Co to jest obcinanymi (definicja)?


Definicja

Akapit 1

Obcinane to odmiana słowa obcinać, które oznacza usuwanie części czegoś. Może to być np. usuwanie końcówek, kawałków lub fragmentów. Słowo to jest używane w różnych kontekstach, od codziennych sytuacji po specjalistyczne dziedziny. Jest to również często używane w języku potocznym, co sprawia, że jest powszechnie znane i stosowane.

Akapit 2

Obcinane może dotyczyć różnych przedmiotów lub działań. Może to być np. obcinanie włosów, paznokci, gałęzi drzew, czy też tkanin. W przypadku włosów lub paznokci, obcinanie ma na celu zmniejszenie ich długości lub kształtu, natomiast w przypadku gałęzi drzewa, ma na celu usunięcie zbędnych lub uszkodzonych części. Obcinanie tkanin natomiast jest wykonywane w celu dostosowania ich do określonego kształtu lub rozmiaru.

Akapit 3

W dziedzinie technicznej, obcinanie jest często stosowane w procesie produkcji lub naprawy różnych urządzeń lub maszyn. Może to być np. obcinanie krawędzi metalowych elementów, przewodów lub rur. W takim przypadku, obcinanie ma na celu dostosowanie elementów do określonego wymiaru lub usunięcie uszkodzonych lub niepotrzebnych części. Jest to niezbędny etap w procesie produkcji, który pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu końcowego.

Akapit 4

W języku potocznym, obcinane może również oznaczać ograniczanie lub skracanie czegoś. Może to być np. obcinanie wydatków, obcinanie czasu pracy czy też obcinanie przywilejów. W takim kontekście, słowo to ma negatywne konotacje i jest używane w sytuacjach, gdy musimy zredukować pewne aspekty naszego życia lub działalności. Może to być związane z koniecznością oszczędzania lub zmniejszania wydatków, ale również z ograniczeniami narzucanymi przez innych.

Akapit 5

Podsumowując, obcinane jest odmianą słowa obcinać, które oznacza usuwanie lub ograniczanie czegoś. Jest to powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, od codziennych czynności po specjalistyczne dziedziny. Może dotyczyć różnych przedmiotów lub działań, a jego cel zależy od kontekstu, w jakim jest używane. W języku potocznym, słowo to ma negatywne konotacje i jest kojarzone z ograniczeniami lub oszczędzaniem.

Czy wiesz już co to jest obcinanymi?

Inne definicje:

naborowywań
(...) firmy.Rekrutacja nowych pracownikówNaborowywanie jest procesem nieodłącznie związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji czy przedsiębiorstwa. Polega

wadzącemu
(...) lub rzecz, która przeszkadza, utrudnia lub jest uciążliwa dla innych. Może to być związane z osobą, zachowaniem, przedmiotem lub sytuacją. Wadzący jest postrzegany w kontekście negatywnym, gdyż utrudnia lub przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, aby unikać wadzącego zachowania i szanować przestrzeń i potrzeby innych osób, aby stworzyć harmonijną przestrzeń dla wszystkich.

paciorkowemu
(...) wymazu z gardła lub skóry w celu zidentyfikowania bakterii. W przypadku potwierdzenia infekcji paciorkowcem, lekarz zaleci odpowiednie leczenie, które najczęściej obejmuje antybiotyki. Ważne jest, aby leczenie było przeprowadzone w całości, nawet jeśli objawy choroby znikną, ponieważ niewyleczona infekcja może doprowadzić do powikłań.Zapobieganie chorobie paciorkowejAby uniknąć choroby paciorkowej, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny. Ważne jest regularne mycie rąk, szczególnie po kontakcie (...)

gajem
(...) również oznaczają mały las lub zalesiony teren.Gajem w nazwach miejscowościSłowo gajem występuje także w nazwach niektórych miejscowości w Polsce. Przykładem może być Gajem, wieś położona w województwie lubelskim, czy też Gajem Wielkim, wieś w województwie warmińsko-mazurskim. Nazwy te nawiązują do zalesionych terenów, na których zostały założone. Słowo gajem jest także często wykorzystywane w nazwach gospodarstw agroturystycznych czy pensjonatów, które położone są wśród lasów lub na obrzeżach małych (...)

tałzeny
(...) lub literackim. W niektórych gwarach regionalnych wciąż jest powszechnie używane jako synonim słowa "młodzieniec". Mimo że słowo to nie jest już popularne, wciąż jest ważnym elementem naszego języka, przypominającym o jego bogatej historii i różnorodności dialektów."

takielowały
(...) przetestować cały system, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.Rola takielowania w pływaniu jednostkiTakielowanie jest nieodzownym elementem każdej jednostki pływającej. Dzięki niemu statek jest w stanie poruszać się po wodzie, a żagle umożliwiają wykorzystanie siły wiatru do napędu jednostki. Takielowanie jest również ważne dla bezpieczeństwa na morzu, ponieważ odpowiednio zamocowane linie i szekle zapewniają stabilność masztów i ożaglowania.PodsumowanieTakielowanie jest nieodzownym elementem (...)

maczetami
(...) przez wszystkich pracowników.Warto również zaznaczyć, że odmiana słowa "maczeta" na "maczetami" jest często używana w kontekście wojskowym. Maczety są powszechnie używane przez żołnierzy w celu wykonywania prac terenowych oraz jako broń w sytuacjach konfliktowych. W takim przypadku, słowo "maczetami" jest używane do opisania grupy żołnierzy, którzy są wyposażeni w to narzędzie. Jest to również używane w odniesieniu do działań wojskowych, w których maczety są wykorzystywane jako narzędzie do niszczenia (...)

edytorstwo
(...) pod względem merytorycznym, językowym i stylistycznym. Edytor odpowiedzialny jest za poprawność merytoryczną i logiczną tekstu, a także dba o jego spójność i przejrzystość. W przypadku publikacji naukowych czy literackich, edytor musi również zadbać o zachowanie odpowiedniego stylu i formy.Kolejnym ważnym elementem edytorstwa jest korekta. Polega ona na sprawdzeniu tekstu pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Korektor musi również zadbać o poprawność stylistyczną i interpunkcyjną, (...)