Co to jest sabatystyczny (definicja)?


Definicja

.

Sabatystyczny

Sabatystyczny to przymiotnik, który odnosi się do sabatystów lub sabatariańskiej doktryny. Sabatysta to osoba wyznająca religię sabatariańską, która głosi, że dzień odpoczynku powinien przypadać na sobotę, a nie na niedzielę, jak jest to w większości chrześcijańskich wyznań.

Sabatystyczna doktryna zakłada, że Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego też sabatysta uważa, że należy świętować sobotę jako dzień odpoczynku i oddania Bogu. Jest to jeden z głównych elementów wiary sabatystów, którzy uważają, że przestrzeganie soboty jest nie tylko obowiązkiem religijnym, ale także sposobem na lepsze życie.

Sabatystyczny styl życia jest bardzo zbliżony do judaizmu, ponieważ oba wyznania przestrzegają soboty jako świętego dnia. Sabatysta w tym dniu nie pracuje, nie podejmuje żadnych zajęć, a cały czas poświęca na modlitwę i odpoczynek. Wiele społeczności sabatystycznych organizuje także specjalne nabożeństwa i spotkania w soboty, aby wspólnie oddać cześć Bogu.

Sabatystyczne wyznanie jest obecne głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstało w XIX wieku, ale także w innych krajach, takich jak Kanada, Wielka Brytania czy Australia. Sabatystyczne kościoły nie są związane z żadnym konkretnym wyznaniem chrześcijańskim, ale mają swoje własne doktryny i praktyki religijne.

Wiele osób z zewnątrz nie rozróżnia sabatystów od innych wyznań chrześcijańskich, jednak dla samych sabatystów przestrzeganie soboty jako świętego dnia jest bardzo ważne i stanowi fundament ich wiary. Dlatego też przymiotnik "sabatystyczny" może być używany do określenia wszystkiego, co związane z tą religią i jej wyznawcami.

Czy wiesz już co to jest sabatystyczny?

Inne definicje:

obełgałbym
(...) który może być krzywdzący dla innych. W takim przypadku, osoba, która się obełga, może tłumaczyć swoje działania wolnością słowa, ale jednocześnie ignoruje fakt, że jej słowa mogą mieć negatywny wpływ na drugą osobę.Należy jednak pamiętać, że nie każde wyrażenie krytyki czy opinii jest obełganiem. Obełgałbym jest pojęciem, które odnosi się do celowego i nieuzasadnionego atakowania drugiej osoby. Obełgać kogoś oznacza wyrażanie swoich opinii lub krytyki w sposób, który nie jest konstruktywny i nie ma na (...)

Ublik
(...) ceniących kontakt z naturą.Historia Ublika sięga XV wieku, kiedy to został założony przez króla Władysława Jagiełłę. W ciągu wieków wieś zmieniała swoich właścicieli, aż w końcu w 1807 roku stała się własnością państwową. W okresie międzywojennym Ublik był miejscem, gdzie rozwijało się rolnictwo i rzemiosło. W czasie II wojny światowej wieś została zniszczona, jednak po jej zakończeniu mieszkańcy z powrotem odbudowali swoje domy i gospodarstwa.Obecnie w Ubliku mieszka około 200 osób, głównie zajmujących (...)

fajczylibyście
(...) takich jak zioła lub narkotyki. W takim przypadku może mieć negatywne konotacje i oznaczać uzależnienie od tych substancji.Jednak słowo "fajczyć" może mieć także inne znaczenia. Może oznaczać wydobywać dym lub parę, np. "fajczy z kominów". Może również oznaczać szybkie poruszanie się, np. "fajczył na rowerze". W takim kontekście może mieć pozytywne konotacje, sugerując szybkość lub zwinność.Odmiana słowa "fajczyć"Słowo "fajczyć" jest czasownikiem, co oznacza, że można je odmieniać przez osoby, czasy i (...)

labiodentalnemu
(...) poprawnego wyrażania się w języku. W językoznawstwie wyróżnia się wiele odmian dźwięków, w tym także labiodentalny. Dzięki jego istnieniu możliwe jest wyrażanie się poprzez różne słowa i tworzenie różnego rodzaju zdań.W niektórych językach labiodentalny może być trudniejszy do wymówienia, ponieważ niektóre osoby mogą mieć problemy z precyzyjnym ustawieniem wargi górnej i dolnych zębów. W takich przypadkach może być konieczna praca z logopedą, aby poprawić artykulację i wyeliminować ewentualne problemy (...)

takielowało
(...) kto chce zająć się żeglowaniem. Może również być używane w przenośnym znaczeniu, oznaczającym szybkie i sprytne wykonywanie pracy.

zabłękitnić
(...) przyczyn zabłękitnienia jest odbicie niebieskiego światła przez powierzchnie wody lub lodu. W takim przypadku, gdy słońce jest wysoko na niebie, niebo wydaje się być niebieskie, a woda lub lód odbijają ten kolor, nadając całemu otoczeniu odcień niebieski. Innym czynnikiem, który może spowodować zabłękitnienie, jest zmiana temperatury. W chłodniejszych warunkach, np. podczas zimy, niektóre obiekty mogą przybierać niebieski odcień ze względu na skurczenie się ich cząsteczek. W przypadku chemicznego zabłękitnienia, (...)

naburmuszać
(...) niekorzystne bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne.Naburmuszanie się może przejawiać się na wiele sposobów, w zależności od osoby i sytuacji. Jedni ludzie naburmuszają się w sposób wyraźny i głośny, wyrażając swoje niezadowolenie słowami lub gestami. Inni natomiast mogą zachować się obojętnie lub wycofać się w swoją wewnętrzną przestrzeń, jednak wciąż będą emanować negatywnymi emocjami.Naburmuszanie się jest naturalną i ludzką reakcją, jednak może mieć negatywne skutki w relacjach z innymi. Często osoby naburmuszone (...)

labiodentalnych
(...) są one tak powszechne jak w języku angielskim. W niektórych językach, takich jak arabski czy hebrajski, istnieją także spółgłoski labiodentalne, w których wargi stykają się z zębami górnymi, ale nie tworzą zwężenia. Wymowa tych dźwięków jest trudniejsza dla osób, które nie są przyzwyczajone do takiej artykulacji. Warto również wspomnieć, że w niektórych językach, takich jak język polski, istnieją dźwięki, które mogą być uważane za labiodentalne, ale nie są one klasyfikowane jako takie w językoznawstwie. (...)