Co to jest walencyjni (definicja)?


Definicja

oznacza, że jest ono zależne od innych wyrazów w zdaniu.

Walencyjni - co to znaczy?

Wyraz "walencyjni" pochodzi od łacińskiego słowa "valentia", które oznacza siłę lub moc. W językoznawstwie jest to termin oznaczający zależność wyrazów w zdaniu. Innymi słowy, określa on zdolność wyrazu do występowania w połączeniu z innymi wyrazami w zdaniu.

Koncept walencyjny został wprowadzony przez niemieckiego językoznawcę Gustava Sternfelda w XIX wieku. Jego badania dotyczyły zależności między wyrazami w zdaniu, a konkretniej między czasownikami a innymi częściami mowy. Współcześnie pojęcie walencyjności jest szeroko stosowane w językoznawstwie, szczególnie w analizie składniowej.

Wyraz "walencyjni" jest często używany w odniesieniu do czasowników, jednak może dotyczyć również innych części mowy, takich jak przymiotniki czy rzeczowniki. W przypadku czasowników, walencyjność określa liczbę argumentów, czyli wyrazów, które są z nim związane w zdaniu. Na przykład czasownik "jeść" jest dwuargumentowy, ponieważ wymaga podmiotu (np. ja) oraz dopełnienia (np. obiad).

Podział wyrazów na walencyjne i niewalencyjne jest ważnym elementem analizy składniowej. Wyrazy niewalencyjne, czyli takie, które nie wymagają żadnych argumentów, są nazywane wyrazami jednoargumentowymi lub wyrazami niezależnymi. Przykładem takiego wyrazu jest "spacerować". Natomiast wyrazy walencyjne, czyli zależne od innych wyrazów, mogą być jedno-, dwu- lub wieloargumentowe.

W języku polskim istnieje wiele czasowników dwuargumentowych, które mogą przyjąć różne formy w zależności od rodzaju i liczby argumentów. Na przykład czasownik "czytać" może występować w formie bezokolicznika (czytać), czasu teraźniejszego (czytam, czytasz, czyta) oraz czasu przeszłego (czytałem, czytała). W każdej z tych form wymagane są odpowiednie argumenty, czyli osoba lub rzecz, która wykonuje czynność czytania, oraz to, co jest czytane.

Podsumowując, wyrazy walencyjne to takie, które są zależne od innych wyrazów w zdaniu i wymagają określonej liczby argumentów. Są one istotnym elementem analizy składniowej i pozwalają lepiej zrozumieć strukturę języka. Dzięki pojęciu walencyjności możemy również lepiej poznać zależności między wyrazami w zdaniach oraz poprawnie konstruować poprawne i zrozumiałe wypowiedzi.

Czy wiesz już co to jest walencyjni?

Inne definicje:

uautentyczniliby
(...) jest niepewne lub niejasne, a wyrażenie to służy do wyrażenia, że gdyby coś zostało zrobione, to byłoby to autentyczne lub prawdziwe. Jest to również sposób na wyrażenie pewnej nadziei lub marzenia o czymś, co może być trudne do osiągnięcia lub niepewnego.W języku polskim istnieje wiele odmian słowa uautentycznić, takich jak uautentyczniłby, uautentyczniłaby, uautentycznilibyśmy czy uautentycznilibyście. Każda z tych form wyraża pewną wizję lub marzenie o tym, co mogłoby się wydarzyć w przyszłości, gdyby (...)

tajnik
(...) zachowanie władzy i kontroli nad innymi. Jednak obecnie, dzięki postępowi technologicznemu i swobodnemu przepływowi informacji, tajniki stają się coraz trudniejsze do utrzymania w tajemnicy.Tajnik jako element intrygi i fascynacjiOstatecznie, tajniki są również źródłem intrygi i fascynacji dla wielu osób. Tajemnicze i ukryte informacje lub przedmioty często budzą ciekawość i chęć poznania ich. W literaturze i filmach, tajniki są często wykorzystywane jako element fabuły, który wciąga czytelnika lub widza. (...)

jagodlinami
(...) organizmu i pomaga w walce z infekcjami. Zawierają również witaminę K, B6 oraz kwas foliowy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jagodliny są również bogate w antyoksydanty, takie jak antocyjany czy polifenole, które chronią nasze komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dzięki temu, jedzenie jagodlin może pomóc w zapobieganiu wielu chorobom, w tym chorobom serca oraz nowotworom. Ponadto, jagodliny są niskokaloryczne, co czyni je idealnym wyborem dla osób dbających (...)

cerowalnio
(...) wosku jest popularną formą zdobienia tkanin, szczególnie w kulturze azjatyckiej.PodsumowanieCerowalnio jest miejscem, które pełni ważną rolę w przemyśle tekstylnym oraz w codziennym życiu. Jest to miejsce, w którym przeprowadza się proces cerowania, czyli naprawy i wzmocnienia tkanin poprzez nałożenie na nie warstwy wosku lub żywicy. Cerowanie jest nieodzowne w produkcji odzieży oraz w domowym użytku, a także znajduje zastosowanie w celach artystycznych. Dzięki cerowalniom, możliwe jest skuteczne i precyzyjne (...)

sacharymetriami
(...) i składu produktów. Dzięki niej można sprawdzić, czy dany produkt zawiera odpowiednią ilość cukrów, co jest szczególnie ważne dla osób z cukrzycą lub innymi schorzeniami wymagającymi ograniczenia spożycia cukru. Sacharymetria jest również wykorzystywana w badaniach nad nowymi produktami, aby określić, czy są one bezpieczne dla spożycia i czy spełniają normy jakościowe.Wykorzystanie sacharymetrii w medycynieSacharymetria ma również zastosowanie w medycynie. Jest wykorzystywana do badania zawartości cukrów (...)

gajem
(...) małych gajów.PodsumowanieGajem jest odmianą słowa gaj, które oznacza zalesiony teren lub mały las. Jest to słowo pochodzące z języka staropolskiego, a jego pierwotne znaczenie było związane z oznaczaniem miejsca, w którym znajdowały się drzewa. Obecnie jest ono stosowane w języku potocznym oraz występuje w nazwach miejscowości. Słowo gajem jest także wykorzystywane w literaturze, szczególnie w opisach przyrody. Jest to ciekawy przykład słowa, które zachowało swoje pierwotne znaczenie, ale jest rzadko (...)

zabejcowałam
(...) odmian tego czasownika, używana w pierwszej osobie liczby pojedynczej przez osobę żeńską.Zabejcowałam może być używane w różnych kontekstach, ale najczęściej odnosi się do działań związanych z obróbką drewna. W tym przypadku, zabejcowanie oznacza pokrycie drewna barwnym środkiem w celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć czy promieniowanie UV, oraz nadanie mu pożądanego koloru.Proces zabejcowania drewna jest stosunkowo prosty, ale wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni oraz (...)

hakerach
(...) granicy prawa i wykorzystują swoje umiejętności w celach zarobkowych. "Niebieskie kapelusze" to hakerzy pracujący dla rządu lub instytucji, zajmujący się wywiadem i kontrwywiadem cybernetycznym.Kolejną kategorią są "zielone kapelusze", czyli hakerzy zajmujący się bezpieczeństwem w sieci, ale niekoniecznie w sposób profesjonalny. Są to osoby, które chcą zabezpieczyć swoje systemy i nie wykorzystują swoich umiejętności w sposób nielegalny. Ostatnią grupą są "czerwone kapelusze", czyli hakerzy działający (...)