Co to jest baasizmami (definicja)?


Definicja

Baasizmami - wyjaśnienie pojęcia

Baasizmami jest odmianą słowa baasizm, które pochodzi od arabskiego słowa "ba'ath", oznaczającego "odrodzenie" lub "wskrzeszenie". Jest to ideologia polityczna, która powstała w XX wieku w krajach arabskich, a szczególnie w Syrii i Iraku. Baasizmami jest również terminem używanym do określenia systemu rządów tych krajów, opartego na ideologii baasistowskiej.

Historia i założenia baasizmu

Historia baasizmu sięga lat 40. XX wieku, kiedy to grupa intelektualistów syryjskich i irackich założyła partię baasistowską. Podstawowym założeniem ideologii baasistowskiej jest jedność arabska i walka z kolonializmem oraz imperializmem. Baasizmami opowiada się za zjednoczeniem krajów arabskich, a także silną rolą państwa w gospodarce i społeczeństwie. Koncepcja baasizmu zakłada również równouprawnienie wszystkich obywateli niezależnie od wyznania czy pochodzenia etnicznego.

Podstawowe zasady baasizmu

Jedną z podstawowych zasad baasizmu jest panarabizm, czyli przekonanie o jedności narodów arabskich i wspólnym interesie wszystkich Arabów. Baasizmami opowiada się również za socjalizmem, jednak w odmiennej formie niż marksizm. Według baasistów, socjalizm powinien być dostosowany do warunków i tradycji krajów arabskich. Inną ważną zasadą baasizmu jest demokracja, jednak rozumiana jako system jednopartyjny, w którym partia baasistowska jest jedyną organizacją polityczną.

Baasizmami w praktyce

System baasistowski został wprowadzony w Syrii i Iraku po przejęciu władzy przez partię baasistowską w latach 60. XX wieku. W obu krajach ustanowiono jednopartyjne systemy rządów, które trwają do dziś. Baasizmami jest również wykorzystywany jako narzędzie propagandy, a władze tych krajów często podkreślają swoją rolę w walce o jedność arabską i przeciwko imperializmowi. Jednak w praktyce, system baasistowski często jest krytykowany za naruszanie praw człowieka, represje wobec opozycji oraz korupcję wśród elit politycznych.

Podsumowanie

Baasizmami jest odmianą słowa baasizm, które odnosi się do ideologii politycznej i systemu rządów, opartych na baasistowskiej doktrynie. Baasizm powstał w XX wieku w krajach arabskich i jest obecnie stosowany w Syrii i Iraku. Ideologia ta opowiada się za jednością arabską, socjalizmem i demokracją, jednak w praktyce często jest krytykowana za naruszanie praw człowieka i represje wobec opozycji. Baasizmami jest również wykorzystywany jako narzędzie propagandy przez władze tych krajów.

Czy wiesz już co to jest baasizmami?

Inne definicje:

fajczyliście
(...) wspomnieć, że słowo "fajczyliście" jest często używane w formie ironicznej lub żartobliwej. Może ono pełnić funkcję przeciwieństwa do swojego pierwotnego znaczenia, czyli palenia papierosów. W ten sposób można wyrazić swoje zdziwienie lub niedowierzanie wobec danej sytuacji lub wydarzenia, na przykład: "Fajczyliście, że nie przyszedłeś na spotkanie".Podsumowując, "fajczyliście" jest słowem, które oznacza pozytywne odczucia, entuzjazm lub zadowolenie z danej sytuacji lub wydarzenia. Jest to odmiana słowa (...)

Gajek
(...) lasami. Obecnie większość z tych miejsc przekształciła się w miejscowości rolnicze, jednak nazwa Gajek pozostała jako przypomnienie o dawnej przyrodzie tych terenów.PodsumowanieGajek to nazwa, która może odnosić się do kilku miejscowości w Polsce, m.in. części wsi Malice, Dymek i Grodzisko. Słowo to pochodzi od "gaju", czyli niewielkiego, gęstego lasu, który był charakterystycznym elementem tych terenów. Obecnie większość z tych miejsc przekształciła się w miejscowości rolnicze, jednak nazwa Gajek pozostała (...)

paginująca
(...) odnaleźć interesującą go część tekstu, a także szybko przejść do innej części bez konieczności przewijania długiego dokumentu. Paginowanie jest również przydatne w przypadku wydruku dokumentów, ponieważ pozwala na wydrukowanie tylko wybranej części tekstu, a nie całego dokumentu. Istnieje kilka sposobów paginowania tekstu. Najczęściej stosowanym jest numerowanie stron, czyli nadawanie kolejnym stroną numerów. Dzięki temu użytkownik może łatwo określić, na której stronie znajduje się interesujący go fragment (...)

idiomeleonie
(...) nie można go interpretować w oparciu o znaczenia poszczególnych wyrazów.Przykłady idiomeleonów można znaleźć w wielu językach. W języku polskim jest to na przykład słowo "wysokogórski", które oznacza coś związanego z górami lub "szybkowar", czyli naczynie do szybkiego gotowania. W języku angielskim przykładem może być słowo "butterfly", które dosłownie oznacza "masło-mucha", ale w rzeczywistości jest to nazwa owada.Idiomeleonie są często wykorzystywane w języku potocznym, a także w literaturze i poezji. (...)

fajczyliśmy
(...) codziennym języku, szczególnie wśród młodzieży. Oznacza ono po prostu, że w danym momencie lub przez pewien okres czasu paliło się papierosy. Może to być zarówno jednorazowe zdarzenie, jak i regularne palenie. Termin fajczyliśmy może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może on być używany w celu opisania sytuacji, w której paliło się papierosy, na przykład: "Wczoraj fajczyliśmy na imprezie do późna". Może również oznaczać, że osoba paliła papierosy przez dłuższy okres czasu, na przykład: "Fajczyliśmy (...)

obciosujący
(...) kontaktów lub ograniczenie relacji z daną osobą.Podsumowując, termin "obciosujący" jest odmianą czasownika "obciosywać" i może oznaczać dosłowne odcinanie, przycinanie lub usuwanie części czegoś. W przenośnym znaczeniu może również oznaczać redukcję, zmniejszenie lub ograniczenie czegoś, zarówno w kontekście przedmiotów materialnych, jak i abstrakcyjnych. Warto zwrócić uwagę na kontekst, w jakim jest używany ten termin, aby dokładnie zrozumieć jego znaczenie.

fajczyliby
(...) latach, wraz z rosnącą świadomością na temat szkodliwości palenia, słowo fajczyliby zaczęło być kojarzone przede wszystkim z paleniem marihuany lub innych substancji psychoaktywnych. W takim kontekście może być używane jako pytanie o chęć zaciągnięcia się dymem z jointa lub fajki wodnej.Akapit 6Podsumowując, fajczyliby jest odmianą czasownika fajczyć, używaną w języku potocznym do określania palenia papierosów lub innych substancji. Jest to słowo powszechnie używane wśród młodzieży, ale może być uznawane (...)

paciorkowemu
(...) sztućcami, szklankami czy ręcznikami z osobami chorymi. W przypadku wystąpienia objawów choroby paciorkowej, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, aby uniknąć powikłań i szybko wrócić do zdrowia.