Co to jest fabiańscy (definicja)?


Definicja

, które jest przymiotnikiem odnoszącym się do ideologii politycznej, która powstała w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XIX wieku. Ideologia ta została nazwana od nazwiska rzymskiego dyktatora Fabiusza Maksyminusa, który słynął z taktyki opóźniania i unikania bezpośrednich konfrontacji.

Fabiańscy - ideologia powstała w Wielkiej Brytanii

Fabiańscy to odmiana słowa fabiański, które jest przymiotnikiem odnoszącym się do ideologii politycznej, która powstała w drugiej połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Ideologia ta została nazwana od nazwiska rzymskiego dyktatora Fabiusza Maksyminusa, który słynął z taktyki opóźniania i unikania bezpośrednich konfrontacji.

Historia ideologii fabiańskiej

Ideologia fabiańska powstała w reakcji na rozwój kapitalizmu i nierówności społeczne w Wielkiej Brytanii. Jej twórcami byli intelektualiści, m.in. George Bernard Shaw, Sidney i Beatrice Webb czy Graham Wallas. Grupa ta zaczęła spotykać się w latach 80. XIX wieku w celu dyskusji nad reformami społecznymi i politycznymi.

Fabianie uważali, że zmiany społeczne powinny być wprowadzane stopniowo i systematycznie, a nie poprzez rewolucję. Wierzyli w rolę państwa jako regulującego i interweniującego w gospodarkę w celu zapewnienia równości i sprawiedliwości społecznej. Jednym z głównych celów ideologii fabiańskiej było wprowadzenie reform socjalnych, takich jak powszechne prawo do edukacji, opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe zasady ideologii fabiańskiej

Podstawowymi zasadami ideologii fabiańskiej były gradualizm, interwencjonizm państwowy oraz pragmatyzm. Gradualizm oznaczał wprowadzanie zmian stopniowo, w przeciwieństwie do rewolucyjnego przewrotu. Interwencjonizm państwowy zakładał aktywną rolę państwa w gospodarce i społeczeństwie, w celu zapewnienia równości i sprawiedliwości społecznej. Pragmatyzm natomiast oznaczał dostosowywanie działań do aktualnych warunków i potrzeb społecznych, a nie kierowanie się ideologią.

Fabianie wierzyli również w demokrację i władzę ludu, jednak uważali, że ludzie powinni być edukowani i przygotowani do podejmowania decyzji politycznych. W praktyce fabianie działali przede wszystkim poprzez tworzenie organizacji i think-tanków, a także poprzez działalność w ramach Partii Pracy, do której w dużej mierze przyczynili się swoimi ideami.

Wpływ ideologii fabiańskiej na współczesność

Ideologia fabiańska miała znaczący wpływ na rozwój polityki i społeczeństwa w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzone przez fabianów reformy społeczne, takie jak powszechna opieka zdrowotna czy system zabezpieczenia społecznego, są obecnie uważane za fundamenty współczesnego państwa opiekuńczego.

Ponadto, ideologia fabiańska inspirowała również inne ruchy polityczne, takie jak socjaldemokracja czy socjalizm demokratyczny. Współcześnie, idee fabiańskie są nadal aktualne w debacie politycznej i wpływają na podejmowane decyzje dotyczące polityki społecznej i gospodarczej w wielu krajach na całym świecie.

Podsumowując, ideologia fabiańska jest ważnym elementem historii politycznej Wielkiej Brytanii i miała znaczący wpływ na rozwój społeczeństwa. Jej zasady i idee nadal są aktualne w dzisiejszych czasach i stanowią ważny punkt odniesienia w debacie nad reformami społecznymi i politycznymi.

Czy wiesz już co to jest fabiańscy?

Inne definicje:

nachapałyście
(...) od osoby lub grupy, do której jest skierowane. Może być również używane w formie pytania, gdy ktoś chce zapytać, czy ktoś zjadł dużo jedzenia lub zrobił to w szybkim tempie. Przykładowe zdania, w których pojawia się słowo "nachapałyście" to na przykład: "Ty się nachapałeś!", "Wy się nachapałyście na obiad?" lub "Oni nachapali się lodów wczoraj wieczorem". Jest to więc słowo, które może być używane w różnych sytuacjach, ale zawsze odnosi się do jedzenia w nadmiarze lub w szybkim tempie. Słowo "nachapałyście" (...)

maczetę
(...) w zastosowaniu. Historia maczet Pierwsze maczety pojawiły się prawdopodobnie w Afryce i Ameryce Południowej, gdzie były wykorzystywane przez plemiona do obrony i polowań. Później, wraz z rozwojem cywilizacji, stały się nieodłącznym narzędziem w rolnictwie i przemyśle drzewnym. W czasach kolonialnych, maczety były również popularnym orężem w walkach zbrojnych, a nawet dzisiaj są wykorzystywane w niektórych konfliktach zbrojnych. Zastosowanie maczet Maczety są wszechstronnym narzędziem, które znajduje (...)

talmudystka
(...) religią i jej tradycjami.Talmud, czyli "nauka", to zbiór dyskusji, komentarzy i wykładów na temat Tory, której podstawy znajdują się w Pięcioksięgu Mojżesza. Jest on nie tylko źródłem wiedzy religijnej, ale także prawniczej, filozoficznej i etycznej. Talmudystka jest więc osobą, która bada i interpretuje ten złożony tekst, aby głębiej zrozumieć przesłanie i nauki

edytorstwom
(...) do publikacji.Akapit 1Edytorstwo jest to proces przygotowywania tekstów do publikacji, który obejmuje redagowanie, korektę, opracowanie graficzne oraz przygotowanie do druku lub publikacji online. Jest to ważna i nieodzowna część procesu wydawniczego, ponieważ to dzięki edytorom teksty stają się czytelne, zrozumiałe i atrakcyjne dla czytelników.Akapit 2Edytorstwo jest bardzo szerokim pojęciem i obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak redagowanie książek, artykułów, reklam, czy też tekstów prasowych. (...)

maczugowce
(...) bakterii.Akapit 2Maczugowce są jedną z najważniejszych grup bakterii, ponieważ są niezbędne w procesach biologicznych, takich jak rozkład materii organicznej, przemiana azotu i produkcja antybiotyków. Są także wykorzystywane w przemyśle, na przykład w produkcji enzymów i witamin, a także w produkcji żywności, takiej jak ser i jogurt. Wiele gatunków maczugowców jest również wykorzystywanych w medycynie, jako składnik leków przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych.Akapit 3Maczugowce są organizmami heterotroficznymi, (...)

nachalstwem
(...) w przypadku niechcianych połączeń telefonicznych lub spamu w skrzynce mailowej.Nachalstwo może również odnosić się do zachowań lub działań, które są uciążliwe dla innych osób w miejscu publicznym. Na przykład osoba nachalna może wścibiać się w rozmowy innych, przerywać lub narzucać swoje zdanie, nie biorąc pod uwagę opinii innych osób.W niektórych przypadkach nachalstwo może wynikać z braku umiejętności czytania sygnałów społecznych lub z niskiej samooceny. Osoby nachalne mogą mieć trudności z nawiązywaniem (...)

obciosujące
(...) które może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może oznaczać redukowanie, wybieranie lub skracanie czegoś, zarówno w przenośnym, jak i dosłownym znaczeniu. Może również mieć zastosowanie w sztuce i służyć jako narzędzie do odcięcia się od negatywnych emocji i relacji. Ostatecznie, obciosujące jest pojęciem, które symbolizuje przycinanie i usuwanie nadmiaru, aby osiągnąć pożądany efekt.

radcostwom
(...) z siebie.Może ono dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak: zdobyte osiągnięcia, relacje z bliskimi, spełnianie marzeń czy realizacja celów. Radcostwom jest wyrazem, który wyraża subiektywne odczucia człowieka, dlatego też może mieć różne znaczenie dla różnych osób.W języku potocznym, słowo radcostwom jest często używane w celu wyrażenia swojej radości lub zadowolenia z jakiejś sytuacji lub wydarzenia. Może być również używane w formie pytania, np. "Jakie masz radcostwom?" oznaczające "Co sprawia, (...)