Definicje wyrazów na literę E / strona 3

Definicja słowa: edukowałyście
(...) obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Może odnosić się do działań podejmowanych przez grupę lub jednostkę, które mają na celu przekazanie wiedzy, umiejętności lub wartości innym osobom.Podstawowym celem edukacji jest rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki edukacji człowiek może rozwijać swoje talenty i zdolności, a także doskonalić swoje umiejętności. Edukacja jest również narzędziem, które pozwala na przekazanie wartości i norm społecznych, (...)

Definicja słowa: edenizmami
(...) Edenizmami jest więc ideą, która ma na celu stworzenie idealnego społeczeństwa, w którym wszyscy żyją w zgodzie i pokoju.Edenizmami jest także pojęciem, które odnosi się do stanu, w którym człowiek żyje w zgodzie z naturą i środowiskiem. W tym kontekście, edenizmami można rozumieć jako postawę proekologiczną, która dąży do zachowania równowagi w przyrodzie i ochrony środowiska naturalnego. W edenizmie ważną rolę odgrywa także szacunek dla zwierząt i życia w ogóle.Edenizmami jest również ideą, która propaguje (...)

Definicja słowa: echookulografio
(...) stanu gałki ocznej. Dzięki temu, że jest to badanie bezpieczne i bezbolesne, często stosuje się je u dzieci oraz u pacjentów, u których nie można wykonać innych badań obrazowych, na przykład ze względu na metalowe implanty w ciele.Podczas echookulografii, pacjent umieszcza głowę na poduszce i skierowuje wzrok w wybranym kierunku. Następnie lekarz nakłada na powieki żel, który ułatwia przepływ fal ultradźwiękowych. Za pomocą specjalnego urządzenia, zwanej sondą, lekarz przesuwa ją po powiece, a fale ultradźwiękowe (...)

Definicja słowa: echomierzowi
(...) jak serce czy płuca. W przemyśle jest wykorzystywany do pomiaru grubości materiałów, np. blach czy rur. W geodezji służy do pomiaru odległości między punktami na powierzchni ziemi, natomiast w oceanografii do badania głębokości mórz i oceanów.Budowa echomierzyEchomierz składa się z nadajnika oraz odbiornika. Nadajnik wytwarza fale ultradźwiękowe, które są kierowane w kierunku badanego obiektu. Jeśli fala napotka przeszkodę, zostanie odbita i zarejestrowana przez odbiornik. Na podstawie czasu, jaki upłynął (...)

Definicja słowa: echowe
(...) echowe jest odmianą słowa "echo" i odnosi się do powtarzającego się dźwięku lub wypowiedzi. Jest to zjawisko występujące w przyrodzie, wykorzystywane w technologii, a także jest obecne w języku potocznym oraz literaturze. Może ono symbolizować powtarzalność, monotonię lub odzwierciedlenie.

Definicja słowa: edyktami
(...) różnych kwestii, ale zawsze mają charakter obowiązujący dla społeczeństwa. Wydawanie edyktów jest istotnym elementem funkcjonowania państwa i powinno być przeprowadzane z rozwagą i odpowiedzialnością.

Definicja słowa: edycjach
(...) określonej wersji, która może różnić się od poprzednich wydań. Edycja może zawierać poprawki, uzupełnienia lub zmiany treści.Drugie znaczenie słowa "edycja" odnosi się do wydania czasopisma lub gazety. W tym przypadku edycja oznacza konkretny numer lub wydanie danego periodyku, które jest dostępne w sprzedaży. Często edycja jest również określana jako wydanie specjalne, które zawiera wyjątkowe treści lub tematykę.W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem mediów elektronicznych, pojęcie edycji jest również (...)

Definicja słowa: edukowanego
(...) także posiada szerszą wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to ktoś, kto stale się rozwija, angażuje się w życie społeczne i posiada umiejętność krytycznego myślenia.