Co to jest sabatianista (definicja)?


Definicja

Sabatianista

Sabatianista lub też wyznawca sabatianizmu (sabataizmu) to osoba, która wierzy w idee i nauki Sabbataja Cwi, żydowskiego mistyka i mesjasza, który w XVII wieku wywołał falę kontrowersji i podziałów wśród Żydów. Sabatianizm jest ruchem religijnym, który powstał w oparciu o nauki Sabbataja Cwi, jednak jego doktryna została później zmieniona i rozwinięta przez jego następców.

Pochodzenie i rozwój sabatianizmu

Sabataj Cwi urodził się w Smyrnie w 1626 roku i już od młodości wykazywał się niezwykłymi zdolnościami i charyzmą. W wieku 22 lat ogłosił się mesjaszem i zaczął zdobywać zwolenników wśród Żydów. Jego nauki opierały się na kabałystycznych interpretacjach Talmudu oraz przepowiedniach dotyczących przyjścia mesjasza. Sabbataj Cwi szybko zyskał wielu wyznawców, jednak jego ruch był również krytykowany przez ortodoksyjnych Żydów, którzy uważali go za fałszywego mesjasza.

Po kilku latach działalności Sabbataj Cwi został aresztowany przez władze osmańskie i zmuszony do wyboru między śmiercią a konwersją na islam. W 1666 roku wybrał konwersję i od tego momentu zaczął nazywać się Mehmed Sabbataj Sevi. Jego decyzja wywołała szok i rozczarowanie wśród jego wyznawców, jednak część z nich wciąż wierzyła w jego mesjańskie posłannictwo i kontynuowała praktykowanie jego nauk.

Nauki sabatianizmu

Sabatianizm wywodzi się z judaizmu, jednak w swojej doktrynie zawiera również elementy chrześcijańskie i muzułmańskie. Wyznawcy sabatianizmu wierzą, że Sabbataj Cwi był prawdziwym mesjaszem, który został zdradzony przez swoich wyznawców i zmuszony do konwersji. Twierdzą również, że jego konwersja była częścią planu boskiego i że wkrótce powróci na ziemię jako prawdziwy mesjasz.

Inne ważne nauki sabatianizmu to koncepcja "nowej Tary", czyli nowego prawa, które Sabbataj Cwi miał przynieść światu, oraz wiara w możliwość osiągnięcia doskonałości i zbawienia przez grzech i chaos. Wielu wyznawców sabatianizmu wierzyło również w obowiązek praktykowania seksualności w celu osiągnięcia duchowego oświecenia.

Wpływ sabatianizmu na współczesność

Mimo że ruch sabatianizmu zanikł w XVIII wieku, jego wpływ na współczesność jest wciąż widoczny. Wielu wyznawców Sabbataja Cwi przeszło na chrześcijaństwo lub islam, jednak wciąż istnieją grupy, które praktykują sabatianizm jako odłam judaizmu. Wpływ sabatianizmu można również dostrzec w niektórych ruchach religijnych, takich jak chasydyzm czy frankizm, które wywodzą się z jego nauk.

Ponadto, idee sabatianizmu miały również wpływ na rozwój kabały, która jest dzisiaj popularną formą mistycyzmu w judaizmie. Nauki Sabbataja Cwi wywarły również wpływ na niektórych filozofów i pisarzy, takich jak Arthur Koestler czy Gershom Scholem.

Podsumowanie

Sabatianista lub wyznawca sabatianizmu to osoba, która wierzy w mesjańskie posłannictwo Sabbataja Cwi i praktykuje jego nauki. Sabatianizm jest ruchem religijnym, który powstał w XVII wieku i wywołał wiele kontrowersji wśród Żydów. Jego doktryna zawiera elementy judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, a jego wpływ na współczesność jest wciąż widoczny w niektórych grupach religijnych oraz w kulturze i filozofii.

Czy wiesz już co to jest sabatianista?

Inne definicje:

obciosującego
(...) w celu poprawienia proporcji lub uwydatnienia pewnych elementów w dziele.Obciosywanie w modzieW modzie obciosywanie jest często stosowane w procesie krawiectwa lub krojenia materiałów. Polega na odcinaniu lub skracaniu nadmiaru materiału, aby dopasować ubranie do sylwetki lub uzyskać pożądany kształt. Jest to również wykorzystywane w celu dostosowania ubrania do indywidualnych potrzeb lub preferencji klienta.Obciosywanie w pracy manualnejW pracy manualnej obciosywanie może dotyczyć różnych materiałów, (...)

hakerem
(...) istnieją również tacy, którzy wykorzystują swoje umiejętności w celu zabezpieczenia systemów. W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem technologii, rola hakerów staje się coraz ważniejsza, ponieważ to oni pomagają w odkrywaniu i naprawianiu luk w zabezpieczeniach, co przyczynia się do większego bezpieczeństwa w sieci.

jadące
(...) takim jak samochód, motocykl czy rower. Oznacza ono wtedy, że dana osoba jest w trakcie podróży lub przemieszczania się w określonym kierunku. Może to być także używane w odniesieniu do pociągu lub samolotu, które również "jadą" w określonym kierunku.Jadące może również oznaczać wykonywanie jakiejś czynności lub działania w sposób intensywny lub szybki. Na przykład, jeśli ktoś mówi "jestem teraz w pracy i mam jadące spotkanie", oznacza to, że spotkanie jest bardzo ważne i intensywne, a osoba musi się (...)

ablegatów
(...) swojej instytucji. Ich rolą jest przekazywanie informacji i budowanie relacji w imieniu swojej organizacji, dlatego też są ważnymi i nieodzownymi elementami w różnych dziedzinach życia.

zabiegowy
(...) zabiegi diagnostyczne, lecznicze lub profilaktyczne. Gabinety zabiegowe są wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia, które umożliwiają przeprowadzenie zabiegów w sposób bezpieczny i skuteczny.Zabiegowy gabinet medyczny może być prowadzony przez lekarza specjalisty lub zespół specjalistów, w zależności od rodzaju wykonywanych zabiegów. W takim miejscu pacjenci mogą liczyć na fachową opiekę oraz dostęp do najnowszych metod leczenia. Gabinety zabiegowe są niezbędne w diagnostyce i leczeniu wielu (...)

jagodówko
(...) być używane do określenia małej jagody lub jagódki, osoby lub zwierzęcia o drobnej posturze, wyrażenia sympatii lub pogardy. Jest to popularne słowo w gwarze ludowej i w nieformalnych rozmowach, jednak nie ma jednoznacznej definicji dla tego słowa.

nabojnicom
(...) slangowej mowie ulicznej, szczególnie wśród młodzieży.Inne znaczenia słowa nabojnicomPonieważ słowo nabojnicom jest odmianą słowa "nabojnica", może ono również oznaczać inne rzeczy związane z bronią palną. Może to być na przykład odnoszenie się do samego pocisku, który znajduje się w nabojnicy. Może to również oznaczać samą broń palną, ponieważ bez nabojnicy nie jest możliwe jej użycie. W niektórych kontekstach, słowo nabojnicom może również oznaczać cały arsenał lub zapas amunicji.PodsumowanieNabojnicom (...)

maczugowcom
(...) w języku potocznym, jednak nie ma oficjalnego znaczenia.W języku polskim słowo "maczugowce" jest rzeczownikiem w liczbie mnogiej, a jego podstawową formą jest "maczugowiec". Oznacza ono osobę lub grupę osób, która jest niezwykle silna i potężna, a także niekiedy niezdarna i niezgrabna. Jest to nieoficjalne określenie, które często jest używane w sposób żartobliwy lub ironiczny.Pochodzenie tego słowa jest niejasne, jednak można przypuszczać, że wywodzi się ono od maczugi - broni drzewcowej, która była (...)