Co to jest fabianie (definicja)?


Definicja

, której celem jest stopniowe wprowadzenie socjalizmu.

Fabianie

Fabianie to angielska organizacja reformistyczna, założona w 1884 roku w Londynie. Jej nazwa pochodzi od rzymskiego dyktatora Fabiusza, który słynął z taktyki opóźniania działań wojennych, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Podobnie jak Fabiusz, fabianie wierzyli w stopniowe i pokojowe wprowadzanie zmian społecznych.

Organizacja fabianów powstała w czasach, gdy brytyjska gospodarka i społeczeństwo przechodziły przez okres intensywnych przemian. Wielka Brytania była jednym z najważniejszych krajów przemysłowych, a rozwój kapitalizmu przyniósł ze sobą wiele problemów społecznych, takich jak bieda, bezrobocie i nierówności społeczne. Fabianie uważali, że aby rozwiązać te problemy, konieczne jest wprowadzenie socjalizmu, ale w sposób stopniowy i pokojowy, bez rewolucji.

W swoim programie fabianie postulowali reformy społeczne, takie jak powszechne prawo wyborcze, reforma systemu edukacji, zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej i emerytur dla pracowników. W przeciwieństwie do innych radykalnych ugrupowań socjalistycznych, fabianie uważali, że zmiany te powinny być wprowadzane stopniowo, aby uniknąć chaosu i wstrząsów społecznych.

W ciągu kilku lat od powstania, fabianie zyskali dużą popularność wśród brytyjskiej klasy średniej, a w 1893 roku powołali do życia stronnictwo polityczne - Partię Fabiańską. Jej członkowie weszli w skład rządu i przyczynili się do wprowadzenia wielu reform społecznych, takich jak wprowadzenie minimalnej płacy czy reforma systemu opieki zdrowotnej.

Mimo swojego sukcesu, fabianie spotykali się także z krytyką ze strony bardziej radykalnych grup socjalistycznych, które uważały, że stopniowe wprowadzanie zmian nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jednak organizacja ta nadal istnieje i kontynuuje swoją działalność, propagując idee socjalistyczne i wspierając reformy społeczne. Fabianie są także uważani za prekursorów współczesnego brytyjskiego ruchu socjaldemokratycznego.

Czy wiesz już co to jest fabianie?

Inne definicje:

paciajach
(...) zależności od kontekstu. Najczęściej używane jest jako synonim słowa "modlitwa" lub "pacierz". Może również oznaczać moment, w którym ktoś się modli lub odprawia pacierz. Często jest też używane w formie zwrotu "w paciajach", co oznacza, że ktoś jest skupiony na modlitwie lub wygląda na zamyślonego.Jednym z popularnych zastosowań słowa paciajach jest w połączeniu z wyrażeniem "wpaść w paciajach". Oznacza to, że ktoś nagle przypomina sobie o czymś ważnym lub niespodziewanie wpada w stan refleksji lub zadumy. (...)

Ublik
(...) sezonie letnim organizowane są także imprezy plenerowe, w których biorą udział zarówno mieszkańcy, jak i turyści.Ublik słynie również z produkcji tradycyjnych wyrobów, takich jak wędliny, sery czy miody. Mieszkańcy są bardzo gościnni i chętnie dzielą się swoimi produktami z przyjezdnymi. W miejscowym sklepie można zakupić także ręcznie wykonane wyroby, takie jak kosze czy ceramika, które są popularne wśród turystów jako pamiątka z wizyty w Ubliku.Podsumowując, Ublik to urokliwa wieś w Polsce, która zachwyca (...)

tachyfrenii
(...) objawów tachyfrenii i poprawę funkcjonowania psychicznego.Podsumowując, tachyfrenia jest stanem umysłowym, który charakteryzuje się szybkim myśleniem i mówieniem, nadmierną pobudliwością emocjonalną oraz impulsywnością. Może być objawem różnych zaburzeń psychicznych lub efektem stosowania substancji psychoaktywnych. W leczeniu tachyfrenii ważna jest terapia farmakologiczna oraz wprowadzenie odpowiednich technik relaksacyjnych i terapii poznawczo-behawioralnej. W przypadku występowania objawów tachyfrenii, (...)

sakralizacji
(...) wiernych, którzy szukają w nich kontaktu z boskością.Sakralizacja może również dotyczyć osób, które są uważane za święte lub wybrane przez Boga. W takim przypadku, ich życie i działalność są uważane za szczególnie ważne i inspirujące dla wiernych. Przykładem takiej osoby jest np. św. Franciszek z Asyżu, którego życie i nauczanie są nadal inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie.Podsumowując, sakralizacja jest procesem nadawania charakteru świętości lub sacrum czemuś lub komuś. Jest to zjawisko powszechne (...)

wadliwym
(...) wykonywania czynności. Innym powodem może być wada materiału lub produktu, która powstała w procesie produkcji lub transportu. Często wadliwość wynika również z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, co może prowadzić do uszkodzenia lub awarii.Skutki wadliwościWadliwe elementy lub produkty mogą mieć poważne konsekwencje dla użytkownika lub środowiska. W przypadku wadliwych produktów, może dojść do wypadków lub uszkodzeń, co z kolei może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Wadliwe elementy w maszynach (...)

pagerowy
(...) w sytuacjach, gdzie konieczna jest natychmiastowa komunikacja. Choć obecnie pagerów jest coraz mniej używanych ze względu na rozwój telefonów komórkowych, wciąż znajdują one swoje zastosowanie w niektórych dziedzinach, gdzie niezawodność i szybkość przekazywania informacji są kluczowe.

nachalstwu
(...) bezczelność w działaniu.Nachalstwo jest cechą charakteru, która przejawia się poprzez uporczywe naciskanie na swoje zdanie, chęć dominacji nad innymi oraz brak szacunku dla ich prywatności i granic. Osoby, które posiadają tę cechę, często nie potrafią czytać sytuacji i

machlującego
(...) słowo "machlujący" jest odmianą słowa "machlować", które oznacza wykonywanie czynności w sposób nieporządny lub niekompetentny. Jest to termin często używany w potocznym języku i może dotyczyć różnych dziedzin życia. Osoby "machlujące" są zwykle postrzegane jako niepewne siebie lub niekompetentne, jednak może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak umiejętności lub doświadczenia.