Definicje wyrazów na literę A / strona 2

Definicja słowa: ablegrujmyż
(...) jednak można je spotkać w różnych kontekstach. Najczęściej stosowane jest w języku potocznym w znaczeniu przenoszenia lub przekazywania czegoś. Może być również wykorzystywane w kontekście transportu, gdy chcemy przemieścić się z jednego miejsca do drugiego.W języku literackim słowo "ablegrujmyż" może być wykorzystane jako metafora lub przenośnia, np. "Ablegrujmyż nasze troski i ruszajmy w drogę ku nowym wyzwaniom". W tym kontekście słowo to może oznaczać pozbycie się problemów lub przeszkód, aby móc (...)

Definicja słowa: abidżańczyka
(...) że Abidżan jest popularnym miejscem dla turystów. Mieszkańcy są również bardzo przyjaźni i pomocni wobec siebie nawzajem, co sprawia, że życie w tym kraju jest bardzo przyjemne i spokojne.Kultura Abidżańczyków jest bardzo bogata i zróżnicowana. Wpływy europejskie, arabskie i afrykańskie są widoczne w architekturze, sztuce, muzyce i tańcu. Wiele tradycyjnych rytuałów i zwyczajów jest wciąż praktykowanych przez mieszkańców, co sprawia, że kultura tego kraju jest bardzo fascynująca i unikalna.Abidżańczycy (...)

Definicja słowa: aberracyjne
(...) mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, ale zawsze odnosi się do czegoś nieprawidłowego lub niezwykłego. Może dotyczyć przyrody, psychologii, języka czy społeczeństwa. W każdym z tych obszarów aberracyjne jest postrzegane jako odstępstwo od normy lub typowych wzorców. Często jest to zjawisko rzadkie, co sprawia, że jest interesujące i budzi zainteresowanie ludzi. Jednocześnie jednak aberracyjne może być traktowane jako coś niebezpiecznego lub nieakceptowanego przez społeczeństwo, co wymaga zrozumienia (...)

Definicja słowa: ablacyjnej
(...) co powoduje uwalnianie się gazów lub pyłu z powierzchni obiektu. Proces ten może mieć duży wpływ na skład chemiczny atmosfery i powierzchni ciał niebieskich.LingwistykaW lingwistyce termin "ablacyjnej" odnosi się do przypadku gramatycznego występującego w niektórych językach, np. w języku łacińskim czy sanskrycie. Oznacza on oddzielenie lub usunięcie czegoś od całości. W języku polskim funkcję tę pełnią przyimki, np. z, od, przez. Przypadek ablacyjny jest również wykorzystywany w języku polskim w niektórych (...)

Definicja słowa: abiologiczna
(...) się do wszystkiego, co nie jest związane z życiem lub nie jest uważane za żywe. W biologii jest to przeciwieństwo procesów biologicznych i jest badane w celu lepszego zrozumienia życia i jego ewolucji. W astronomii i astrobiologii jest ważne w kontekście poszukiwania życia na innych planetach. Abiologiczne zjawiska są również istotne w kontekście ewolucji życia na Ziemi.

Definicja słowa: abisalnej
(...) ciemności i niskiej temperaturze. Niektóre gatunki ryb również przystosowały się do życia w abisalnej strefie, posiadając specjalne narządy i zdolność do produkcji własnego światła. Jednakże, ze względu na trudne warunki, życie w abisalnej strefie jest bardzo rzadkie i mało zbadane przez naukowców.PodsumowanieAbisalnej jest odmianą słowa abisalny, które oznacza coś bardzo głębokiego i niedostępnego. Termin ten jest powszechnie używany w naukach o Ziemi i oceanografii do opisywania głębin oceanicznych. (...)

Definicja słowa: Abiram
(...) który sprzeciwił się decyzjom Mojżesza. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim był Abiram i jakie były jego intencje. Jednakże, jego historia przypomina nam o konsekwencjach sprzeciwu wobec woli Bożej oraz o sile i mocy wiary, która może pokonać wszelkie buntownicze dążenia.

Definicja słowa: abhezyjni
(...) wspomniano, abhezyjni może mieć kilka znaczeń w zależności od kontekstu, w jakim jest używane. Może ono oznaczać osobę, która jest niezwykle nieposłuszna lub buntownicza wobec autorytetów i zasad społecznych. Może również odnosić się do czegoś, co jest niezgodne z normami lub niezwykle trudne do zrozumienia lub opanowania.W niektórych przypadkach, abhezyjni może również oznaczać coś, co jest nieprzewidywalne lub niezwykle trudne do kontrolowania. Może to dotyczyć zarówno sytuacji, jak i ludzi, którzy (...)