Co to jest abiturienta (definicja)?


Definicja

, oznaczająca osobę przygotowującą się do egzaminu dojrzałości, czyli matury.

Abyturienta

Abyturienta jest określeniem, które odnosi się do osoby przygotowującej się do egzaminu dojrzałości, czyli popularnie zwanej maturą. Jest to osoba, która kończy naukę w szkole średniej i planuje dalszą edukację na studiach lub w innej formie. Słowo to pochodzi od łacińskiego wyrażenia "abire", oznaczającego odejść lub wyjść. Oznacza to, że abyturienta jest już gotowa odejść ze szkoły i rozpocząć nowy etap w swoim życiu.

Proces przygotowań do matury jest bardzo ważny dla każdego abyturienta. Oznacza to, że musi ona zdobyć odpowiednią wiedzę, umiejętności i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W tym czasie abyturienta musi przede wszystkim skupić się na nauce, ale także na planowaniu swojej przyszłości. Musi zdecydować, jaką drogę edukacyjną chce obrać i jakie cele chce osiągnąć w przyszłości.

Abyturienta musi także przystąpić do egzaminu dojrzałości, który jest kluczowym elementem w procesie przygotowań. Egzamin ten składa się z kilku części, w tym z pisemnych i ustnych egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Wszystkie wyniki są następnie sumowane i na ich podstawie abyturienta otrzymuje swoją średnią, która będzie decydować o jej dalszych możliwościach edukacyjnych.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości abyturienta otrzymuje świadectwo dojrzałości, które jest niezbędnym dokumentem do podjęcia studiów wyższych lub innej formy edukacji. Jest to także dowód na to, że abyturienta ukończyła szkołę średnią i jest gotowa do dalszego rozwoju. Dzięki temu dokumentowi abyturienta może także ubiegać się o różnego rodzaju stypendia lub wsparcie finansowe w przyszłych studiach.

Warto podkreślić, że abyturienta to nie tylko osoba przygotowująca się do matury, ale także osoba, która kończy pewien etap w swoim życiu. Jest to czas, kiedy abyturienta musi podejmować ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości, ale także cieszyć się ostatnimi chwilami w szkole i z kolegami. Abyturienta to także okazja do podsumowania swojego dotychczasowego życia i zastanowienia się nad tym, co chce osiągnąć w przyszłości.

Czy wiesz już co to jest abiturienta?

Inne definicje:

takielaże
(...) platformach internetowych, takich jak media społecznościowe czy komunikatory. Jest to słowo, które jest wykorzystywane przede wszystkim przez młodzież, ale także przez osoby w różnym wieku. Można je spotkać w rozmowach towarzyskich, ale także w tekstach piosenek czy w filmach.Takielaż może być używane w różnych kontekstach, np. jako wyrażenie zdziwienia lub zaskoczenia. Może być także stosowane jako odpowiedź na pytanie lub jako wyrażenie niezrozumienia w danym temacie. Często jest także wykorzystywane (...)

hafizowi
(...) na pamięć wszystkie 114 sur, czyli rozdziałów, które składają się na Koran. W sumie jest to około 6 tysięcy wersetów. W trakcie nauki, hafiz musi także nauczyć się poprawnej recytacji i intonacji tekstu, co jest bardzo ważne w islamie.Hafiz - szanowany i ceniony w społeczności muzułmańskiejHafiz jest osobą, która jest bardzo szanowana i ceniona w społeczności muzułmańskiej. Posiadanie takiej wiedzy i umiejętności jest uważane za wielki dar od Boga i jest uważane za jedno z największych osiągnięć w życiu. (...)

ładowaczka
(...) materiałów na placu budowy oraz do układania nawierzchni. W rolnictwie są niezbędne do przewozu pasz, nawozów oraz załadunku zbiorów. W przemyśle wykorzystywane są do transportu i załadunku surowców, a także do pracy na składowiskach odpadów. Ładowaczki są również niezastąpione w działaniach ratowniczych, gdzie wykorzystywane są do usuwania gruzów i przemieszczania ciężkich przedmiotów.PodsumowanieŁadowaczka jest niezwykle ważnym i wszechstronnym urządzeniem, które znalazło swoje zastosowanie w wielu (...)

naborowywaniach
(...) momencie ważne jest, aby zapewnić mu odpowiednie warunki pracy i integrację z zespołem, aby mógł szybko i skutecznie rozpocząć pracę. Warto również pamiętać o odpowiednim onboardingu, czyli wprowadzeniu nowego pracownika w obowiązki i strukturę firmy, co ułatwi mu adaptację i zwiększy szansę na długotrwałą współpracę.Naborowywanie jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu procesowi rekrutacji, firma może pozyskać wartościowych pracowników, którzy (...)

rabowałoby
(...) jak i serii działań przestępczych.W potocznym języku słowo "rabować" często jest używane w formie "rabować" lub "rabowałoby", aby wyrazić złość lub niezadowolenie z określonej sytuacji. Może być także stosowane w ironiczny sposób, np. "rabowałoby się, ale nie ma z czego". W takim kontekście słowo to nie ma już związku z przestępczością, a jedynie służy jako wyrażenie emocji.Podsumowując, "rabowałoby" jest odmianą czasownika "rabować", które oznacza kradzież lub grabież mienia. Jest to słowo potoczne i (...)

zabłękitnić
(...) odcień niebieski. Innym czynnikiem, który może spowodować zabłękitnienie, jest zmiana temperatury. W chłodniejszych warunkach, np. podczas zimy, niektóre obiekty mogą przybierać niebieski odcień ze względu na skurczenie się ich cząsteczek. W przypadku chemicznego zabłękitnienia, dochodzi do reakcji między substancjami, co powoduje zmianę koloru. Na przykład, w przypadku niektórych metali, takich jak miedź, może dojść do utlenienia, co spowoduje zabłękitnienie powierzchni. Innym przykładem jest zabłękitnienie (...)

rabowałyby
(...) wyraża, że w przyszłości mogłoby dojść do takiej czynności, gdyby spełnione zostały pewne warunki. Jest to więc forma wyrażająca hipotetyczną sytuację lub możliwość.Przykładowe zdanie z użyciem słowa "rabowałyby": "Gdyby nie było policji, rabowałyby każdego dnia sklepy". Oznacza to, że gdyby nie było żadnych konsekwencji czy ryzyka, osoby chcące dokonać kradzieży mogłyby to robić codziennie.Słowo "rabowałyby" jest odmienione w czasie przeszłym, co oznacza, że wyraża czynność, która mogłaby się wydarzyć (...)

sadeckie
(...) SadeckieSadeckie to odmiana słowa Sadecki, które wywodzi się od nazwy miasta Nowy Sącz, położonego w województwie małopolskim. Słowo to odnosi się do wszystkiego, co związane jest z tym regionem, jego kulturą, tradycjami i historią. Jest to termin używany głównie przez mieszkańców Nowego Sącza i okolic, ale również przez osoby z innych części Polski, które zetknęły się z tym regionem.Pochodzenie słowaSadeckie jest odmianą przymiotnika Sadecki, który wywodzi się od nazwy Sądecczyzna – historycznego regionu (...)