Definicje wyrazów na literę E / strona 422

Definicja słowa: edytowalne
(...) obrazy, tabele, wykresy czy linki. Jest to szczególnie przydatne w przypadku prezentacji czy raportów, gdzie graficzne elementy mogą pomóc w lepszym zrozumieniu przekazywanych informacji. Usuwanie elementów natomiast pozwala na dostosowanie dokumentu do określonego formatu lub na usunięcie zbędnych informacji.Podsumowując, słowo "edytowalne" oznacza możliwość wprowadzania zmian w dokumencie lub pliku. Dzięki temu, użytkownik może dostosować dokument do swoich potrzeb, poprawiać błędy, formatować tekst (...)

Definicja słowa: edytujcie
(...) wiele programów i narzędzi, które ułatwiają pracę z tekstem, umożliwiając szybką i skuteczną edycję. Wiele z nich oferuje również funkcje współpracy, umożliwiając osobom pracującym nad tym samym materiałem dokonywanie zmian i poprawek jednocześnie.Podsumowując, "edytujcie" jest odmianą słowa edytować, które oznacza czynność zmiany lub poprawiania tekstu lub treści w danym materiale. Jest to bardzo ważny element w procesie tworzenia i udoskonalania różnych materiałów, a dzięki rozwojowi technologii stało (...)

Definicja słowa: echolokacyjnych
(...) do wykorzystywania dźwięków do orientacji w przestrzeni. Jest to również umiejętność wykorzystywana przez niektórych ludzi, zwłaszcza osoby niewidome, do poruszania się w otoczeniu.Zdolności echolokacyjne zwierzątNajbardziej znane zwierzęta posiadające zdolność echolokacji to nietoperze i delfiny. Nietoperze wykorzystują ultradźwięki, które odbijają się od przeszkód, a następnie są odbierane przez ich wrażliwe uszy. Dzięki temu mogą precyzyjnie określić położenie swojej zdobyczy lub uniknąć kolizji z (...)

Definicja słowa: edypus
(...) okazała się jego matką.Po wielu latach, gdy Teby nawiedziła plaga, Edypus postanowił odnaleźć zabójcę swojego poprzedniego króla, Lauosa. W trakcie śledztwa dowiedział się, że to on sam jest zabójcą i że spełniła się przepowiednia. W przypływie szaleństwa, Edypus wykłuł sobie oczy i wygnany został z miasta przez swoich synów, którzy nie wiedzieli o jego prawdziwym pochodzeniu.Edypus spędził resztę swojego życia jako wędrowiec, a jego córki, Antygona i Ismena, towarzyszyły mu w jego wygnaniu. Ostatecznie, (...)

Definicja słowa: edukującego
(...) na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny odbiorcy. Edukacja jest nieodłączną częścią życia i jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach.Rola edukującegoEdukujący może być osobą lub instytucją, która ma za zadanie przekazać wiedzę i umiejętności swoim uczniom, słuchaczom lub odbiorcom. W przypadku nauczycieli, jest to ich główna rola w procesie nauczania. Jednak każdy może być edukującym - rodzice, przyjaciele, mentorzy, a nawet media. Wszyscy mamy wpływ na innych i możemy przekazywać (...)

Definicja słowa: eczeweriami
(...) do codziennych obowiązków i wyborów, które skupia się na dbałości o dom i jego mieszkańców. W tym kontekście, eczeweriami jest sposobem na osiągnięcie równowagi i harmonii w życiu, poprzez poświęcenie uwagi i troski dla najbliższych oraz otoczenia.PodsumowanieEczeweriami jest terminem, który może przybierać różne znaczenia w zależności od kontekstu. W najprostszej formie, oznacza on opiekę i pielęgnację domu, ale może również odnosić się do projektowania przestrzeni wewnątrz budynku czy ogrodu. Ponadto, (...)

Definicja słowa: edylami
(...) koordynator wydarzeń, strażnik miejski lub funkcjonariusz policji. W każdym przypadku, edylami są osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i sprawne funkcjonowanie danej przestrzeni lub wydarzenia.

Definicja słowa: edytowanych
(...) procesem w tworzeniu treści, ponieważ pozwala na poprawienie jakości i czytelności tekstu lub materiału. Dzięki edycji możliwe jest również dostosowanie treści do określonej grupy odbiorców lub celu, co przekłada się na skuteczniejsze przekazywanie informacji. Dlatego też, edycja jest nieodłącznym elementem procesu tworzenia i publikowania treści w różnych mediach.PodsumowanieSłowo "edytowanych" jest odmianą czasownika "edytować", który oznacza dokonanie zmian w już istniejącym tekście lub materiale. (...)