Co to jest fabiańską (definicja)?


Definicja

Fabiańska - definicja

Fabiańska to odmiana słowa fabiański, które pochodzi od nazwy brytyjskiej organizacji "Fabian Society". Jest to ruch polityczny i intelektualny, który powstał w Wielkiej Brytanii w latach 80. XIX wieku. Nazwa została zaczerpnięta od rzymskiego wodza Fabiusza Maksymusa, który słynął z taktyki zwanej "czekaniem Fabiusza".

Termin "fabiański" jest często używany jako przymiotnik oznaczający powolne i ostrożne działanie w celu osiągnięcia długoterminowych celów. W polityce odnosi się do taktyki unikania konfliktów i dążenia do zmiany systemu poprzez stopniowe wprowadzanie reform. W literaturze i sztuce fabiańska oznacza styl nawiązujący do tradycji i kultury brytyjskiej oraz konserwatywnego podejścia do zmian społecznych.

Historia ruchu fabiańskiego

Ruch fabiański powstał w odpowiedzi na rosnące nierówności społeczne i niezadowolenie z systemu kapitalistycznego w Wielkiej Brytanii. Jego założycielami byli intelektualiści i reformatorzy, m.in. George Bernard Shaw, Sydney Webb czy Annie Besant. Celem organizacji było wprowadzenie stopniowych zmian w społeczeństwie poprzez edukację i propagandę.

Fabian Society szybko stała się wpływowym ruchem, a jej członkowie mieli duży udział w reformach społecznych i politycznych w Wielkiej Brytanii. W latach 1906-1914 członkowie organizacji zasiadali w parlamencie i współtworzyli rząd liberalny. W latach 30. XX wieku fabianie przyczynili się do powstania brytyjskiego państwa opiekuńczego, wprowadzając m.in. powszechne ubezpieczenia społeczne i bezpłatne leczenie.

Charakterystyka fabiańskiej taktyki

Fabian Society w swoich działaniach kierowała się zasadą "czekania Fabiusza", czyli unikania konfrontacji i stopniowego wprowadzania zmian. Fabianie uważali, że rewolucja społeczna jest niepotrzebna i niebezpieczna, a zmiany powinny być wprowadzane stopniowo i w sposób pokojowy. W swoich działaniach opierali się na badaniach i analizach, a także wykorzystywali propagandę i edukację, aby przekonać społeczeństwo do swoich idei.

Fabianie dążyli do stworzenia państwa opiekuńczego, w którym rząd odpowiadałby za dobrobyt i równość społeczną. Wprowadzali reformy takie jak powszechne ubezpieczenia społeczne, bezpłatne leczenie czy powszechne prawo do edukacji. W swoim programie politycznym opowiadali się również za równouprawnieniem kobiet i reformą systemu wyborczego.

Wpływ na dzisiejsze społeczeństwo

Mimo że ruch fabiański powstał ponad 100 lat temu, jego wpływ wciąż jest obecny w dzisiejszym społeczeństwie. Wielu dzisiejszych polityków i intelektualistów inspirowało się ideami fabiańskimi, a niektóre z nich zostały wprowadzone w życie. Wiele krajów, szczególnie w Europie, przyjęło model państwa opiekuńczego, który był jednym z głównych celów fabianów.

Ponadto, taktyka "czekania Fabiusza" jest wciąż wykorzystywana w polityce i biznesie, jako sposób na osiąganie długoterminowych celów. Fabiańska kultura i sztuka również pozostają popularne, a jej wpływ można dostrzec w brytyjskim teatrze, literaturze czy filmie.

Podsumowanie

Fabiańska to odmiana słowa fabiański, które odnosi się do brytyjskiego ruchu politycznego i intelektualnego "Fabian Society". Termin ten oznacza powolne i ostrożne działanie w celu osiągnięcia długoterminowych celów. Fabianie dążyli do wprowadzenia stopniowych zmian w społeczeństwie poprzez edukację i propagandę, a ich najważniejszym celem było stworzenie państwa opiekuńczego. Wpływ ruchu fabiańskiego jest wciąż obecny w dzisiejszym społeczeństwie, a taktyka "czekania Fabiusza" jest wykorzystywana w różnych dziedzinach życia.

Czy wiesz już co to jest fabiańską?

Inne definicje:

kaczyzmem
(...) arenie międzynarodowej.PodsumowanieKaczyzm jest terminem, który odnosi się do stylu polityki Jarosława Kaczyńskiego oraz partii Prawo i Sprawiedliwość. Charakteryzuje się on silną retoryką, naciskiem na tradycyjne wartości i silną centralizacją władzy. Kaczyzm jest szeroko krytykowany przez opozycję i część społeczeństwa, jednak nadal pozostaje jednym z głównych elementów polskiej sceny politycznej. Czy będzie on kontynuowany w przyszłości, czy też zostanie zastąpiony innym stylem polityki, pozostaje (...)

ubłagalnia
(...) Bóg nakazał zbudowanie Arki Przymierza jako miejsca, w którym będzie przebywał i objawiał swoją obecność. Wieko Arki, czyli ubłagalnia, miało pełnić rolę pośrednika między Bogiem a ludźmi. Izraelici składali na nim ofiary z krwi zwierząt w celu pokuty za swoje grzechy i pojednania z Bogiem. Ubłagalnia była więc symbolem przebaczenia i pojednania z Bogiem. Symbolika ubłagalni Ubłagalnia była nie tylko miejscem, gdzie odbywało się pojednanie z Bogiem, ale także miała swoją głębszą symbolikę. Według Biblii, (...)

jadące
(...) się w określonym kierunku lub wykonywanie jakiejś czynności. Jest to słowo powszechnie używane w języku potocznym, szczególnie wśród młodszego pokolenia. Może ono mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim jest używane.Jadące często jest używane w odniesieniu do poruszania się pojazdem, takim jak samochód, motocykl czy rower. Oznacza ono wtedy, że dana osoba jest w trakcie podróży lub przemieszczania się w określonym kierunku. Może to być także używane w odniesieniu do pociągu lub samolotu, (...)

sakralizacjach
(...) szczególny charakter i znaczenie pewnym wydarzeniom lub postaciom. Może to również dotyczyć np. muzyki, filmu czy literatury, gdzie niektóre dzieła są uważane za wyjątkowe i nietykalne.Negatywne skutki sakralizacjiMimo że sakralizacja może być postrzegana jako coś pozytywnego, to może również mieć negatywne skutki. Przede wszystkim może prowadzić do fanatyzmu i wykluczania innych poglądów lub wyznawców. Może również utrudniać zmiany i rozwój, ponieważ uświęcone i uznane za sacrum instytucje lub praktyki (...)

babińcowi
(...) prostu wyrażenie bez większego znaczenia. W niektórych przypadkach może być też używany jako określenie osoby starszej lub starszego mężczyzny, szczególnie wśród młodszego pokolenia.Podobne słowa i synonimyPodobnymi słowami do "babińcowi" są: babiniec, baba, babsztyl, babsztynek, babsztyg, babsztygier, babsztygierka. Są to wszystkie odmiany słowa baba, które mają podobne znaczenie. Innymi synonimami mogą być również słowa: dziwak, dziwadło, dziwoląg, dziwok, osobliwość, ekscentryk.PodsumowanieW skrócie, (...)

echolokatorowi
(...) w lotnictwie. Radar, czyli radiolokacyjny system wykrywania i nadzoru, działa na podobnej zasadzie co echolokator. Wysyłane przez niego fale elektromagnetyczne odbijają się od obiektów i pozwalają na ich dokładną lokalizację. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne poruszanie się samolotów w przestrzeni powietrznej.

sacharymetrem
(...) z rurki pływakowej, która jest umieszczona wewnątrz cylindrycznego kapturka. Rurka ta jest wypełniona cieczą o dużej gęstości, dzięki czemu pływak może swobodnie poruszać się po skali. W niektórych modelach sacharymetrów, znajduje się również termometr, który pozwala na pomiar temperatury roztworu.Zasada działaniaSacharymetr działa na zasadzie pływania ciała w cieczy o różnych gęstościach. Im więcej cukru znajduje się w roztworze, tym większa jest jego gęstość, co powoduje, że pływak unosi się wyżej na (...)

kablowa
(...) wykorzystuje sieć kablową do przesyłania sygnału telewizyjnego do odbiorników telewizyjnych. W tym przypadku "kablowa" odnosi się do samej sieci kablowej, a nie do samego kabla jako przewodu.Kablowa może również oznaczać coś, co jest wykonane z kabla lub przypomina kabel. Na przykład, "kablowa siatka" to siatka wykonana z cienkich kabli, która jest wykorzystywana do zabezpieczania okien lub drzwi. "Kablowy dywan" to dywan wykonany z cienkich, elastycznych kabli, który jest wykorzystywany jako mata antypoślizgowa (...)