Co to jest uargumentowanego (definicja)?


Definicja

Uargumentowany jest terminem, który często pojawia się w kontekście dyskusji lub debaty. W języku polskim oznacza on coś, co zostało poparte argumentami lub uzasadnione. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu słowu i zastanowić się, co dokładnie oznacza oraz jakie są jego różne znaczenia. W tym artykule postaram się przybliżyć to pojęcie oraz przedstawić kilka przykładów użycia w różnych kontekstach.

1. Definicja uargumentowanego

Pojęcie uargumentowanego wywodzi się od czasownika "uargumentować", co oznacza przedstawić lub poprzeć coś argumentami. W języku potocznym często używa się go w znaczeniu "uzasadniony" lub "poparty dowodami". Można więc powiedzieć, że coś jest uargumentowane, gdy jest to poparte wiarygodnymi i przekonującymi argumentami lub dowodami.

2. Użycie w kontekście debaty

W kontekście debaty lub dyskusji, słowo uargumentowany oznacza coś, co zostało poparte argumentami lub dowodami. W takiej sytuacji, osoba, która dyskutuje, stara się przekonać innych do swojego stanowiska, przedstawiając przekonujące argumenty i fakty. Jeśli jej argumenty są silne i dobrze poparte, można powiedzieć, że jej stanowisko jest uargumentowane.

3. Użycie w kontekście tekstu pisemnego

W przypadku tekstu pisemnego, termin uargumentowany oznacza, że autor przedstawił swoje stanowisko w sposób przekonujący i poparł je odpowiednimi argumentami lub dowodami. Tekst uargumentowany powinien być dobrze zbudowany, logiczny i przekonujący dla czytelnika. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku tekstów naukowych, esejów lub artykułów opinii.

4. Użycie w kontekście decyzji

W życiu codziennym, słowo uargumentowany może być używane w kontekście podejmowania decyzji. W takim przypadku, oznacza ono, że wybór został dokonany na podstawie przemyślanych i uzasadnionych argumentów. Jest to ważne, ponieważ decyzje podejmowane w sposób uargumentowany zazwyczaj są bardziej przemyślane i lepiej poparte, co może przynieść pozytywne rezultaty.

5. Podsumowanie

Podsumowując, słowo uargumentowany jest szerokim pojęciem, które może być używane w różnych kontekstach. Oznacza ono coś, co zostało poparte argumentami lub dowodami, co jest przekonujące dla innych osób lub jest dobrze uzasadnione. Warto pamiętać, że uargumentowane stanowisko lub decyzja jest zazwyczaj bardziej przemyślana i lepiej poparta, dlatego warto dążyć do tego, aby nasze działania były uargumentowane.

Czy wiesz już co to jest uargumentowanego?

Inne definicje:

uautentycznili
(...) uwierzytelniania, takie jak podpisy, pieczątki czy certyfikaty.W prawie, uautentycznienie odgrywa kluczową rolę w procesie sądowym. Wiele dokumentów musi zostać uautentycznionych przed sądem, aby mogły zostać uznane za dowód w sprawie. W tym przypadku, uautentycznienie może odbywać się poprzez złożenie przysięgi lub podpisanie dokumentu przez notariusza. Jest to niezbędne, aby zapewnić wiarygodność i autentyczność dowodów przedstawionych w sądzie.W dziedzinie nauki, uautentycznienie jest również bardzo (...)

sadu
(...) zróżnicowane. Wiele sadów korzysta z systemów nawadniających, a także stosuje różnego rodzaju środki ochrony roślin, aby zabezpieczyć plony przed szkodnikami i chorobami.W sadach pracuje się przez cały rok, jednak najważniejsze prace związane z uprawą i pielęgnacją drzew odbywają się w okresie wiosenno-letnim. W tym czasie przeprowadza się m.in. cięcie drzew, nawożenie, a także zwalczanie szkodników i chorób. Kolejnym ważnym etapem jest zbieranie owoców, które odbywa się w okresie letnim i jesienią. W (...)

naborowywaniach
(...) do danej organizacji lub firmy. Jest to niezbędny element w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ponieważ to właśnie pracownicy są najważniejszymi składnikami każdej organizacji. Naborowywanie odnosi się do poszukiwania, selekcji i zatrudniania odpowiednich kandydatów, którzy będą w stanie wypełnić wymagane stanowisko w firmie.Naborowywanie jest ważnym procesem, ponieważ od wyboru odpowiednich pracowników zależy efektywność i sukces organizacji. Warto zauważyć, że naborowywanie nie jest jednorazową czynnością, (...)

ząbkujże
(...) do wykonywania ruchów zębami podczas jedzenia. Może to być również określenie dla pewnego rodzaju masażu, w którym wykorzystuje się zęby do delikatnego uciskania skóry lub mięśni.W niektórych przypadkach "ząbkujże" może również oznaczać pokrywanie czegoś ząbkami, na przykład w przypadku ząbkowania dzieci, gdy na ich dziąsłach pojawiają się pierwsze ząbki. Może to być również odniesienie do wyglądu przedmiotu, który posiada ząbkowane krawędzie lub powierzchnię, na przykład ząbkowane ostrze noża lub piła.Jednym (...)

machometrowymi
(...) w motoryzacji, gdzie pozwala na sprawdzenie czy silnik pracuje zgodnie z normami producenta. Jest również używany w przemyśle, gdzie pozwala na kontrolę pracy maszyn i zapobieganie awariom. Ponadto, machometr jest wykorzystywany w laboratoriach naukowych oraz w badaniach naukowych związanych z ruchem obrotowym.Jakie są cechy machometrowych urządzeń?Machometrowe urządzenia charakteryzują się przede wszystkim dużą precyzją pomiarów. Są również łatwe w obsłudze, co pozwala na szybkie i dokładne pomiary. (...)

machometry
(...) słowa "machometr". Maszyny te są bardzo ważnymi narzędziami w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, nauka czy sport.Budowa machometruPodstawowym elementem machometru jest tarcza z podziałką, na której umieszczona jest wskazówka. Tarcza ta może mieć różne jednostki miary, w zależności od zastosowania machometru. W niektórych modelach, zamiast tarczy, wykorzystywany jest wyświetlacz cyfrowy. Machometr jest również wyposażony w specjalne czujniki, które rejestrują ruch i przekazują informacje do wskazówki (...)

fabularyzujące
(...) sztuki, takich jak literatura, film, teatr czy nawet muzyka. W przypadku literatury, fabularyzujące może oznaczać dodanie wątków fabularnych do opowiadania lub stworzenie fabuły na podstawie wydarzeń lub postaci, które pierwotnie nie były związane z fabułą.W filmie, fabularyzujące może dotyczyć zmian w scenariuszu lub dodania nowych wątków fabularnych, które nie były zawarte w pierwotnym założeniu. Podobnie jest w teatrze, gdzie fabularyzujące może oznaczać wprowadzenie nowych elementów do spektaklu lub (...)

Sadecki
(...) oraz autorem książek dla dzieci. Zmarł w 1987 roku, pozostawiając po sobie bogate dziedzictwo artystyczne i teatralne, które wciąż cieszy się uznaniem i popularnością.