Co to jest aborcyjne (definicja)?

Czy wiesz już co to jest aborcyjne?

Inne definicje:

obcinarce
(...) ostrza oraz uchwytu. Ostrze jest odpowiedzialne za cięcie materiału, a uchwyt służy do trzymania narzędzia i wykonywania precyzyjnych ruchów. W zależności od rodzaju obcinarce, ostrze może być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, węglik spiekany czy ceramika.Działanie obcinarce jest bardzo proste - należy umieścić materiał, który chcemy obciąć, w miejscu, gdzie znajduje się ostrze i wykonać ruch tnący. W zależności od rodzaju obcinarce, może być ona wykorzystywana do cięcia wzdłużnego, poprzecznego (...)

takielaże
(...) je do danej rozmowy czy kontekstu.Podsumowując, takielaż jest odmianą słowa "takie", które jest wykorzystywane w języku potocznym i na platformach internetowych. Nie ma ono swojego konkretnego znaczenia, a jego użycie zależy od sytuacji i kontekstu. Jest to słowo, które jest często stosowane przez młodzież, ale także przez osoby w różnym wieku. Warto jednak pamiętać, że jego użycie może być nieodpowiednie w niektórych sytuacjach, dlatego należy uważać na jego stosowanie i dostosować je do danej rozmowy (...)

radaroskopowej
(...) dziedzin wykorzystuje radaroskopowe rozwiązania, co pozwala na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata oraz poprawę bezpieczeństwa i wydajności w wielu dziedzinach. Słowo "radaroskopowej" jest więc ważnym pojęciem, które odzwierciedla połączenie dwóch kluczowych technologii i ich znaczenie w dzisiejszym świecie.

tałzenom
(...) również może być wykorzystywane do ograniczania wolności słowa i wyrażania opinii.Ogólnie rzecz biorąc, tałzenom jest ważnym pojęciem w kontekście psychologicznym i społecznym, ponieważ wpływa na nasze zachowania, myśli i emocje. W odpowiedniej dawce jest niezbędny dla naszego zdrowego funkcjonowania, ale zbyt duża lub zbyt mała zdolność do tłumienia może prowadzić do problemów. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie wykorzystywać tałzenom i rozwijać go w sposób odpowiedni dla naszej indywidualnej osobowości (...)

fabularyzującego
(...) proces wprowadzania elementów fabularnych do tekstu lub opowiadania, który ma na celu zwiększenie zainteresowania czytelników lub widzów oraz wciągnięcie ich w wydarzenia opisywane w tekście. Jest to ważny element w pisaniu literackim oraz w marketingu, ponieważ pozwala na stworzenie spójnego i interesującego dzieła, które może przyciągnąć uwagę odbiorców.

babińcom
(...) naśladowania. Dzięki swojej dojrzałości i mądrości, potrafią przekazać wiele cennych wartości młodszym pokoleniom.Podsumowując, "babińcom" to pozytywne określenie na dojrzałe, aktywne i mądre kobiety, które stanowią ważną część naszego społeczeństwa. Jest to wyraz szacunku i uznania dla osób w wieku emerytalnym, które mają wiele do zaoferowania i wnoszą wiele pozytywnych wartości do naszego życia.

jadałoby
(...) odmiana czasownika jadać, która jest używana w 3. osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego trybu przypuszczającego. Jest to forma przypuszczająca, która wyraża hipotetyczne działanie lub zdarzenie w przeszłości.Słowo jadać jest czasownikiem oznaczającym jedzenie lub spożywanie posiłków. Odmiana jadałoby jest związana z trybem przypuszczającym, co oznacza, że wyraża pewną niepewność lub wątpliwość co do tego, czy dana czynność faktycznie miała miejsce.Przykładowo, zdanie "Jadałoby go wczoraj o tej samej (...)

wadzących
(...) który nie potrafi cieszyć się z sukcesów innych. Wadzących może również oznaczać działania, które są ukierunkowane na szkodzenie innym lub przeszkadzanie im w osiągnięciu szczęścia lub zadowolenia.Wadzących może mieć również negatywny wpływ na nasze życie. Może to być np. nasza własna niezdolność do pokonania swoich słabości lub zła wola innych osób, która przeszkadza nam w osiągnięciu naszych celów. Wadzących może również oznaczać nasze własne negatywne myśli i przekonania, które utrudniają nam osiągnięcie (...)