Co to jest aborcyjnych (definicja)?

Czy wiesz już co to jest aborcyjnych?

Inne definicje:

zabsorbowałam
(...) przez ciało lub materiał. Przykładem może być wchłanianie wody przez gąbkę lub pochłanianie światła przez ciemne ciało. W przypadku substancji chemicznych, zabsorbowałam może oznaczać wchłanianie jednego związku chemicznego przez inny, co może mieć różne skutki, np. reakcję chemiczną lub zmianę właściwości substancji.Akapit 3W odniesieniu do emocji, zabsorbowałam może oznaczać wchłanianie lub pochłanianie emocji lub myśli przez osobę. Może to dotyczyć zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stanów emocjonalnych. (...)

Gajecki
(...) rodzin posiada wspólne korzenie, jednak z biegiem czasu rozproszyły się po różnych regionach kraju.Znane osoby noszące nazwisko GajeckiW historii Polski możemy wyróżnić kilka znanych postaci o nazwisku Gajecki. Jedną z nich jest Józef Gajecki (1891-1940) - polski działacz niepodległościowy, żołnierz Legionów Polskich i powstaniec wielkopolski. Innym znanym przedstawicielem jest Stanisław Gajecki (1916-2007) - polski rzeźbiarz, twórca m.in. pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie.Współczesne znaczenie (...)

ubłagalnia
(...) przypomnienie o tym, że pojednanie z Bogiem jest niezbędne dla naszego duchowego rozwoju i zbawienia. Warto więc pamiętać o symbolice ubłagalni i Arki Przymierza, aby zawsze dążyć do pojednania z Bogiem i być gotowym na przyjęcie Jego miłosierdzia i przebaczenia.

dakkijką
(...) słowo, które jest ważnym elementem kultury i tradycji Dhaki, a także często używane w codziennym języku mieszkańców miasta. Teraz już wiesz, co kryje się za tajemniczym słowem "dakkijka".

pacnięci
(...) Jednocześnie może być to także oznaka niecierpliwości i braku zastanowienia nad konsekwencjami swoich działań.Akapit 5W języku potocznym pacnięcie jest także często używane w kontekście społecznym. Może oznaczać szybkie nawiązanie kontaktu z kimś lub wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty wobec czyjegoś zachowania. Jest to swego rodzaju gest, którym wyrażamy swoje emocje i komunikujemy się z innymi.Akapit 6Podsumowując, pacnięcie jest odmianą słowa pacnąć, które oznacza uderzenie lub uderzanie. Jest to wyraz (...)

zabejcowałby
(...) w sposób niechlujny lub nierzetelny.Czym jest "zabejcowałby"?"Zabejcowałby" jest odmianą słowa "zabejcować", które jest pochodną od wyrazu "zabecować". Termin ten można zdefiniować jako wykonanie czegoś w sposób niedbały lub nieporządny. Jest to często używane w kontekście działań lub prac, które zostały wykonane w pośpiechu lub bez należytej staranności.Przykłady użycia słowa "zabejcowałby"Termin "zabejcować" jest często używany w języku potocznym i może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. (...)

takielażowi
(...) kontekstach.Pochodzenie słowaSłowo "takielaż" jest formą zdrobniałą od słowa "takielunek", które oznacza wyposażenie żaglowca w takieluny, czyli liny i sznury służące do ustawiania żagli. Natomiast odmiana "takielażowi" jest tworem ludowym, który powstał przez dodanie przyrostka "-owi" na końcu słowa "takielaż". Jest

Waganowice
(...) która przyciąga turystów swoim spokojem i pięknem otaczającej przyrody.Wieś ta liczy około 600 mieszkańców i jest jedną z wielu wsi w gminie Słomniki. Waganowice są położone na terenie Pogórza Wielickiego, w sąsiedztwie rzeki Uszwicy. Miejscowość ta jest dobrze skomunikowana z okolicznymi miastami, dzięki czemu mieszkańcy mają łatwy dostęp do pracy i szkół.Waganowice są znane przede wszystkim z pięknych krajobrazów i malowniczych widoków. Otaczające wieś wzgórza i lasy są idealnym miejscem dla miłośników (...)