Co to jest ząbkami (definicja)?


Definicja

Ząbkami - definicja

Ząbkami jest to odmiana słowa "ząb", które oznacza jedno z elementarnych narządów jamy ustnej, służących do rozdrabniania pokarmu. Ząbkami są małe, twarde struktury znajdujące się w szczęce i żuchwie, a ich głównym zadaniem jest kruszenie i rozdrabnianie pokarmu na mniejsze części, które następnie są trawione przez organizm.

Słowo "ząbkami" jest formą fleksyjną, która oznacza, że może przyjmować różne formy w zależności od przypadku, liczby i rodzaju. Jest to forma liczby mnogiej, która odnosi się do wielu zębów znajdujących się w jamie ustnej. W języku polskim istnieje również odmiana "ząbków", która jest formą dopełniaczową, oznaczającą przynależność do zębów.

Ząbkami to także forma czasownika "ząbać", która oznacza działanie polegające na gryzieniu lub kruszeniu pokarmu przy użyciu zębów. Jest to czynność niezbędna do prawidłowego trawienia pokarmu oraz utrzymania zdrowia jamy ustnej i zębów. Dlatego też regularne mycie zębów oraz wizyty u stomatologa są niezwykle ważne dla zachowania zdrowych ząbków.

W języku potocznym słowo "ząbkami" może również oznaczać drobne, ostre wybrzuszenia lub zagłębienia, znajdujące się na powierzchni różnych przedmiotów. Może to być na przykład "ząbkowana" krawędź noża lub "ząbkowana" powierzchnia papieru. Słowo to jest również często używane w kontekście technicznym, np. w przypadku zębatek, czyli elementów mechanicznych o ząbkowanej powierzchni, służących do przekazywania ruchu.

Podsumowując, "ząbkami" jest odmianą słowa "ząb", oznaczającą wiele zębów znajdujących się w jamie ustnej. Jest to również forma czasownika "ząbać", oznaczająca czynność gryzienia lub kruszenia pokarmu przy użyciu zębów. Słowo to może również odnosić się do ostrości lub ząbkowanej powierzchni różnych przedmiotów. Jest to więc wszechstronne słowo, które występuje w wielu kontekstach i jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia.

Czy wiesz już co to jest ząbkami?

Inne definicje:

talmudyczny
(...) oznacza "naukę" lub "uczenie się".Talmud składa się z dwóch części - Miszny oraz Gemary, które zostały spisane w języku hebrajskim i aramejskim. Miszna zawiera zbiór praw i przepisów, a Gemara jest komentarzem do Miszny, zawierającym dyskusje i interpretacje na temat jej treści. Obie części są ze sobą ściśle powiązane i stanowią fundament prawa i tradycji religijnej w judaizmie.Przymiotnik "talmudyczny" może być używany w różnych kontekstach. Po pierwsze, odnosi się do wszystkiego, co związane z Talmudem (...)

tałzenowi
(...) słowa Słowo "tałzeność" wywodzi się od czasownika "tałzeno", który z kolei pochodzi od wyrazu "tałzać". Ten zaś jest zdrobnieniem słowa "tała", które oznaczało "chodzenie w tę i we w tę". To słowo z kolei pochodziło od prasłowiańskiego rdzenia "tъłkati", co oznaczało "chodzić, biegać". W języku polskim słowo "tałzeność" pojawiło się w XVII wieku i od tego czasu jest używane w różnych znaczeniach. Zastosowanie w języku potocznym W języku potocznym słowo "tałzeność" jest stosowane w wielu kontekstach, (...)

idiomeleonów
(...) odmianami słowa "idiomeleon", które mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Nie jest to pojęcie powszechnie znane, jednak w niektórych kręgach językoznawczych jest uważane za ważny element języka. Warto zwrócić uwagę na to pojęcie i poznać jego różne interpretacje, aby lepiej zrozumieć jego rolę w języku i jego ewolucji.

radaroskopowemu
(...) pomocą fal radiowych. Jest to połączenie słów "radar" i "oskopowy", co wskazuje na zastosowanie radaru w urządzeniu.Radaroskopowy może być

zabłękitnić
(...) takimi jak smutek, nostalgiczne wspomnienia lub tęsknota. W takim przypadku, zabłękitnienie oznacza melancholię lub przygnębienie. Może to także być używane w odniesieniu do zmiany koloru skóry, na przykład pod wpływem zimna lub choroby.PodsumowanieZabłękitnienie jest procesem, w którym kolor niebieski staje się dominującym w danym obiekcie lub otoczeniu. Może to być spowodowane odbiciem niebieskiego światła, zmianą temperatury lub chemiczną reakcją. Jest także pojęciem używanym w przenośni, aby opisać (...)

wałaszyłbyś
(...) w wykonywaniu jakiejś czynności. Może być również używane w żartobliwy sposób, aby podkreślić niezdarność lub nieumiejętność kogoś w danym temacie. Słowo to jest często używane w rozmowach z bliskimi lub w grupie znajomych, ponieważ jest to nieformalne słowo i nie jest stosowane w sytuacjach oficjalnych. Może również być używane w sytuacjach, kiedy chcemy zwrócić uwagę na czyjąś niezdarność lub nieumiejętność w sposób żartobliwy.Przykłady użycia - Widziałeś, jak on wałaszył się na boisku? To był widok (...)

cerowały
(...) materiale za pomocą tkaniny, nici lub specjalnego kleju. Pierwszym krokiem jest przygotowanie materiału, czyli wyczyszczenie go i wygładzenie powierzchni. Następnie należy przygotować materiał, którym będziemy cerować, czyli wybrać odpowiedni kolor i gatunek tkaniny lub nici.Po przygotowaniu materiałów, należy wykonać otwór wokół ubytku, aby utworzyć odpowiednią przestrzeń do umieszczenia materiału wewnątrz. Następnie materiał jest umieszczany w otworze i przyklejany do podłoża za pomocą kleju lub przyszywany (...)

ząbkujże
(...) od kontekstu. Może oznaczać wykonywanie ruchów zębami, pokrywanie czegoś ząbkami, a także być określeniem dla zabaw z klockami. Jest to słowo, które często pojawia się w języku dziecięcym i jest znane przede wszystkim wśród najmłodszych.