Co to jest ibadańskiej (definicja)?


Definicja

Ibadańska to odmiana słowa "ibadański" i odnosi się do czegoś, co jest związane z ibadetem, czyli kultem, religijnym ceremoniałem lub praktyką. Termin ten może być używany w odniesieniu do różnych dziedzin życia, takich jak sztuka, architektura, muzyka czy literatura, i oznaczać elementy związane z praktykami religijnymi. Słowo to ma swoje korzenie w języku arabskim, gdzie "ibadah" oznacza "służbę" lub "oddanie". Ibadańska sztuka to termin, który często pojawia się w kontekście sztuki islamskiej. Obejmuje ona wszelkie formy sztuki, które są związane z wyznawaną religią i praktykami religijnymi, takie jak malarstwo, rzeźba czy architektura. W sztuce ibadańskiej często wykorzystuje się motywy związane z islamem, takie jak wzory geometryczne, kaligrafia z fragmentami z Koranu czy wizerunki proroka Mahometa. Sztuka ta odzwierciedla głębokie oddanie i szacunek dla Boga oraz wyraża piękno i harmonię wiary. Ibadańska architektura to kolejna dziedzina, w której termin ten jest często używany. Obejmuje ona budowle i obiekty, które są związane z praktykami religijnymi w islamie, takie jak meczety, mauzolea czy grobowce. Charakteryzują się one bogatymi zdobieniami, skomplikowanymi wzorami i symetrią, co ma na celu oddanie czci Bogu i podkreślenie piękna wiary. Ibadańska muzyka to również ważny element w praktykach religijnych w islamie. Jest ona ściśle związana z modlitwą i recytacją z Koranu podczas ceremonii religijnych. Muzyka ta jest często wykonywana na instrumentach takich jak daf, darbuka czy ney. W ibadańskiej muzyce ważny jest nie tylko sam dźwięk, ale również słowa, które mają wywołać uczucie oddania i skupienia na Bogu. Ibadańska literatura to także istotny element w kulturze islamskiej. Jest ona nie tylko wyrazem wiary, ale również źródłem wiedzy i przekazu tradycji. W literaturze ibadańskiej często pojawiają się motywy religijne, a jej głównym celem jest przekazanie ważnych wartości i przesłań związanych z wiarą. Przykładem takiej literatury może być Koran, który jest uważany za świętą księgę w islamie. Podsumowując, termin "ibadańska" jest szerokim pojęciem, które odnosi się do wielu dziedzin życia w kulturze islamskiej. Oznacza on elementy związane z praktykami religijnymi, które są wyrażeniem oddania, szacunku i piękna wiary. Sztuka, architektura, muzyka czy literatura ibadańska są ważnymi elementami w kulturze islamu, które odzwierciedlają głębokie przekonania i wartości wyznawców tej religii.

Czy wiesz już co to jest ibadańskiej?

Inne definicje:

zabuczeć
(...) to wyraz pochodzący od słowa "buczenie", które oznacza dźwięk wydawany przez pszczoły lub inne owady. Jednak w kontekście ludzkim, "zabuczeć" ma zupełnie inne znaczenie.Zabuczeć można w różnych sytuacjach, ale zawsze jest to wyraz emocji. Najczęściej używa się go w odniesieniu do wyrażania bólu lub złości. Jest to rodzaj wyrażenia swoich emocji za pomocą dźwięku, podobnego do zawodzenia lub wycia.Wyraz ten jest często używany w literaturze lub w mowie potocznej, aby opisać stan emocjonalny danej osoby. (...)

zabsorbowałbym
(...) lub absorpcja promieniowania przez materiał. W przypadku organizmów żywych, proces ten jest niezbędny do przetrwania i prawidłowego funkcjonowania, ponieważ pozwala na dostarczanie niezbędnych składników lub energii.Przyswajanie przez jednostkę lub grupęPoza kontekstem naukowym, zabsorbowałbym może dotyczyć ogólnego przyswajania lub pochłaniania czegoś przez jednostkę lub grupę ludzi. Może to być na przykład przyswajanie wiedzy, informacji lub kultury. W tym przypadku, chęć lub gotowość do zabsorbowania (...)

paciorkowi
(...) szczęścia" lub "paciorkowi urody". Oznacza to, że dany przedmiot lub osoba przynosi szczęście lub jest piękna jak kolorowe paciorki. Jest to więc wyrażenie metaforyczne, które nadaje słowu dodatkowego znaczenia.Ponadto, słowo "paciorkowi" może być również używane w odniesieniu do konkretnej osoby, zwłaszcza dziecka. Może ono oznaczać małego, kolorowego paciorka, który jest drogocenny i cenny dla rodziców lub opiekunów. Jest to więc wyraz czułości i miłości, którym rodzice mogą nazywać swoje dzieci.Podsumowując, (...)

fajczyliście
(...) danej sytuacji lub wydarzenia. Jest to odmiana słowa "fajczyć", które w dzisiejszym czasie nabiera zupełnie innego znaczenia. Jest to popularny wyraz wśród młodzieży, a także często wykorzystywany w formie ironicznej lub żartobliwej.

uczniowski
(...) pozytywne konotacje. W każdym przypadku, słowo "uczniowski" odnosi się do uczniów i szkolnej rzeczywistości, a jego znaczenie jest związane z nauką i rozwojem w szkole.

maczugowce
(...) do przeprowadzania procesów metabolicznych. Wiele gatunków maczugowców jest w stanie przetrwać w trudnych warunkach, takich jak brak tlenu czy niskie temperatury, dzięki wytworzeniu przetrwalników.Akapit 4Wśród maczugowców można wyróżnić wiele gatunków, które różnią się między sobą swoimi cechami fizjologicznymi i biochemicznymi. Jednym z najbardziej znanych gatunków jest Bacillus subtilis, który jest wykorzystywany w produkcji antybiotyków i enzymów. Innym ważnym gatunkiem jest Mycobacterium tuberculosis, (...)

edytorze
(...) edytorze HTML możemy dodatkowo używać znaczników i kodu, co pozwala na tworzenie stron internetowych.Dzięki edytorowi możemy również wykonywać inne operacje na tekście, takie jak kopiowanie, wycinanie czy też zmiana formatowania. Dodatkowo, wiele edytorów posiada funkcję sprawdzania pisowni, co ułatwia poprawne redagowanie tekstu.Podsumowując, edytor jest niezwykle przydatnym narzędziem, które ułatwia nam pracę z tekstem i pozwala na tworzenie różnego rodzaju dokumentów. Dzięki jego funkcjom możemy wyrazić (...)

wadliwymi
(...) umiejętności oraz regularne przeprowadzanie audytów i inspekcji w celu wykrywania wadliwości.PodsumowanieWadliwymi jest odmianą słowa wadliwy, które oznacza coś, co ma wady lub nie działa poprawnie. Przyczynami wadliwości mogą być błędy w procesie produkcyjnym lub wykonawczym, niedostateczna kontrola jakości lub brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Wadliwość może mieć negatywne skutki dla producentów i konsumentów, dlatego ważne jest zapobieganie jej poprzez przestrzeganie standardów jakości i przepisów (...)