Co to jest abonentki (definicja)?

Czy wiesz już co to jest abonentki?

Inne definicje:

wałaszmyż
(...) które w potocznym języku oznacza "chodzić bez celu". Jest to słowo pochodzące z gwar mazowieckich i małopolskich, a w ostatnim czasie zyskało na popularności wśród młodszego pokolenia. Może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, ale najczęściej używane jest jako wyraz bezcelowego spędzania czasu lub lenistwa. Jest często wykorzystywane w języku potocznym i w memach internetowych, jako odniesienie do sytuacji, w których nic się nie dzieje lub nic nie jest planowane.

obełgałam
(...) to być również wyrażenie skruchy lub żalu za użyte słowa w przeszłości.Obelgi są często używane w sytuacjach konfliktowych lub kłótniach, kiedy emocje biorą górę nad rozsądkiem. Mogą być również wywołane przez złość, zazdrość lub niezadowolenie z siebie lub swojego życia. Jednak nie oznacza to, że są one uzasadnione lub akceptowalne w społeczeństwie.Używanie obelg może być krzywdzące dla innych osób, dlatego powinniśmy uważać na słowa, które wypowiadamy. Pamiętajmy, że nasze słowa mogą mieć duży wpływ (...)

echolokatorze
(...) niektórych gatunków ptaków i ryb.Urządzenie echolokacyjne składa się z przetwornika, który emituje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, oraz mikrofonu lub receptorów, które odbierają odbicie tych fal od obiektów. Dzięki temu zwierzęta mogą precyzyjnie określić odległość, kierunek i kształt obiektów w swoim otoczeniu. Dzięki echolokacji zwierzęta mogą wykrywać ofiary, unikać niebezpieczeństw i orientować się w przestrzeni, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak ciemność czy gęsta (...)

wadliwy
(...) prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji.Pojęcie wadliwości jest szerokie i może dotyczyć różnych dziedzin, takich jak technologia, produktywność, prawo czy etyka. W przypadku technologii, wadliwe oprogramowanie lub urządzenia mogą powodować awarie lub utrudniać korzystanie z nich. Wadliwe produkty, takie jak samochody, mogą być niebezpieczne dla użytkowników lub innych osób na drodze. Natomiast wadliwe działanie w prawie lub etyce może prowadzić do nieuczciwych lub nielegalnych działań.Wadliwość może (...)

jadącej
(...) miejsca do drugiego. Może to być samochód, rower, pociąg, autobus, a nawet hulajnoga czy deskorolka. Jadącej może dotyczyć również ruchu pieszych, jeśli idą oni w określonym kierunku. W tym kontekście słowo to może być używane w zdaniach takich jak: "Idę na uczelnię, więc jadę piechotą" lub "Będę jechać autobusem na spotkanie". Jadącej w potocznym języku Jadącej jest bardzo popularnym słowem w potocznym języku, szczególnie wśród młodzieży. Może być używane w różnych kontekstach, często w celu wyrażenia (...)

Tadżykistan
(...) TadżykistanTadżykistan to państwo położone w środkowej Azji, graniczące z Chinami, Uzbekistanem, Kirgistanem i Afganistanem. Jego stolicą jest Duszanbe, a oficjalnym językiem jest tadżycki. Jest to kraj o bogatej historii i kulturze, który w przeszłości był częścią Persji, a później Związku Radzieckiego.HistoriaTadżykistan jest jednym z najstarszych regionów na świecie, zamieszkałym przez ludzi już w epoce paleolitu. W kolejnych wiekach był częścią różnych imperiów, m.in. Persji, Aleksandra Wielkiego (...)

wadzącego
(...) niepokojące lub niepożądane. Może to dotyczyć sytuacji, w których coś nas niepokoi lub nie odpowiada, np. niepokojące objawy zdrowotne lub niepożądane skutki jakiegoś zdarzenia. W takim przypadku mówimy, że coś jest wadzące lub wadzi nam w sensie emocjonalnym lub fizycznym.W kontekście cech osobowości, wadzący może odnosić się do negatywnych lub niepożądanych cech, które wpływają na nasze życie i relacje z innymi ludźmi. Może to być np. zazdrość, egoizm czy agresja, które utrudniają nam funkcjonowanie (...)

taf
(...) dopełniacz liczby mnogiej od rzeczownika "taf", który oznacza "tafę". Jest to forma wykorzystywana w zdaniach, w których rzeczownik "taf" jest dopełnieniem.Wyraz "taf" jest rzadko używany w języku polskim, jednak w niektórych kontekstach może być niezbędny. Może on odnosić się do różnych przedmiotów lub zjawisk, w zależności od kontekstu. Przykładowo, może oznaczać część okrętu lub statku, która jest pokryta drewnem lub metalową płytą. Może również odnosić się do części skrzydła samolotu lub elementów (...)