Co to jest kablowa (definicja)?


Definicja

, która odnosi się do czegoś związanego z kablem.

Kablowa jako odmiana słowa kablowy

Słowo "kablowa" jest odmianą słowa "kablowy", które odnosi się do czegoś związanego z kablem. Często używane jest w kontekście przewodów elektrycznych, telekomunikacyjnych lub innych rodzajów kabli, które służą do przesyłania sygnału lub energii. Może również odnosić się do sieci kablowych, czyli infrastruktury, która umożliwia przesyłanie sygnałów lub danych za pomocą kabli.

Termin "kablowa" może również dotyczyć urządzeń lub sprzętu, które są wykorzystywane do obsługi lub połączenia kabli. Przykładowo, mówiąc o telewizji kablowej, odnosimy się do usługi, która wykorzystuje sieć kablową do przesyłania sygnału telewizyjnego do odbiorników telewizyjnych. W tym przypadku "kablowa" odnosi się do samej sieci kablowej, a nie do samego kabla jako przewodu.

Kablowa może również oznaczać coś, co jest wykonane z kabla lub przypomina kabel. Na przykład, "kablowa siatka" to siatka wykonana z cienkich kabli, która jest wykorzystywana do zabezpieczania okien lub drzwi. "Kablowy dywan" to dywan wykonany z cienkich, elastycznych kabli, który jest wykorzystywany jako mata antypoślizgowa lub element dekoracyjny.

W kontekście informatycznym, termin "kablowa" może odnosić się do połączenia urządzeń za pomocą kabli, a nie bezprzewodowo. Przykładowo, "kablowa sieć komputerowa" to sieć, w której komputery są połączone ze sobą za pomocą kabli, a nie za pośrednictwem Wi-Fi. W tym przypadku, "kablowa" oznacza wykorzystanie kabli do przesyłania danych między urządzeniami.

Podsumowując, słowo "kablowa" jest odmianą słowa "kablowy", które odnosi się do czegoś związanego z kablem. Może to być sieć kablowa, urządzenia lub sprzęt związany z obsługą kabli, a także przedmioty wykonane z kabli. Termin ten jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak elektronika, telekomunikacja, budownictwo czy informatyka.

Czy wiesz już co to jest kablowa?

Inne definicje:

obcinanych
(...) nożyczki fryzjerskie lub maszynki do strzyżenia.PodsumowanieObcinane to odmiana czasownika obcinać, które oznacza usuwanie części czegoś poprzez odcięcie lub odłamanie. Słowo to jest powszechnie używane w różnych dziedzinach życia, od przemysłu po codzienne czynności. Istnieje wiele różnych technik obcinania, które są stosowane w zależności od rodzaju materiału lub przedmiotu, który jest obcinany. W każdym przypadku, obcinanie ma na celu zmniejszenie rozmiaru lub usunięcie niepotrzebnych elementów, aby (...)

hadziacki
(...) W mieście znajdował się także słynny zespół muzyczny, którego członkowie grali na dworze królewskim. Dzięki temu Hadziacz był ważnym ośrodkiem kulturalnym nie tylko dla Rzeczypospolitej, ale także dla całej Europy.Podsumowując, hadziacki to pojęcie związane z ważnym okresem w historii Rzeczypospolitej, który miał wpływ na jej dalszy rozwój. Miasto Hadziacz było ważnym ośrodkiem kulturalnym i politycznym, a unia hadziacka miała duży wpływ na sytuację religijną w kraju. Mimo niepowodzenia, Hadziacz pozostawił (...)

rabulistyka
(...) czy społecznymi. Jednak dla wielu osób jest to po prostu narzędzie, które pozwala na obronę swoich interesów i wykorzystanie możliwości, jakie daje prawo. Rabulistyka jest także postrzegana jako rodzaj sztuki, ponieważ wymaga od osoby posługującej się nią nie tylko wiedzy i biegłości w prawie, ale także kreatywności i umiejętności myślenia "poza schematami". Osoby, które potrafią skutecznie posługiwać się rabulistyką, są często podziwiane za swoją inteligencję i spryt. Jednocześnie jednak, są też narażone (...)

ichtiopatologach
(...) pozwala na szybką diagnozę i leczenie chorób, które mogłyby wpłynąć na cały ekosystem.Wykształcenie i zawód ichtiopatologaOsoba, która chce zostać ichtiopatologiem, musi ukończyć studia weterynaryjne oraz specjalizację z zakresu ichtiopatologii. Jest to bardzo wymagający zawód, który wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności. Ichtioopatolodzy pracują głównie w laboratoriach, ale także mogą wykonywać badania w terenie, na przykład w stawach rybnych lub na statkach rybackich. (...)

padański
(...) osoby. Przykładowo, możemy powiedzieć, że ktoś jest padański, jeśli zachowuje się niegrzecznie w miejscach publicznych, nie szanuje innych ludzi lub nie przestrzega zasad społecznych. Słowo to jest również często używane w odniesieniu do osób, które są niechlujne i nie dbają o swój wygląd zewnętrzny. Innym przykładem użycia słowa padański może być sytuacja, w której ktoś jest nieuprzejmy lub obraźliwy wobec innych. Może to dotyczyć zarówno sposobu wypowiadania się, jak i reakcji na sytuacje. Osoba padańska (...)

echolokatorze
(...) wykorzystują echolokację do szybkiego poruszania się wśród drzew w poszukiwaniu pożywienia.Wykorzystanie echolokacji nie jest jedynie domeną zwierząt. Technologia ta jest również wykorzystywana w ludzkim świecie, szczególnie w wojskowości i badaniach oceanograficznych. Echolokacja jest również stosowana w medycynie, w diagnostyce ultrasonograficznej i terapii ultradźwiękowej. Wiele pojazdów podwodnych, takich jak okręty podwodne czy łodzie podwodne, wykorzystuje echolokację do wykrywania obiektów w wodzie.W (...)

paciajach
(...) młodzież w Internecie, szczególnie na portalach społecznościowych. Może być również wykorzystywane w celu wyrażenia żartobliwego lub ironicznego komentarza. Jest to typowe dla języka młodzieżowego, który często tworzy nowe słowa lub odmiany istniejących już wyrazów.Podsumowując, paciajach jest nieoficjalną odmianą słowa paciaja, które jest często używane w mowie potocznej, szczególnie wśród młodszego pokolenia. Może mieć różne znaczenia, ale najczęściej jest używane jako synonim słowa "modlitwa" lub "pacierz". (...)

paciach
(...) "paciach"?"Paciach" jest odmianą słowa "pacia", które może oznaczać czynność lub stan przejawiający się w uśmiechu lub przytulaniu się. Jest to słowo, które często używane jest w języku potocznym, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Może ono mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim jest używane.Paciach jako czynnośćJako czynność, "paciach" może oznaczać