi się z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i pierwotnie oznaczało ono młodego mężczyznę, a później także gospodarza lub pasterza. W gwarze góralskiej przyjęło się używanie formy "bacami", która jest odmianą liczby mnogiej (...)

raczącą
(...) na coś. Może być także używane w formie wyrażenia szacunku lub uznania w stosunku do kogoś. Słowo to jest często stosowane w języku potocznym i jest powszechnie znane i używane w codziennej komunikacji.

nabojnicy
(...) ślepowe, które nie zawierają pocisku i służą do celów treningowych.Zastosowanie nabojnicNabojnice są nieodłącznym elementem broni palnej i są wykorzystywane zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Służą do wystrzeliwania pocisków, które mogą być wykorzystane do obrony, polowania lub sportu. Ponadto, nabojnice są również wykorzystywane w celach treningowych, do nauki celowania i strzelania z broni. W wojsku nabojnicy są przechowywane w specjalnych pojemnikach lub magazynkach, a w cywilnych warunkach (...)