Co to jest ablacyjnym (definicja)?


Definicja

, oznaczająca coś związanego z ablacji.

Ablacyjny - definicja

Ablacyjny to przymiotnik, który pochodzi od słowa ablacja. Jest to termin używany w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, geologia czy fizyka. Oznacza on coś związanego z procesem ablacji, czyli usuwania, oddzielania lub odparowywania czegoś.

Ablacja w medycynie

W medycynie termin ablacyjny najczęściej odnosi się do zabiegów, w których usuwa się niepotrzebne lub szkodliwe tkanki z organizmu pacjenta. Może to dotyczyć na przykład guzów, zmian skórnych czy też chorobliwie zmienionych obszarów wewnętrznych narządów. Ablacja może być przeprowadzana za pomocą różnych metod, takich jak laser, radiofrekwencja czy też krioterapia.

Ablacja w geologii

W geologii termin ablacyjny odnosi się do procesów erozyjnych, w których dochodzi do oddzielania, usuwania lub odparowywania materiału skalnego. Najczęściej jest to spowodowane działaniem lodowców, które poprzez ruch i tarcie niszczą skały i transportują je w postaci piasku, żwiru czy też gliny. Ablacja jest jednym z kluczowych procesów kształtujących krajobraz na Ziemi.

Ablacja w fizyce

W fizyce termin ablacyjny odnosi się do procesów, w których dochodzi do odparowywania lub odparowania materiału pod wpływem wysokiej temperatury lub promieniowania. Jest to wykorzystywane między innymi w technologii laserowej, gdzie za pomocą impulsów laserowych można wywołać ablacje w celu wiercenia lub cięcia różnych materiałów. Ablacja jest również jednym z procesów występujących w silnikach rakietowych, gdzie paliwo jest spalane, a następnie wyrzucane na zewnątrz z dużą prędkością.

Zastosowanie terminu ablacyjny

Termin ablacyjny jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach nauki i techniki. W medycynie jest to ważny termin związany z przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych, w geologii pomaga w zrozumieniu procesów kształtujących powierzchnię Ziemi, a w fizyce jest wykorzystywany w wielu technologiach. Dzięki temu słowu możemy precyzyjnie określić zjawiska związane z usuwaniem, oddzielaniem lub odparowywaniem różnych substancji, co jest istotne w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego.

Czy wiesz już co to jest ablacyjnym?

Inne definicje:

idiomeleonom
(...) które ma za zadanie uwydatnić pewne zjawiska lub sytuacje. Dzięki temu, idiomeleon jest jednym z najciekawszych i najbardziej kreatywnych elementów języka.

rabulistów
(...) cele. Jedną z najczęściej stosowanych jest manipulacja. Polega ona na wpływaniu na innych ludzi w taki sposób, aby ci podjęli decyzje korzystne dla rabulisty. Może to być wykorzystanie emocji, strachu, czy też obietnica nagrody.Kolejnym narzędziem rabulistów są kłamstwa. Często są one wykorzystywane w celu zmylenia innych osób i ukrycia prawdziwych intencji rabulisty. Mogą one przybierać różne formy, od niewielkich kłamstewek, po poważne oszustwa.Brak skrupułów i moralności u rabulistówRabuliści są często (...)

pagerowi
(...) przypadku awarii sieci telekomunikacyjnych lub w sytuacjach kryzysowych.Podsumowując, pager jest urządzeniem służącym do odbierania wiadomości tekstowych, które działa na podobnej zasadzie jak telefon komórkowy. Mimo że zostały wyparte przez nowocześniejsze technologie, w niektórych branżach wciąż są wykorzystywane ze względu na swoją niezawodność i prostotę obsługi. Pager jest więc ważnym elementem historii komunikacji elektronicznej i przypomina nam o postępie technologicznym, który dokonał się w ostatnich (...)

echolokatorowi
(...) od niej i wraca do odbiornika. Na podstawie czasu, jaki upłynął od wysłania fali do jej odbicia, echolokator jest w stanie określić odległość do obiektu.Współczesne echolokatory są wyposażone w różnego rodzaju czujniki, które pozwalają na dokładniejsze określenie kształtu i rozmiaru obiektów. Dzięki temu są one wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak wojskowość, rybołówstwo czy geologia. Echolokator jest również wykorzystywany w medycynie, na przykład do wykrywania zmian w tkankach lub do badania (...)

rabulistyczny
(...) osoba rabulistyczna może być postrzegana jako sprytna i zręczna w działaniu.Termin "rabulistyczny" może być również używany w odniesieniu do działań lub zachowań, które są sprzeczne z zasadami etyki lub moralności. W takim przypadku osoba rabulistyczna może być postrzegana jako osoba, która działa w sposób nieetyczny lub niezgodny z normami społecznymi.Podsumowując, słowo "rabulistyczny" odnosi się do osoby, która jest zręczna w manipulowaniu przepisami prawnymi w celu osiągnięcia swoich celów. Może to (...)

ceratomajtkami
(...) majtek wykonanych z ceratu.Zastosowanie w języku potocznymW języku potocznym słowo "ceratomajtki" jest często używane w przenośni. Może ono oznaczać różne rzeczy w zależności od kontekstu, w jakim jest użyte. Może być używane jako określenie wytrwałości, odporności lub nieugiętości. Może też być używane w kontekście wytrwałego działania lub przetrwania trudnych sytuacji.Możliwe znaczeniaSłowo "ceratomajtki" może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może być używane jako określenie wytrwałości (...)

machlującą
(...) osoby publiczne lub instytucje. Może to obejmować ukrywanie prawdy, wykorzystywanie mediów lub wykorzystywanie swojej pozycji w celu osiągnięcia korzyści lub uniknięcia odpowiedzialności.W niektórych przypadkach, machlowanie może być postrzegane jako niegroźne działanie, które jest powszechne w społeczeństwie. Jednak w innych przypadkach, może to być poważne naruszenie prawa lub moralności. W zależności od kontekstu, machlowanie może być postrzegane jako nieuczciwe lub nieetyczne.Podsumowując, machlowanie (...)

obełgałam
(...) oznacza zatem, że ktoś w przeszłości użył obelżywego słowa w stosunku do kogoś lub czegoś.Obełgałam jest czasem przeszłym, dlatego często używane jest w kontekście wspomnień lub opowieści, w których opisujemy swoje zachowanie lub zachowanie innych osób. Może to być również wyrażenie skruchy lub żalu za użyte słowa w przeszłości.Obelgi są często używane w sytuacjach konfliktowych lub kłótniach, kiedy emocje biorą górę nad rozsądkiem. Mogą być również wywołane przez złość, zazdrość lub niezadowolenie z (...)