Definicje wyrazów na literę A / strona 3

Definicja słowa: abisobiontami
(...) nie występuje w języku polskim. Jednakże, jeśli przyjmiemy, że jest to forma liczby mnogiej, to można przetłumaczyć to słowo jako "od bezsobiontów".Następnym krokiem jest poszukiwanie informacji na temat słowa "sobiontami". W tym przypadku również nie jest to łatwe zadanie, ponieważ nie ma pewności, czy jest to poprawna forma rzeczownika. Jednakże, jeśli przyjąć, że jest to po prostu błędna forma słowa "symbiontami", to możemy przypuszczać, że "abisobiontami" odnosi się do organizmów, które nie wymagają (...)

Definicja słowa: abdykacji
(...) króla lub królowej, następcą na tronie zostaje zwykle najstarsze dziecko lub inny członek rodziny królewskiej.Przykłady abdykacjiJednym z najbardziej znanych przykładów abdykacji jest abdykacja króla Edwarda VIII w 1936 roku. Władca ten zrezygnował z tronu, aby móc poślubić Amerykankę, Wallis Simpson, co było sprzeczne z zasadami brytyjskiego monarchy. Inny przykład to abdykacja królowej Beatrycze Holandii w 2013 roku, która zdecydowała się na ten krok z powodu wieku i chęci przekazania tronu swojemu (...)

Definicja słowa: abisal
(...) specyficzne i dostosowane do tych warunków. Występują tu organizmy, które są w stanie przetrwać w skrajnie niskich temperaturach, wysokim ciśnieniu i braku światła. Są to głównie zwierzęta bezkręgowe, takie jak głębinowe ryby, skorupiaki czy mięczaki, które są w stanie przetrwać dzięki swoim specjalnym adaptacjom.Strefa abisalu jest również miejscem, gdzie występują unikatowe formy geologiczne, takie jak głębinowe rowy, wąwozy czy góry podwodne. Są to efekty ruchów tektonicznych i aktywności wulkanicznej, (...)

Definicja słowa: ablegacie
(...) oznacza ona osobę, która została wysłana lub wyznaczona do wykonania określonego zadania lub reprezentowania innej osoby lub instytucji. Może to dotyczyć zarówno spraw urzędowych, jak i prywatnych.Przykłady użyciaAblegacja może być używana w różnych kontekstach. Może dotyczyć na przykład wysłania przedstawiciela do innego kraju w celu podpisania umowy lub reprezentowania kraju na międzynarodowej konferencji. Może również dotyczyć wyznaczenia osoby do reprezentowania interesów firmy lub organizacji na (...)

Definicja słowa: ablegrujcież
(...) oznacza przenoszenie towarów lub osób z jednego środka transportu do drugiego. Na przykład, w przypadku podróży lotniczych, ablegrujcież może oznaczać przenoszenie bagażu z samolotu na pasażera lub z jednego samolotu na drugi w przypadku przesiadki. W transporcie morskim, ablegrujcież może oznaczać przenoszenie towarów z jednego statku na drugi lub z portu na statek.Inne znaczeniaPoza handlem i transportem, ablegrujcież może mieć również inne znaczenia w różnych kontekstach. Może oznaczać przestawianie (...)

Definicja słowa: ablatywem
(...) przez dodanie przyrostka "-ndo" do formy gerundium, np. "docendo" (ucząc). W przypadku przymiotników, ablatyw jest tworzony przez dodanie przyrostka "-e" do rdzenia, np. "forte" (silny).PodsumowanieAblatyw jest jednym z siedmiu przypadków w języku łacińskim, który służy do wyrażania różnych okoliczności związanych z czasem, miejscem czy sposobem działania. Może być użyty do wyrażenia przyczyny, celu czy miejsca wykonywania czynności. Budowa ablatywu jest zależna od rodzaju wyrazu, ale w większości przypadków (...)

Definicja słowa: abisopelagialów
(...) w Boga, ale także nie szukają go i nie są zainteresowani jego istnieniem.W niektórych religiach, abisopelagialów uważa się za zagubionych i potrzebujących pomocy. W takim przypadku, termin ten może być używany w kontekście współczucia i próby nawrócenia tych osób. Jednak w innych przypadkach, abisopelagialów traktuje się jako wrogów wiary i odrzuca się ich jako niegodnych zbawienia.W dzisiejszych czasach, pojęcie abisopelagialów jest również używane w kontekście społecznym. Odnosi się wtedy do osób, które (...)

Definicja słowa: abelity
(...) powszechnie znany, jednak w pewnych kręgach może być używany do określenia pewnych umiejętności lub zdolności. W tym tekście przyjrzymy się bliżej temu słowu i spróbujemy wyjaśnić jego znaczenie.Pochodzenie słowaSłowo abelity jest pochodną od słowa abelit, który jest rzadko używanym słowem. Pochodzi ono od nazwiska niemieckiego chemika, Friedricha Abela, który jako pierwszy opisał tę substancję. Abelit jest minerałem z grupy krzemianów, który występuje w postaci kryształów o różnych kolorach. Z czasem (...)