Co to jest ablegrowanemu (definicja)?

Czy wiesz już co to jest ablegrowanemu?

Inne definicje:

radaroskopowemu
(...) Jest to połączenie słów "radar" i "oskopowy", co wskazuje na zastosowanie radaru w urządzeniu.Radaroskopowy może być również używany w odniesieniu do techniki radarowej, czyli metody wykorzystującej fale elektromagnetyczne do wykrywania i pomiaru obiektów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obserwacji obiektów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach lub w warunkach, które uniemożliwiają bezpośrednią wizualną obserwację.W dzisiejszych czasach radaroskopowe urządzenia są szeroko wykorzystywane (...)

wadliwych
(...) lub działać wadliwie, co może uniemożliwić wykonywanie określonych zadań. Wadliwe produkty mogą również nie spełniać standardów jakości lub bezpieczeństwa, co sprawia, że są niepożądane dla konsumentów.Wadliwe elementy mogą również być niebezpieczne dla gospodarki lub biznesu. Wadliwe produkty mogą spowodować straty finansowe dla producentów lub sprzedawców, ponieważ muszą oni ponosić koszty związane z wymianą lub naprawą wadliwych elementów. Wadliwe produkty mogą również wpłynąć na reputację firmy, co (...)

wadzącemu
(...) utrudniać życie innym ludziom.Wadzący przedmiotWadzący może również dotyczyć przedmiotów, które są uciążliwe lub przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Może to być na przykład zepsuta rzecz, która utrudnia wykonywanie pewnych czynności lub nieestetyczny element, który psuje wygląd otoczenia. Wadzące przedmioty mogą również być niebezpieczne dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób.Wadzący jako sytuacjaWadzący może również dotyczyć pewnych sytuacji, które utrudniają lub przeszkadzają w normalnym (...)

gaciłyśmy
(...) używane w formie czasu przeszłego, co oznacza, że odnosi się do wydarzeń, które już się wydarzyły. Może być używane w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli "my gaciłyśmy", lub w formie czasu przeszłego pojedynczej osoby, czyli "ja gaciłam". Przykładowe zdania z użyciem słowa "gaciłyśmy": Kiedy byliśmy w pośpiechu, gaciłyśmy jak szalone, żeby zdążyć na autobus. Gdy zobaczyłam pająka w pokoju, gaciłam jak oszalała, próbując uciec. Gaciłyśmy po sklepie, szukając idealnej sukienki na wesele. Możliwe (...)

sakralizacjach
(...) różnych dziedzinach życia, od religii po politykę, kulturę i sztukę. Choć może być postrzegana jako coś pozytywnego, to może również prowadzić do negatywnych skutków, takich jak fanatyzm czy nadużycia władzy. Dlatego ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i krytyczne podejście wobec procesów sakralizacji.

ichtiopatologami
(...) zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób wśród ryb. Przeprowadzają badania profilaktyczne, monitorują stan zdrowia ryb oraz opracowują strategie zapobiegania chorobom. W przypadku wykrycia choroby, podejmują działania mające na celu zminimalizowanie jej wpływu na populację ryb.W dzisiejszych czasach, kiedy hodowla ryb jest coraz bardziej popularna, rola ichtiopatologów staje się jeszcze ważniejsza. Dzięki ich wiedzy i umiejętnościom, możliwe jest utrzymanie zdrowia ryb i zapewnienie bezpieczeństwa dla (...)

Naborowski
(...) królewskiego. Był również radcą królewskim oraz sędzią w Białej Podlaskiej. Jego kariera zawodowa nie przeszkodziła mu jednak w rozwijaniu swojej pasji literackiej.Naborowski jest autorem licznych wierszy, które charakteryzują się bogatym językiem, pełnym metafor i symboli, typowych dla poezji barokowej. Jego utwory często poruszają tematy religijne, moralne oraz miłosne. Wiele z nich zostało przetłumaczonych na języki obce, co świadczy o ogromnym uznaniu, jakie cieszył się wśród współczesnych mu poetów (...)

nabojnico
(...) Są one wykorzystywane do celów obronnych, myśliwskich, sportowych czy też rekreacyjnych. Bez nabojnic nie byłoby możliwe wykorzystanie broni i jej skuteczne działanie.Ponadto, nabojnice są również wykorzystywane w przemyśle, na przykład do przeprowadzania prac wyburzeniowych lub w przemyśle wydobywczym. W takich przypadkach wykorzystuje się specjalne nabojnice, które są przystosowane do konkretnych zadań.PodsumowanieNabojnica jest nieodłącznym elementem broni palnej, który umożliwia jej skuteczne i bezpieczne (...)