Definicje wyrazów na literę E / strona 2

Definicja słowa: echomimiami
(...) otoczenia.Zjawisko echomimii w kulturzeW kulturze popularnej echomimiami są wykorzystywane w wielu formach sztuki, takich jak muzyka, taniec czy sztuki wizualne. W muzyce można spotkać wiele piosenek, w których wykorzystywane są naśladowane dźwięki, np. odgłosy zwierząt lub instrumentów muzycznych. W tańcu często stosuje się mimikę, aby wyrazić emocje lub podkreślić rytm muzyki. Natomiast w sztukach wizualnych echomimiami są wykorzystywane do budowania napięcia lub wywoływania reakcji u widza.PodsumowanieEchomimiami (...)

Definicja słowa: edytowałabym
(...) i czytelności tekstu.Proces edycji jest niezbędny w celu zapewnienia jakości i profesjonalizmu tworzonego materiału. Dzięki niemu możliwe jest wyeliminowanie błędów i nieścisłości, co przekłada się na lepsze zrozumienie i odbiór treści przez czytelników lub odbiorców.Edycja może odbywać się na różnych etapach tworzenia materiału. Często jest to ostatni etap, po zakończeniu pisania tekstu. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza przy tworzeniu dłuższych lub bardziej skomplikowanych materiałów, edycja (...)

Definicja słowa: echosondą
(...) przydatne w badaniach dotyczących zmian klimatycznych czy geologicznych procesów zachodzących na dnie oceanów.Współcześnie echosonda jest coraz częściej wykorzystywana w wersjach mobilnych, takich jak echosondy montowane na łodziach lub dronach. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie pomiarów w trudno dostępnych miejscach, a także w czasie rzeczywistym śledzenie zmian głębokości wody. Echosonda jest niezwykle ważnym narzędziem dla ludzi zajmujących się żeglugą morską, rybołówstwem czy badaniami naukowymi, (...)

Definicja słowa: Edmundostwo
(...) brak ambicji i chęci do podejmowania wyzwań, co jest uznawane za przejaw edmundostwa. Jednakże, niektórzy uważają, że jest to wynik zmieniających się warunków życia i coraz większej presji społecznej na osiąganie sukcesu.Podsumowując, edmundostwo jest terminem, który może mieć różne znaczenia i wywoływać różne reakcje. Jednakże, niezależnie od tego, czy jest postrzegane jako negatywne czy pozytywne, warto pamiętać, że każdy ma prawo do wyboru własnego stylu życia i nie należy oceniać innych osób na podstawie (...)

Definicja słowa: echoskopem
(...) dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta. Dzięki niej możliwe jest wczesne wykrycie chorób oraz szybkie i skuteczne leczenie. Wciąż rozwijająca się technologia pozwala na coraz dokładniejsze badania, co przekłada się na poprawę jakości opieki zdrowotnej.

Definicja słowa: edenem
(...) czy muzyce. Jest to również popularna nazwa dla miejsc, takich jak restauracje czy kluby nocne, które chcą kojarzyć się z rajskim miejscem, w którym można odpocząć i cieszyć się życiem.Eden jako stan umysłuPoza swoim dosłownym znaczeniem, Eden może być również interpretowany jako stan umysłu, w którym człowiek znajduje spokój i harmonię. Jest to stan, w którym nie ma miejsca na zło, a jedynie na dobro i szczęście. Dlatego też często mówi się o kimś, że jest w "Edenie", gdy jest w dobrym nastroju i nic (...)

Definicja słowa: edypusów
(...) królestwa. Jednak w wieku dorosłym dowiedział się o przepowiedni i postanowił uciec od swoich rodziców adoptacyjnych. W drodze spotkał grupę podróżujących ludzi, którzy chcieli go zabić. W obronie własnej zabił ich wszystkich, nie wiedząc, że wśród nich był jego biologiczny ojciec - Lajos.Kontynuując swoją podróż, Edypus dotarł do miasta Teby, gdzie rozwiązał zagadkę Sfinksa, dzięki czemu został uznany za bohatera i otrzymał rękę królewny Jokasty w małżeństwie. Nie wiedział jednak, że to jest jego matka. (...)

Definicja słowa: edaficznymi
(...) zubożenia gleby i zmniejszenia jej zdolności do utrzymania życia. Ponadto, zanieczyszczenia środowiska, w tym emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kwaśne deszcze czy odpady przemysłowe, mogą powodować zakwaszenie gleby i zmiany jej składu chemicznego, co negatywnie wpływa na rośliny i organizmy żywe.PodsumowanieEdaficzny to pojęcie, które odnosi się do gleby i jej właściwości. Gleba jest niezwykle ważnym elementem w przyrodzie, ponieważ od jej stanu zależy funkcjonowanie całego ekosystemu oraz możliwość (...)