Co to jest abonowałbym (definicja)?

Czy wiesz już co to jest abonowałbym?

Inne definicje:

obcinarek
(...) uszkodzenia. Niektóre modele posiadają również dodatkowe funkcje, takie jak zintegrowane szczypce czy regulacja siły cięcia, co pozwala na jeszcze większą precyzję i wygodę użytkowania.Obcinarki są bardzo przydatnym narzędziem w codziennych pracach, zarówno w zawodzie, jak i w domu. Pozwalają na szybkie i precyzyjne obcinanie różnego rodzaju materiałów, co znacznie ułatwia wykonywanie wielu czynności. Ważne jest jednak, aby korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i zachować ostrożność, aby uniknąć ewentualnych (...)

sakralna
(...) ten odnosi się do dzieł lub miejsc, które są uważane za szczególnie ważne i poważane ze względu na swoje znaczenie religijne.Akapit 2W różnych kulturach i religiach, pojęcie sakralna może mieć nieco odmienne znaczenie. Na przykład, w chrześcijaństwie, sakralne mogą być uważane za miejsca lub przedmioty, które są poświęcone Bogu lub używane w obrzędach religijnych, takich jak kościoły, krzyże czy kielichy mszalne. Natomiast w hinduizmie, sakralne mogą obejmować świątynie, posągi bóstw lub rytuały wykonywane (...)

fajczyliby
(...) sposób ironiczny lub żartobliwy, np. "fajczyliby, ale nie ma co palić".Akapit 4Pomimo popularności wśród młodzieży, używanie słowa fajczyliby może być uznawane za niepoprawne językowo i niepoważne. W języku formalnym zaleca się używanie poprawnej formy czasownika palenie, np. "czy chcielibyście zapalić?". Jednak w niektórych środowiskach słowo fajczyliby jest akceptowane i uważane za część kultury młodzieżowej.Akapit 5W ostatnich latach, wraz z rosnącą świadomością na temat szkodliwości palenia, słowo (...)

tałzenom
(...) słowa "tłumienie", które pochodzi od czasownika "tłumić". Jest to pojęcie stosowane głównie w kontekście psychologii i oznacza zdolność do powstrzymywania lub hamowania pewnych zachowań, myśli lub emocji. Może być również używane w odniesieniu do procesów społecznych lub politycznych, gdzie odnosi się do zahamowania lub stłumienia pewnych działań lub opinii.W psychologii tałzenom jest często postrzegany jako pozytywna umiejętność, ponieważ umożliwia kontrolowanie impulsów i zachowań, co jest ważne dla (...)

ichtiopatologami
(...) chorobach i leczeniu ryb. Po ukończeniu specjalizacji, ichtiopatolodzy mogą pracować w różnych dziedzinach, takich jak przemysł rybny, hodowla ryb, laboratoria diagnostyczne czy instytucje naukowe.Głównym zadaniem ichtiopatologów jest diagnozowanie i leczenie chorób ryb. W tym celu wykorzystują różnego rodzaju metody diagnostyczne, takie jak badanie krwi, płetw czy skóry ryb. W przypadku wykrycia choroby, przepisują odpowiednie leczenie, które może obejmować podawanie leków, zmianę diety czy stosowanie (...)

ucałowanego
(...) wolą drugiej osoby. Nie każdy lubi być ucałowany i należy to uszanować.Akapit 6Podsumowując, ucałowany to osoba, która została obdarzona pocałunkiem, gestem wyrażającym uczucie, bliskość i uwagę. Jest to również przymiotnik używany w przenośnym sensie, symbolizujący piękno i urok. Pamiętajmy jednak, że każda osoba ma prawo decydować o tym, czy chce być ucałowana czy nie, i należy to uszanować. Pocałunek powinien być wyrażeniem miłości i szacunku, a nie narzucania swojej woli innym.

paciorkowego
(...) tkaniny lub materiału, który ma wzór przypominający paciorki.Przymiotnik ten może również oznaczać coś, co jest podobne do paciorków, ale niekoniecznie z nimi związane. Na przykład "paciorkowy deszcz" może oznaczać bardzo drobne, gęste krople deszczu, przypominające paciorki. "Paciorkowy uśmiech" może natomiast oznaczać uśmiech, w którym zęby są ułożone w równych rzędach, przypominając wyglądem paciorki.Odmiana przez przypadkiSłowo "paciorkowy" odmienia się przez przypadki, tak jak większość rzeczowników (...)

zabazgrzą
(...) na przykład "zabazgrał swoją szansę" na awans w pracy poprzez nieodpowiednie zachowanie.W niektórych przypadkach, słowo "zabazgrać" może być używane w przenośnym znaczeniu, na przykład w odniesieniu do zepsucia czegoś niematerialnego. Można powiedzieć, że ktoś "zabazgrał swoją reputację" poprzez nieodpowiednie zachowanie lub decyzje. W takim kontekście, słowo to może oznaczać również zepsucie lub zanieczyszczenie czegoś abstrakcyjnego, na przykład relacji z innymi ludźmi.Etymologia słowa "zabazgrać"Pochodzenie (...)