Co to jest baasizmów (definicja)?


Definicja

, oznaczająca ideologię lub praktykę opartą na zasadzie absolutnego przywództwa jednostki lub grupy.

Akapit 1

Baasizm jest terminem, który pochodzi od słowa "baas", co w języku arabskim oznacza "lider" lub "przywódca". Jest to ideologia lub praktyka, która zakłada absolutne przywództwo jednostki lub grupy nad społeczeństwem. Termin ten jest często kojarzony z krajami Bliskiego Wschodu, szczególnie z Syrią i Irakiem, gdzie w latach 60. i 70. XX wieku władzę sprawowały partie polityczne o nazwie Baas, opierające się na tej ideologii.

Akapit 2

Baasizm jest formą autorytaryzmu, w której władza skupia się w rękach jednej osoby lub wąskiej grupy elitarnych przywódców. Ideologia ta zakłada, że jednostka lub grupa posiadająca władzę jest jedynym źródłem prawdziwej wiedzy i jest zdolna do kierowania społeczeństwem w najlepszym interesie. W praktyce oznacza to silny autorytaryzm i brak wolności obywatelskich, a także często represje wobec opozycji politycznej i brak wolnych wyborów.

Akapit 3

Baasizm jest również związany z nacjonalizmem, który jest jedną z głównych idei tej doktryny. Władza i kontrola nad gospodarką oraz zasobami kraju są uważane za kluczowe dla rozwoju i dobrobytu społeczeństwa. W praktyce oznacza to silną kontrolę państwa nad sektorem gospodarczym, a często także nacjonalizację kluczowych gałęzi przemysłu.

Akapit 4

Baasizm jest także ściśle związany z kultem jednostki, w którym przywódca jest uważany za niezastąpionego i nieomylnego. Jego decyzje są traktowane jako niepodważalne i konieczne dla dobra kraju. W praktyce oznacza to silną centralizację władzy i brak możliwości krytykowania przywódcy lub jego decyzji. Kult jednostki jest często wspierany przez propagandę i kontrolę mediów.

Akapit 5

Współcześnie baasizm nie jest już tak powszechny jak w latach 60. i 70. XX wieku, jednak wciąż istnieją kraje, w których ta ideologia ma wpływ na politykę i społeczeństwo. Przykładem może być Syria, gdzie partia Baas nadal sprawuje władzę, choć w ostatnich latach została osłabiona przez wojnę domową i międzynarodowe sankcje.

Akapit 6

Podsumowując, baasizm jest ideologią lub praktyką opartą na zasadzie absolutnego przywództwa jednostki lub grupy. W praktyce oznacza to silny autorytaryzm, nacjonalizm, kult jednostki i centralizację władzy. Choć nie jest już tak powszechny jak w przeszłości, nadal ma wpływ na niektóre kraje, co może mieć negatywne konsekwencje dla społeczeństwa i wolności obywatelskich.

Czy wiesz już co to jest baasizmów?

Inne definicje:

zabazgrywanym
(...) W codziennym życiu zabazgrywanie może odnosić się do sytuacji, w której osoba nie dba o swoje otoczenie i pozostawia po sobie bałagan. Może to być na przykład zostawienie brudnych naczyń w zlewie, nieposprzątanie po sobie w miejscu publicznym lub pozostawienie nieporządku w miejscu pracy. Zabazgrywanie może również odnosić się do osoby, która nie potrafi utrzymać porządku w swoim życiu, zarówno w sferze materialnej, jak i emocjonalnej. Zabazgrywanie w kontekście pracy W kontekście pracy zabazgrywanie (...)

pagerowi
(...) osobisty alfanumeryczny pager.Pager jest stosunkowo prostym urządzeniem, składającym się z wyświetlacza i kilku przycisków pozwalających na przeglądanie otrzymanych wiadomości. Wiadomości są przesyłane przez sieć komórkową lub radiową, a pager musi być w zasięgu stacji bazowej, aby odebrać wiadomość. W przeciwieństwie do telefonów komórkowych, pagers nie

tałzenowi
(...) lub zmienność. Etymologia słowa Słowo "tałzeność" wywodzi się od czasownika "tałzeno", który z kolei pochodzi od wyrazu "tałzać". Ten zaś jest zdrobnieniem słowa "tała", które oznaczało "chodzenie w tę i we w tę". To słowo z kolei pochodziło od prasłowiańskiego rdzenia "tъłkati", co oznaczało "chodzić, biegać". W języku polskim słowo "tałzeność" pojawiło się w XVII wieku i od tego czasu jest używane w różnych znaczeniach. Zastosowanie w języku potocznym W języku potocznym słowo "tałzeność" (...)

rabowały
(...) słowa "rapere", które oznacza "porywać, zrywać". Rabowały jest używane w języku potocznym i często kojarzone jest z działaniami przestępczymi.Rabowały w języku potocznymW języku potocznym słowo "rabowały" jest używane w różnych kontekstach. Może oznaczać kradzież z włamaniem, np. do sklepu lub domu, ale również kradzież drobnych przedmiotów z torebki czy kieszeni. Często jest też stosowane w odniesieniu do grabieży, czyli siłowego zabrania mienia od innej osoby. W obu przypadkach rabowały jest uważane (...)

ładowaczka
(...) do prac ziemnych, ładowarki teleskopowe, które dzięki swoim właściwościom są idealne do prac na wysokości oraz ładowarki gąsienicowe, które są przeznaczone do pracy na trudnym terenie, takim jak bagna czy lasy.Zastosowanie ładowaczki w różnych branżachJak już wspomniano, ładowaczki znajdują swoje zastosowanie w wielu branżach. W budownictwie są wykorzystywane do wykonywania prac ziemnych, załadunku materiałów na placu budowy oraz do układania nawierzchni. W rolnictwie są niezbędne do przewozu pasz, nawozów (...)

sakralizacji
(...) są uważane za święte lub wybrane przez Boga. W takim przypadku, ich życie i działalność są uważane za szczególnie ważne i inspirujące dla wiernych. Przykładem takiej osoby jest np. św. Franciszek z Asyżu, którego życie i nauczanie są nadal inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie.Podsumowując, sakralizacja jest procesem nadawania charakteru świętości lub sacrum czemuś lub komuś. Jest to zjawisko powszechne w wielu kulturach i religiach, które ma na celu uświęcenie pewnych elementów lub istot oraz otoczenie (...)

babińców
(...) Z drugiej strony, może być używany w sposób pejoratywny, w odniesieniu do osób nadopiekuńczych i uciążliwych, które wchodzą w życie innych osób bez zaproszenia.PodsumowanieBabińców to odmiana słowa babiniec, oznaczająca mężczyznę w podeszłym wieku lub osobę nadopiekuńczą. Termin ten wywodzi się od słowa "baba" i jest używany głównie w języku potocznym. Osoby określane tym słowem charakteryzują się cierpliwością, mądrością i chęcią dzielenia się swoją wiedzą. Słowo "babińców" może być używane w kontekście (...)

jagodlinów
(...) Słowo jagodlin pochodzi od wyrazu jagoda, czyli owocu rośliny z rodziny wrzosowatych. W języku polskim istnieje wiele odmian tego słowa, takich jak jagódka, jagódźka czy jagódka. Jednak w niektórych regionach Polski, zwłaszcza na terenach wiejskich, ludzie używają słowa jagodlin jako synonimu dla jagody lub innych owoców leśnych.Różne odmiany słowa W zależności od regionu, w którym używane jest słowo jagodlin, może ono przybierać różne formy. Na przykład na Podlasiu ludzie mówią o jagodlinkach, na (...)