Co to jest abiturynie (definicja)?


Definicja

Abiturynie

Abiturynie to rzeczownik pochodzący od słowa "abiturient", które oznacza maturzystę. Jest to odmiana słowa "abituryna", która jest używana w języku potocznym, a także w niektórych regionach Polski. Termin ten jest również stosowany w języku niemieckim, jako określenie ucznia kończącego naukę w szkole średniej i przygotowującego się do egzaminu maturalnego.

W Polsce abiturynami są uczniowie klas maturalnych, czyli ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia oraz szkół policealnych. Jest to grupa uczniów, która wkrótce przystąpi do egzaminu dojrzałości, a następnie rozpocznie dalszą edukację na studiach wyższych lub w zawodzie.

Okres przygotowań do egzaminu maturalnego jest bardzo ważnym i stresującym czasem dla abiturientów. Muszą oni przyswoić ogromną ilość wiedzy z różnych przedmiotów, a także zmierzyć się z trudnymi zadaniami egzaminacyjnymi. W tym czasie abituryni są również zmuszeni do podejmowania ważnych decyzji dotyczących swojej przyszłości, co często wiąże się z presją i niepewnością.

Po zdaniu egzaminu maturalnego abituryni otrzymują dyplom dojrzałości, który jest równoznaczny z ukończeniem szkoły średniej. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ umożliwia dalszą edukację na studiach wyższych lub podjęcie pracy w wybranym zawodzie. Dla wielu abiturientów jest to również symbol przejścia do dorosłości i początku nowego etapu w życiu.

Abiturynie są więc grupą uczniów, którzy stoją na progu dorosłości i muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Ich rola w społeczeństwie jest niezwykle ważna, ponieważ to właśnie oni będą kształtować przyszłość kraju. Dlatego też warto doceniać i wspierać abiturientów w tym trudnym, ale jednocześnie bardzo ważnym okresie ich życia.

Czy wiesz już co to jest abiturynie?

Inne definicje:

rabowało
(...) związany z możliwością schwytania przez policję.Akapit 5W celu zapobiegania rabowaniu, istnieją różnego rodzaju środki bezpieczeństwa, takie jak kamery monitoringu, systemy alarmowe czy ochrona. Ważne jest również edukowanie społeczeństwa na temat konsekwencji rabowania oraz promowanie uczciwości i szacunku dla cudzego mienia. W przypadku, gdy dochodzi do rabowania, ważne jest zgłoszenie tego faktu na policję, aby sprawcy zostali ukarani zgodnie z prawem.Akapit 6Podsumowując, rabowanie jest poważnym przestępstwem, (...)

jadach
(...) Jest to słowo, które nie jest powszechnie używane w języku polskim, jednak można je spotkać w niektórych regionach kraju lub w nieformalnych rozmowach.Według słownika języka polskiego PWN, jadach oznacza "kogoś, kto się porusza, jedzie". Jest to więc synonim słowa "jadący", jednak brzmi nieco bardziej potocznie i ma bardziej charakterystyczne brzmienie.Słowo jadach można również spotkać w odmianie "jadachy", co oznacza "osoby jadące". Jest to rzeczownik w liczbie mnogiej, który może być używany w kontekście (...)

uatrakcyjnionemu
(...) W kontekście życia, uatrakcyjnienie może oznaczać podejmowanie nowych wyzwań, dbanie o siebie i rozwijanie swoich zainteresowań. Dzięki temu, nasze życie staje się pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące i daje nam możliwość odkrywania nowych rzeczy. Warto więc pamiętać o uatrakcyjnieniu swojego życia i nie bać się zmian, które mogą przynieść wiele pozytywnych efektów.

wadliwościom
(...) Wadliwościom w prawie może również oznaczać niezgodność z prawem lub naruszenie przepisów, co może skutkować odpowiedzialnością prawną.PodsumowanieWadliwościom jest odmianą słowa wadliwość, które oznacza stan lub cechę czegoś, co jest wadliwe, niekompletne lub nieprawidłowe. Słowo to jest używane w różnych kontekstach, takich jak produkty i usługi, ludzie, prawo. Wadliwościom może mieć negatywne konsekwencje dla jakości i bezpieczeństwa produktów i usług, a także utrudniać codzienne funkcjonowanie w przypadku (...)

labiodentalni
(...) termin odnoszący się do dźwięków mowy, które powstają w wyniku współpracy warg i zębów. Są one jednym

hakerami
(...) prawem, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.W ostatnich latach termin "haker" zyskał również nowe znaczenie, odnosząc się do osób, które wykorzystują swoje umiejętności do działania na rzecz dobra społecznego. Są to tzw. "hakerzy etyczni", którzy wykorzystują swoją wiedzę do tworzenia oprogramowania i narzędzi, które pomagają w ochronie prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Przykładem może być ruch "hacktivistów", którzy wykorzystują swoje umiejętności do walki o wolność słowa i przeciwstawiania (...)

kaczorscy
(...) środowiska. Jednym z takich słów jest "kaczorscy", które może wywołać wiele pytań i wątpliwości. W poniższym tekście postaram się przybliżyć to słowo oraz jego znaczenie.Pochodzenie słowaSłowo "kaczorscy" jest odmianą słowa "kaczorski", które jest synonimem do innych określeń takich jak "kacza rodzina" lub "kacze stado". Pochodzenie tego słowa nie jest jednoznacznie ustalone. Jedną z teorii jest to, że wywodzi się ono od nazwiska Kaczor, które było popularne wśród polskiej szlachty. Inna teoria mówi, (...)

jadały
(...) słowo.Jadały w kontekście jedzeniaW najczęstszym użyciu, jadały odnoszą się do jedzenia. Jest to potoczne określenie na posiłek lub przekąskę. Może być używane w różnych sytuacjach, np. "Zjadłam już wszystkie swoje jadały" lub "Jadały na imprezie były pyszne". W tym kontekście, słowo to jest synonimem dla słowa jedzenie.Jadały jako określenie na głódW niektórych regionach Polski, jadały mogą również oznaczać głód. Jest to związane z wyrażeniem "mieć jadały", które oznacza odczuwanie silnego głodu. Może (...)