Co to jest abiturynę (definicja)?


Definicja

Abiturynę

Abiturynę można określić jako odmianę słowa "abiturient", czyli młodego człowieka przygotowującego się do egzaminu maturalnego w celu uzyskania świadectwa dojrzałości. Jest to termin stosowany głównie w krajach niemieckojęzycznych, jednak w ostatnich latach zyskał popularność również w Polsce.

Etymologia

Słowo "abiturynę" wywodzi się z języka łacińskiego, a dokładniej od słowa "abire", które oznacza "odejść". W języku niemieckim termin ten brzmi "Abitur", co jest skróconą formą wyrażenia "Abiturientenexamen" - egzamin abituryjny. W Polsce używane jest również określenie "matura" lub "egzamin dojrzałości", jednak coraz częściej słyszy się także o "abiturynie".

Proces przygotowań

Proces przygotowań do abituryny jest bardzo wymagający i trwa zazwyczaj kilka lat. W większości krajów niemieckojęzycznych uczniowie rozpoczynają naukę w szkole średniej około 10. roku życia, a egzamin abituryjny zdają w wieku 18-19 lat. W Polsce natomiast młodzież rozpoczyna naukę w liceum lub technikum w wieku 15 lat i egzamin maturalny zdaje w wieku 18 lat.

Znaczenie abituryny

Abituryna jest bardzo ważnym etapem w życiu młodego człowieka, ponieważ uzyskane świadectwo dojrzałości otwiera drogę do dalszej edukacji na studiach wyższych. Jest to również postrzegane jako przełomowy moment w życiu, który oznacza przejście z okresu szkolnego do dorosłości. Egzamin abituryjny jest także traktowany jako sprawdzian wiedzy i umiejętności, który pozwala ocenić poziom przygotowania uczniów.

Podsumowanie

Abituryna jest odmianą słowa "abiturient", czyli młodego człowieka przygotowującego się do egzaminu maturalnego. Wywodzi się z języka łacińskiego i jest popularnym terminem w krajach niemieckojęzycznych. Proces przygotowań do abituryny jest bardzo wymagający i trwa kilka lat, a uzyskane świadectwo dojrzałości otwiera drogę do dalszej edukacji. Egzamin abituryjny jest ważnym etapem w życiu młodego człowieka, który oznacza przejście z okresu szkolnego do dorosłości i jest traktowany jako sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Czy wiesz już co to jest abiturynę?

Inne definicje:

obciosujące
(...) włosy, paznokcie, tkaniny, drewno itp.Przykładowo, w salonie fryzjerskim, możemy prosić o obciosywanie włosów, czyli skrócenie ich do pożądanej długości. W przypadku manicure, obciosywanie paznokci oznacza przycinanie ich do odpowiedniej długości i kształtu.Zastosowanie w sztuceObciosywanie może mieć również zastosowanie w sztuce, szczególnie w rzeźbiarstwie i krawiectwie. W rzeźbiarstwie, artysta może obciosywać materiał, aby nadać swojej pracy odpowiedni kształt i formę. Natomiast w krawiectwie, obciosywanie (...)

paciai
(...) jest używane z szacunkiem i podziwem.W niektórych regionach słowo paciai może również oznaczać kogoś, kto jest bardzo mądry i posiadający dużą wiedzę. Jest to związane z tradycyjnym postrzeganiem starszych osób jako nosicieli mądrości i doświadczenia. W takim kontekście słowo paciai jest używane jako określenie osoby, która jest autorytetem dla innych.Warto również wspomnieć, że słowo paciai może mieć także negatywne znaczenie. W niektórych dialektach jest ono używane jako określenie osoby, która jest (...)

zabsorbowałaś
(...) lub całkowite pochłonięcie jednej rzeczy przez drugą. Termin ten może być stosowany w odniesieniu do różnych sytuacji lub zjawisk, ale zawsze wskazuje na to, że jedna rzecz została wchłonięta lub zanikła w obecności drugiej. Jest to ważne pojęcie w wielu dziedzinach, takich jak chemia, biologia czy psychologia, i pozwala nam opisać różne procesy i zjawiska, które zachodzą w przyrodzie lub w naszym otoczeniu.

hadżar
(...) odpuszczenia grzechów i błogosławieństwa od Boga. Wierzą również, że kamień ten ma moc uzdrawiania i ochrony przed złem.Co roku podczas pielgrzymki do Mekki, miliony muzułmanów modlą się w kierunku Hadżaru, a następnie dotykają lub całują kamień. Jest to również część rytuału tawaf, który polega na siedmiokrotnym okrążeniu świątyni Kaaba. Wielu pielgrzymów stara się dotknąć lub całować Hadżar podczas każdego okrążenia, co może być trudne ze względu na ogromną liczbę pielgrzymów.Hadżar jest więc nie tylko (...)

zabuczeli
(...) jak uniknąć?Aby uniknąć zabuczenia, ważne jest, aby krytycznie podchodzić do informacji, które otrzymujemy. Warto sprawdzać źródła i weryfikować informacje, zanim zaczniemy w nie wierzyć. Należy również pamiętać o rozwijaniu swojej wiedzy i umiejętności krytycznego myślenia.Warto również pamiętać, że zabuczeli nie jest tylko indywidualnym problemem, ale może mieć również wpływ na społeczeństwo. Dlatego ważne jest, aby propagować rzetelne informacje i walczyć z dezinformacją.PodsumowanieZabuczeli jest (...)

lafiryndzie
(...) pochodzi od słowa "lafiryndać", które jest czasownikiem oznaczającym zachowanie się w sposób nieodpowiedni lub nieprzewidywalny. Słowo to jest złożeniem dwóch wyrazów: "lafir" oznaczającego "łach" lub "niechluj" oraz "yndać" będącego zdrobnieniem od słowa "yndyć" oznaczającego "wydawać dźwięki", "mówić". W ten sposób "lafiryndać" może być interpretowane jako "mówić w niechlujny sposób". ZastosowanieTermin "lafirynda" może mieć kilka różnych znaczeń i być używany w różnych kontekstach. Może on oznaczać (...)

kaczorski
(...) to ma również swoje odzwierciedlenie w kulturze, gdzie można je spotkać w filmach, książkach czy piosenkach. Niezależnie od tego, w jakim kontekście zostanie użyte, "kaczorski" jest słowem, które kojarzy się przede wszystkim z niezdarnością i nieporadnością.

paciorkowiec
(...) przez owady lub przez skażone żywność i wodę.Choroby wywołane przez paciorkowce mogą mieć różne objawy, w zależności od gatunku bakterii i miejsca zakażenia. Mogą to być infekcje skóry, układu oddechowego, układu moczowego czy pokarmowego. W niektórych przypadkach mogą również powodować poważne powikłania, takie jak zapalenie wsierdzia czy zespół wstrząsu toksycznego.Leczenie i zapobieganieChoroby wywołane przez paciorkowce są leczone antybiotykami, jednak niektóre gatunki bakterii są odporne na leki, (...)