Co to jest fabianin (definicja)?


Definicja

Czym jest "fabianin"?

"Fabianin" to termin, którym określa się członka brytyjskiej organizacji społeczno-politycznej lub reformistycznej, działającej od końca XIX wieku. Nazwa ta pochodzi od Rzymskiego generała Fabiusza, który słynął z taktyki opóźniania działań w celu osiągnięcia długofalowych celów. Organizacja ta, nazywana "Fabiańskim Towarzystwem", powstała w celu wprowadzenia zmian w społeczeństwie poprzez stopniowe reformy, a nie rewolucję.

Historia i cele organizacji fabiańskiej

Fabiańskie Towarzystwo zostało założone w 1884 roku przez grupę intelektualistów, w tym pisarza George'a Bernarda Shawa i ekonomistę Sidneya Webba. Głównym celem organizacji było wprowadzenie zmian społecznych i politycznych w Wielkiej Brytanii w celu poprawy warunków życia pracowników i równości społecznej. Fabianie wierzyli, że zmiany mogą być osiągnięte poprzez stopniowe reformy, a nie rewolucję.

Fabianizm jako ideologia

Fabianie wyznawali ideologię socjalistyczną, jednak w przeciwieństwie do marksistów, wierzyli w stopniowe zmiany i reformy, a nie radykalną rewolucję. W swoim programie politycznym opowiadali się za równością społeczną, powszechnym dostępem do edukacji i opieką zdrowotną dla wszystkich obywateli. Wierzyli również w państwo opiekuńcze, które miało zapewnić pomoc dla najuboższych warstw społecznych.

Metody działania fabianów

Fabianie wierzyli w siłę propagandy i edukacji, dlatego też dużą wagę przykładali do publikacji i organizacji wykładów oraz debat. Współpracowali również z innymi organizacjami i partiami politycznymi, takimi jak Partia Pracy, w celu wprowadzenia swoich idei w życie. W latach 1900-1906 kilku członków Fabiańskiego Towarzystwa zostało wybranych do parlamentu, co umożliwiło im wpływ na proces legislacyjny i realizację swoich celów.

Wpływ organizacji fabiańskiej na brytyjskie społeczeństwo

Działalność fabianów przyczyniła się do wprowadzenia wielu reform społecznych w Wielkiej Brytanii, takich jak powszechne prawo wyborcze dla kobiet, wprowadzenie minimalnej płacy, czy też reforma systemu edukacji. Fabianie również odegrali ważną rolę w tworzeniu polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii, szczególnie w okresie międzywojennym.

Podsumowując, "fabianin" jest członkiem brytyjskiej organizacji reformistycznej, która wierzy w stopniowe zmiany społeczne i polityczne. Dzięki swoim działaniom, fabianie odegrali ważną rolę w historii Wielkiej Brytanii i przyczynili się do wprowadzenia wielu reform, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo do dziś.

Czy wiesz już co to jest fabianin?

Inne definicje:

bacę
(...) tylko umiejętność opieki nad zwierzętami, ale także znajomość tradycji i kultury góralskiej.Podsumowując, baca jest nieodłączną częścią góralskiej społeczności i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu tradycji pasterskiej oraz w gospodarce regionu. To osoba odpowiedzialna, szanowana i zasłużona, która codziennie poświęca się dla dobra zwierząt i swojej społeczności. Bez bacy trudno wyobrazić sobie życie w górach i zachowanie unikalnej kultury pasterskiej, która jest częścią dziedzictwa narodowego Polski.

maczugowce
(...) ważnym aspektem w profilaktyce zakażeń.Akapit 6Podsumowując, maczugowce są ważną i wszechstronną grupą bakterii, odgrywającą kluczową rolę w wielu procesach biologicznych i wykorzystywanych w różnych dziedzinach, takich jak przemysł i medycyna. Jednocześnie stanowią również potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, dlatego ważne jest monitorowanie i kontrola ich rozwoju. Wciąż pozostaje wiele do odkrycia na temat tych fascynujących organizmów i ich wpływu na nasze otoczenie.

kablował
(...) informacji, danych lub sygnałów za pomocą kabli lub przewodów. Jest to niezbędny proces w budowie sieci telekomunikacyjnych, komputerowych czy energetycznych. Wraz z rozwojem technologii, pojawiają się nowe metody i technologie kablowania, które umożliwiają przesyłanie większej ilości danych przy zachowaniu wysokiej jakości sygnału.

ubliżać
(...) osobistej Kolejnym aspektem "ubliżania" jest naruszanie godności osobistej. Oznacza to działanie lub zachowanie, które poniża, upokarza lub deprecjonuje drugą osobę. Może to mieć różne formy, takie jak wyśmiewanie, szyderstwo, poniżanie czy też ignorowanie czyjejś wartości i potrzeb. Naruszanie godności osobistej jest szczególnie bolesne, gdy jest skierowane wobec osób wrażliwych lub słabszych, takich jak dzieci, osoby starsze czy niepełnosprawne. Naruszenie dobrych obyczajów i poważania dla kogoś (...)

tajniejszym
(...) używane w różnych kontekstach i może odnosić się do różnych przedmiotów lub informacji. W języku potocznym jest często stosowane w celu wzmocnienia znaczenia słowa "tajny" i wyrażenia większej tajemniczości lub poufności. Może również być używane w odniesieniu do osób, które posiadają większą wiedzę lub tajemnicę niż inni. W języku prawnym jest to ważne słowo, ponieważ oznacza, że dana informacja lub dokument jest poufna i wymaga szczególnej ochrony. Przykłady użycia Przykłady użycia słowa "tajniejszy" (...)

labiodentalnych
(...) dźwięków w języku. Labiodentalnych Labiodentalne to termin odnoszący się do artykulacji dźwięków w języku, w

sadeckie
(...) i historią. Jest to termin używany głównie przez mieszkańców Nowego Sącza i okolic, ale również przez osoby z innych części Polski, które zetknęły się z tym regionem.Pochodzenie słowaSadeckie jest odmianą przymiotnika Sadecki, który wywodzi się od nazwy Sądecczyzna – historycznego regionu w południowej Polsce. Słowo to pochodzi od staropolskiego słowa "sadz" oznaczającego "las" lub "gaj". Region ten był w przeszłości zalesiony, dlatego też nazwa Sądecczyzna wywodzi się właśnie od tego słowa. W czasach (...)

zabłąkany
(...) kogoś, kto znalazł się w miejscu, do którego nie chciał lub nie powinien dotrzeć. Słowo to ma wiele różnych znaczeń, ale zawsze odnosi się do sytuacji, w której ktoś jest w niepewnej lub nieporadnej sytuacji.Zagubienie i pomyłkaPodstawowym znaczeniem słowa "zabłąkany" jest stan zagubienia lub niepewności. Może to być spowodowane przez brak orientacji w terenie lub też przez zdezorientowanie emocjonalne. Często osoby, które są zabłąkane, czują się zagubione i nie wiedzą, co zrobić. Mogą także popełnić (...)